Meditasjon

Min side om meditasjon , følg med på live meditasjoner:

Hva er meditasjon ?
Meditasjon brukes ofte som fellesbetegnelse for metoder innenfor den filosofiske praksisen fra østen. 
Selv om meditasjonene kan ligne hverandre ved første øyekast varierer innholdet i de forskjellige metodene både med hensyn til mål og utgangspunkt.Meditasjon er et redskap som brukes når du jobber med sinnet. Hvordan meditasjonen fungerer avhenger av hva du ønsker å oppnå med å meditere.

Les mer Her