Trekk 3 Englekort

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Tilgivelse

Tilgivelse: Gi slipp på sinne og bitterhet, og fø1 at du er helbredet. Du trenger ikke å tilgi selve handlingen, kun mennesket bak – slik at du kan få fred i sinnet.
Nar du trekker dette kortet, veileder englene deg til å gi slipp på sinne og irritasjon. De er klar over at du nok er fullstendig berettiget til å være sint. Likevel ber de deg om å se nærmere pa hva dette sinnet gjør med deg. Tilgivelse betyr ikke at : «Det du gjorde mot meg er greit a gjort.» Det betyr simpelthen: «lJeg er ikke lenger villig til å gå rundt og bære på den smerten dine handlinger vekker i rneg .» Nar vi går rundt med uforsonlighet i hjertet, er det kun oss selv vi straffer. Om du bare ber dem om det, viI dine engler hjelpe deg med å gi slipp på all bitterhet.

Ny Kjærlighet

Ny Kjærlighet: Du går nå inn i en ny periode i ditt kjærlighetsliv. Dette kan bety at du møter en ny partner, eller at det oppstår ny lidenskap i ditt eksisterende forhold .
Åpne ditt hjerte for en ny tilførsel av guddommeJig kjærlighet, sendt deg gjennom en partner. Englene forbereder deg på å bli ekstra oppmerksom på nye mennesker som kommer inn i livet ditt, fordi en ny partner kan vise seg a være helt ulik dine tidligere partnere. Vær åpen for forandringer i ditt nåværende forhold, og hold ikke for fast på dine ideer om hvordan du synes et kjærlighetsforhold bør være. Dette er en tid der det skjer
vidunderlige forandringer i ditt kjærlighetsliv. Du blir bedt om å ha tillit til at Gud og skytsenglene legger alt til rette for deg, slik at det skal bli best mulig. Forandringer i kjærlighetslivet blir bare smertefulle dersom du er fastlåst i dine tanker eller i din atferd. Hvis du flyter med i kjærlighetsstrømrnen, vii du oppdage at gamle deler av ditt kjærlighetsliv skylles bort. De blir raskt byttet ut med nye aspekter som vii glede deg . Nåværende kjærlighetsforhold vii kanskje avsluttes, eller gå inn i en ny fase der disse forandringene ferer til økt lidenskap og fomyet kjærlighet, Hvis en ny partner er på vei inn i livet ditt , vil dette være en kilde til stor glede for dere begge

Harmony

Harmony :En konflikt som har plaget deg blir nå løst. Nyt din nyvunne fred og Iykke, og husk at du har fortjent det.
Elskede guds bam , i ditt hjerte nærer du stor kjærlighet til fred. Dette kortet er et tegn på at en ny harmoni vii senke seg over deg. Gi slipp på din oppfatning om situasjonen
som problematisk, og se deg selv og andre gjennom øynene til dine skytsengler. På denne måten vii du se forbi det overflatiske, og få øye pa skjønnheten og Iyset som
evig skinner i aile. Når du skifter din synsvinkel, og ser ting fra englenes perspektiv, blir du selv en jordengel. Ditt høyere syn på ting vii også sette i gang mirakuløse helbredelser i aile dine relasjoner. Konflikter smelter bort , og den rene og nye sannheten om alt og aile kommer til syne.

Stokk
Ta av kort
Del dette :