Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Guddommelig Timing

Vær oppmerksom på dører som åpner og lukker seg for deg akkurat nå. Gå gjennom de åpne dørene, og lær av dem som er lukket.
Dine bønner blir besvart , det er det ingen tvil om. Alt som skjer, er imidlertid underlagt Loven am guddommelig timing . Dett e betyr at noen deler av pusle spillet rnå på plass før andre kan gjøre sin nytte. Dersom du forsøker å hoppe over, eller skynde på noen av brikkene, vii hele planen mangle et solid fundament. Ikke forsøk å tvinge opp dører som viser seg lukket for deg. Spør istedet englene om å få klarhet i om dette kommer som en følge av dine egne negative forventninger, eller om det rett og slett er et uttrykk for guddommelig timing. Se etter de dørene som er åpne , og gå gjennom dem i tillit og takknemlighet.

Musikk

Musikk:Englene veileder deg til å la deg fordype i vakker musikk. Musikk setter sjelen fri, og lar den sveve høyt over jordlige bekymringer. Også dine tanker blir løftet – til guddommelig kjærlighet.
Englene ved din side ønsker å hjelpe deg gjennom musikkens helbredende egenskaper. Nar du trekker dette kortet, blir du bedt om å ta inn mer musikk i livet ditt . Englene råder deg til å spille myk bakgrunnsmusikk når du kler deg , leker og arbeider. De ber deg også om å synge og plystre så ofte som mulig .Det kan være at dette kortet har dukket opp på grunn av ditt eget musikalske talent. Har du nylig følt deg veiledet til å komponere en sang, delta på et musikkteater, melde deg inn i et sangkor, eller til å spille et instrument ? Det er godt mulig at disse innskytelsene kommer fra dine engler, som klart kan se det talentet Gud har gitt deg. De vet at du kan hjelpe andre ved å bruke ditt talent. Og derfor ønsker de at du skal være en jordengel, og gi verden dine gaver i form av sang og melodi

Manifestasjon

Manifestasjon: Du har manifestert overflod og nye muligheter, Vær klar over at disse gavene nå er tilgjengelige for deg!
Det du har ønsket deg er nå på vei. Muligens kornmer det ikke på den måten du hadde trodd, men det er like fullt det du virkelig har lengtet etter. Dyp fred, trygghet og lykke blir nå rnanifestert akkurat slik du ba om. Be englene om a hjelpe deg til å ha tillit til din egen manifestasjonsevne. Med fulll tillit kan Gud og du gjøre hva som helst sammen!
Det er i denne prosessen at tanker manifesteres i konkret form: I begynnelsen oppstår en ide, og den har et guddommelig opphav. I neste fase møter ideen en følelse.Hvis denne følelsen er kjærlig og positiv, danner ideen og følelsen sarnmen et embryo av manifestasjonen . Du nærer din nyfødte ide ved å tro pa den, og ved å føllge den trinnvise veiledningen Gud og englene gir deg gjennom dine følelser, drømmer og visjoner

Stokk
Ta av kort