Trekk 2 Englekort

Første kort nåtid – andre kort fremtid

Lytting

Lytting :Du er i kommunikasjon med dine engler, og de budskap du mottar er i høyeste grad virkelige. Stol på dem .Dette kortet er en bekreftelse fra dine engler om at det faktisk er dem du hører, Du har gjentatte ganger mottatt beskjeder gjennom dine følelser, drømmer, visjoner,din indre stemme og din visshet. Lytter du til, og stoler du på, disse beskjedene? Følger du dem?Hvis du plutselig får en innskytelse om å ringe noen, gå et bestemt sted, eller til å lese noe, er det viktig at du følger opp veiledningen. Dette kortet er englenes bønn om at du rnå overlate aile bekymringer om guddommelig veiledning til dem og tvil ikke på at du virkelig kommuniserer med himmelen, og nyt samtalene

Nye Begynnelser

Nye Begynnelser : Med blanke ark går du nå inn i en periode fylt av nye muligheter og erfaringer.
Omfavn det nye i livet ditt , inkludert nye muligheter, mennesker og prosjekter. Englene vet at forandring kan være skremmende, og de omgir deg nå med kiærlig energi. Hvis du føler angst for å møte nye situasjoner, kan du når som helst påkalle dine engler. De vii da øke din selvtillit og energi, slik at du i stedet kan glede deg over det nye. Noen ganger klamrer vi oss til gamle rutiner bare ford i de er kjente. Når du trekker dette kortet, ber englene deg om a være åpen for nye tilnærminger til livet, Kanskje vii de lære deg en ny måte å se ting på, eller de oppsøker deg for at du skal lære noe nytt. Uansett hva en ny begynnelse er for deg, kan du nå tillate deg selv å bli strukket og tøyd av de nye omstendighetene. Gjennom nye erfaringer lærer vi om oss selv

Stokk
Ta av kort
Del dette :