Trekk dagens Englekort

Ideer og inspirasjon

Ideer og inspirasjon: Kortets betydning: Vær oppmerksom pa nye tanker og ideer som kommer til deg nå, De er frøene til guddommelig medskapelse.
Gud taler til deg gjennom dine tanker, og englene ber deg nå om å følge opp de ideene du har mottatt i det siste . Avvis dem ikke som ren fantasi , for de kommer som et svar på dine bønner om veiledning. Du har trukket dette kortet fordi englene ønsker å forvisse deg om at du, på lik linje med aile andre Guds bam, er i stand til å motta vidunderlige ideer. Aile vidunderlige ideer har sitt opprinnelige opphav i Guds egen bevissthet. Siden Gud er allestedsrnærværende, er han også til stede i ditt sinn . Her uttrykker han kontinuerlig nye tanker og ideer

Stokk
Ta av kort
Del dette :