Trekk 2 Englekort

Første kort nåtid – andre kort fremtid

Feiring

Gode nyheter! Det er grunn til å feire, og du kan na nyte fruktene av dine anstrengelser. Englene vii du skal vite at dette er en flott periode i livet ditt, fylt av Iys og glede. Du har arbeidet med å Ia til forandringer, og dine intensjoner har nå manifestert seg i form. Det er tid for at du kan fylle ditt hjerte med en varm følelse av takknemlighet. Englene ber deg, gjennom dette kortet , om å stå sterk i denne følelsen av takknemlighet. Som en gartner har du plantet frø og pleid dem, og du har hatt tillit til at ditt arbeid vii skape ny vekst. Fortsett med å vanne og ta vare på dine frø, og du vi! snart se dem spire opp gjennom overtlaten. Englene er dine assistenter i dette arbeidet, og de hjelper deg med a ta yare pa avlingen

Ideer og inspirasjon

Ideer og inspirasjon: Kortets betydning: Vær oppmerksom pa nye tanker og ideer som kommer til deg nå, De er frøene til guddommelig medskapelse.
Gud taler til deg gjennom dine tanker, og englene ber deg nå om å følge opp de ideene du har mottatt i det siste . Avvis dem ikke som ren fantasi , for de kommer som et svar på dine bønner om veiledning. Du har trukket dette kortet fordi englene ønsker å forvisse deg om at du, på lik linje med aile andre Guds bam, er i stand til å motta vidunderlige ideer. Aile vidunderlige ideer har sitt opprinnelige opphav i Guds egen bevissthet. Siden Gud er allestedsrnærværende, er han også til stede i ditt sinn . Her uttrykker han kontinuerlig nye tanker og ideer

Stokk
Ta av kort
Del dette :