Trekk 2 Englekort

Første kort nåtid – andre kort fremtid

Sannhet og Intregitet

Sannhet og Intregitet: Du blir veiledet til å være fullstendig ærlig med deg selv, og til a være sann mot deg selv i aile dine aktiviteter og handlinger.
Englene sier til deg: «Gi slipp på alt som ikke er ekte, og aile aktiviteter som ikke speiler dine høyeste intensjoner » Vær villig til å overgi alt som ikke fungerer i livet ditt til Gud og englene .Når vi åpner hendene og slipper aile problemer fri , kan det guddommelige Iyset komme inn . I overgivelsens kjølvann følger det alltid mirakler. Du vil se at din helse, dine relasjoner eller andre omstendigheter helbredes raskt på måter du ikke hadde forestilt deg Under hele prosessen viI englene være der og veilede deg til handlinger som
enten vil føre til at den gjeldende situasjon blir erstattet av en bedre, eller at den blir fullstendig helbredet. Forvent et mirakel når du bestemmer deg for å være «sann mot deg
selv»

Feiring

Gode nyheter! Det er grunn til å feire, og du kan na nyte fruktene av dine anstrengelser. Englene vii du skal vite at dette er en flott periode i livet ditt, fylt av Iys og glede. Du har arbeidet med å Ia til forandringer, og dine intensjoner har nå manifestert seg i form. Det er tid for at du kan fylle ditt hjerte med en varm følelse av takknemlighet. Englene ber deg, gjennom dette kortet , om å stå sterk i denne følelsen av takknemlighet. Som en gartner har du plantet frø og pleid dem, og du har hatt tillit til at ditt arbeid vii skape ny vekst. Fortsett med å vanne og ta vare på dine frø, og du vi! snart se dem spire opp gjennom overtlaten. Englene er dine assistenter i dette arbeidet, og de hjelper deg med a ta yare pa avlingen

Stokk
Ta av kort
Del dette :