Trekk 2 Englekort

Første kort nåtid – andre kort fremtid

Frihet

Englene veileder deg til å fritt uttrykke dine sanne tanker og følelser med kjærlighet. Kanskje føler du deg fanget av dine livsbetingelser akkurat nå. Men ved å la deg trekke dette kortet, ber englene deg om å innse at du selv er den eneste fangevokteren
som noen gang vii finnes i ditt liv.
Når du forstar at du har kraften til å være fri, følger friheten umiddelbart. Alt du gjør i livet er basert på valg, og du er fri til å velge igjen og igjen. Selv fanger er frie til å velge sine tanker, slik at de kan føle fred og Iykke under aile omstendigheter.
Neste gang du begynner en setning med ordene: «Jeg rnå » sa vær snill og stopp. Spør i stedet Gud og englene om å vise deg noen alternativer. Da viI de bistå deg med a gjøre oppgaven ferdig med kjærlighet, slik at du ikke føler deg fanget, eller de vii veilede deg til nye oppgaver som du vii elske.

Nye Begynnelser

Nye Begynnelser : Med blanke ark går du nå inn i en periode fylt av nye muligheter og erfaringer.
Omfavn det nye i livet ditt , inkludert nye muligheter, mennesker og prosjekter. Englene vet at forandring kan være skremmende, og de omgir deg nå med kiærlig energi. Hvis du føler angst for å møte nye situasjoner, kan du når som helst påkalle dine engler. De vii da øke din selvtillit og energi, slik at du i stedet kan glede deg over det nye. Noen ganger klamrer vi oss til gamle rutiner bare ford i de er kjente. Når du trekker dette kortet, ber englene deg om a være åpen for nye tilnærminger til livet, Kanskje vii de lære deg en ny måte å se ting på, eller de oppsøker deg for at du skal lære noe nytt. Uansett hva en ny begynnelse er for deg, kan du nå tillate deg selv å bli strukket og tøyd av de nye omstendighetene. Gjennom nye erfaringer lærer vi om oss selv

Stokk
Ta av kort
Del dette :