Trekk 3 Englekort

Helt nytt kurs :Lær deg å rense hus, bygninger , gjenstander etc
Ta kontakt for pris og informasjon ;Enten via telefon 40745921 , eller mail nordichypnose@gmail.com  KONTAKT

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Drømmer

Drømmer

Vær oppmerksom pa drømrnene dine akkurat nå, Skriv dem ned i en drømmedagbok. Du mottar viktige beskjeder i dine drømmer, Noen
ganger  kan du våkne opp med en klar følelse av at du har reist eller mottatt instruksjoner i søvne. Du undrer :Hvorfor kan jeg ikke huske drømmene mine? Beskjeder og erfaringer du har fatt i drømrne er likevel aldri heIt mistet eller glemt. De blir alltid lagret  din underbevissthet, slik at ditt høyere selv har tilgang pa dem når det med visdom og kjærlighet styrer dine handlinger.
Hvis du skriver ned all du kan huske umiddelbart etterat du har våknet, kan du lettere gjenkalle hva du har drømt, Begynn med det lille du husker, sa vii resten av drørnmen rulles frem i hukommelsen. Ga gjennom drørnmedagboken din ofte, og se etter fremtredende mønstre og temaer. Tema som ofte gjentas, viser til de beskjedene ditt
høyere selv og englene prøver å gi deg

Balanse

Balanse

Har timeplanen din hatt slagside i det siste ? Vær nøye med å balansere tiden mellom arbeid, lek, spiritualitet, trening og samvær med andre.
Englene vet at du har det travelt, og at hverdagens krav tar mye av din tid. De ønsker å lette dine plikter gjennom å balansere tiden din. Når timeplanen din ikke er prosposjonal, synker energinivået, Et nedsatt energi nivå skaper en illusjon om at det ikke er nok timer i døgnet, og dette fører igjen til at det oppstår en negativ spiral  med økende tidsnød. Dine engler ber deg om å sette av tid til regelmessige økter med meditasjon, trening og lek i ditt daglige liv. De vet at en god balanse mellom arbeid, spiritualitet, mosjon og sosiale relasjoner vil hjelpe deg til å vokse og føle glede. Hvis du er overveldet av dine forpliktelser, skal du ikke nøle med å be Gud og englene om å lette  dine byrder.

Ny Kjærlighet

Ny Kjærlighet

Ny Kjærlighet: Du går nå inn i en ny periode i ditt kjærlighetsliv. Dette kan bety at du møter en ny partner, eller at det oppstår ny lidenskap i ditt eksisterende forhold .
Åpne ditt hjerte for en ny tilførsel av guddommeJig kjærlighet, sendt deg gjennom en partner. Englene forbereder deg på å bli ekstra oppmerksom på nye mennesker som kommer inn i livet ditt, fordi en ny partner kan vise seg a være helt ulik dine tidligere partnere. Vær åpen for forandringer i ditt nåværende forhold, og hold ikke for fast på dine ideer om hvordan du synes et kjærlighetsforhold bør være. Dette er en tid der det skjer
vidunderlige forandringer i ditt kjærlighetsliv. Du blir bedt om å ha tillit til at Gud og skytsenglene legger alt til rette for deg, slik at det skal bli best mulig. Forandringer i kjærlighetslivet blir bare smertefulle dersom du er fastlåst i dine tanker eller i din atferd. Hvis du flyter med i kjærlighetsstrømrnen, vii du oppdage at gamle deler av ditt kjærlighetsliv skylles bort. De blir raskt byttet ut med nye aspekter som vii glede deg . Nåværende kjærlighetsforhold vii kanskje avsluttes, eller gå inn i en ny fase der disse forandringene ferer til økt lidenskap og fomyet kjærlighet, Hvis en ny partner er på vei inn i livet ditt , vil dette være en kilde til stor glede for dere begge

Stokk
Ta av kort