Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

Tillit

Tillit:Ha tro på deg selv, og tillit til at Gud og englene er med deg. Be dem om hjelp til å gi slipp på all frykt som hindrer deg i å nyte full tillit.
Dine enzler vet at du har blitt skuffet i fortiden. Disse opplevelsene kan ha brutt ned din tillit til deg selv,andre mennesker, og til og med til Gud. Englene minner deg nå om hvor viktig det er at du holder fast ved din tillit. Ved å la deg trekke dette kortet, forteller englene at selvtillit er et nøkkel ord for deg nå, De vet at du, som aile andre . har gjort feiltrinn i fortiden. Men dette har likevel  ikke undergravet din sanne natur. Du har fortsatt den allestedsnærværende Gud inne i deg, og han er ufeilbarlig. Englene ber deg om å ha tillit til Gud, og tillit til dem. De vil hjelpe deg til å stole på deg selv

Stokk
Ta av kort