Trekk 2 Englekort

Helt nytt kurs :Lær deg å rense hus, bygninger , gjenstander etc
Ta kontakt for pris og informasjon ;Enten via telefon 40745921 , eller mail nordichypnose@gmail.com  KONTAKT

Første kort nåtid – andre kort fremtid

Selvaksept

Selvaksept

Selvaksept Du er et perfekt bam av Gud, og hver eneste del av deg er vidunderlig. Dine engler veileder deg til å gi slipp pa dømrnende tanker du har om deg selv, og til å nyte følelsen av å være deg selv.
«Du er altfor hard mot deg selv!» forteller englene deg gjennom dette kortet. Selv om du liker å ha en høy standard, rnå du nå begynne å se deg selv med kjærlige øyne. Selvfordømmelse fører kun til at ditt livsmot synker, Personlig vekst kommer fra et positivt sinn. Se deg selv gjennom øynene til dine engler, og du vil se et menneske som er et perfekt og hellig barn av Gud. Selv om du har gjort feiltrinn i fortiden , er det ingen ting
du noen gang har sagt eller gjort som kan forandre Guds kjærlighet til deg. Englene ser forbi dine overfladiske feil og mangler; de ser kun Guds kjærlige hjerte banke inne i
deg. De elsker deg ubetinget, og de ber deg om å elske deg selv pa samme måte

Natur

Natur

Natur: Det er viktig for deg å tilbringe tid alene i naturen. Selv fern minutter i en hage vil være helbredende for deg nå.
Ved å la deg trekke dette kortet, ber englene deg og være i mer kontakt med naturen. Hver dag om mulig, Kortet kan også være et signal om at du kanskje ville blitt
Iykkeligere dersom du bodde pa et mer landlig sted. Hvis du har gått rundt med slike tanker, kan du betrakte dette kortet som en positiv bekreftelse på at det er riktig. Dette
kortet kan også være ment som en oppmuntring til deg om å velge et yrke der du arbeider med dyr eller planter. Gled deg over hagearbeid, bli veterinær eller dyrepasser – eller fordyp deg i dyrekommunikasjon . Dine engler, og natur englene, hjelper deg med å oppdage og overbringe dine gayer til verden. Hjelp dem med å hjlepe deg, og tilbring mere tid i naturen

Stokk
Ta av kort