Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

Første kort nåtid – andre kort fremtid

Sannhet og Intregitet

Sannhet og Intregitet: Du blir veiledet til å være fullstendig ærlig med deg selv, og til a være sann mot deg selv i aile dine aktiviteter og handlinger.
Englene sier til deg: «Gi slipp på alt som ikke er ekte, og aile aktiviteter som ikke speiler dine høyeste intensjoner » Vær villig til å overgi alt som ikke fungerer i livet ditt til Gud og englene .Når vi åpner hendene og slipper aile problemer fri , kan det guddommelige Iyset komme inn . I overgivelsens kjølvann følger det alltid mirakler. Du vil se at din helse, dine relasjoner eller andre omstendigheter helbredes raskt på måter du ikke hadde forestilt deg Under hele prosessen viI englene være der og veilede deg til handlinger som
enten vil føre til at den gjeldende situasjon blir erstattet av en bedre, eller at den blir fullstendig helbredet. Forvent et mirakel når du bestemmer deg for å være «sann mot deg
selv»

Besvarte Bønner

Var ikke redd elskede deg . Dine bønner er hørt og besvart Dine bønner blir alltid besvart. Det kan hende du ikke føler det slik, for svarene kommer gjerne fra uventet hold.Kanskje for du en intuisjon, en ny mulighet dukker opp,eller akkurat den rette boken faller ned fra hyllen. Englene besvarer ofte våre bønner ved å gi oss ideer og informasjon gjennom slike små hverdagshendelser. Når du trekker dette kortet, er det englenes ønske at du er ekstra oppmerksom. Legg merke til alt du hører, sier, tenker og føler. Vær spesielt bevisst på hjelp som kommer til deg, og være sikker på at su tar imot denne hjelpen. Du fortjener assistanse. Husk at Gud ofte bruker andre mennesker som sine jordengler, og sender dem for å gi deg svar på dine bønner

Stokk
Ta av kort