Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

Første kort nåtid – andre kort fremtid

Skytsengel

Skytsengel: Dine skytsengler ønsker du skal vite hvor høyt de elsker deg akkurat nå. Deres kjærlighet til deg er fullstendig ubetinget og omsluttende.
Du er ikke alene. Du trakk dette kortet som et kjærlighetsbrev fra dine skytsengler, og de forteller deg at: «Vi er her, vi har aldri forlatt deg, og vi kan aldri forlate deg.»
Dine skytsengler forteller at du fortjener deres hjelp og oppmerksomhet. Det er ingenting du noensinne kan ha sagt, tenkt eller gjort som kan ha ødelagt bandet mellom deg og dine guddommelige hjelpere. De vii aldri forlate deg, eller dømrne deg for de feilene du gjør . Englene er ganske enkelt alltid ved din side for å støtte deg , slik at du
kan utvikle deg spirituelt og hjelpe andre

Musikk

Musikk:Englene veileder deg til å la deg fordype i vakker musikk. Musikk setter sjelen fri, og lar den sveve høyt over jordlige bekymringer. Også dine tanker blir løftet – til guddommelig kjærlighet.
Englene ved din side ønsker å hjelpe deg gjennom musikkens helbredende egenskaper. Nar du trekker dette kortet, blir du bedt om å ta inn mer musikk i livet ditt . Englene råder deg til å spille myk bakgrunnsmusikk når du kler deg , leker og arbeider. De ber deg også om å synge og plystre så ofte som mulig .Det kan være at dette kortet har dukket opp på grunn av ditt eget musikalske talent. Har du nylig følt deg veiledet til å komponere en sang, delta på et musikkteater, melde deg inn i et sangkor, eller til å spille et instrument ? Det er godt mulig at disse innskytelsene kommer fra dine engler, som klart kan se det talentet Gud har gitt deg. De vet at du kan hjelpe andre ved å bruke ditt talent. Og derfor ønsker de at du skal være en jordengel, og gi verden dine gaver i form av sang og melodi

Stokk
Ta av kort