Lære deg : Hypnoterapi/Hypnose -healing – mediumskap -husrens
forskjellige kurs ,pakker og alltid gode tilbud .
Ønsker du å se i fremtiden , husrens , healing, coaching .
Ta kontakt for pris og informasjon ;Enten via telefon 40745921 , eller mail nordichypnose@gmail.com KONTAKT

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Helbredelse

Helbredelse: En situasjon som har bekymret deg er i ferd med å bli helbredet.
Du er en naturlig helbreder, og dine helbredende tanker har nå manifestert seg i form
Ofte er det slik at en situasjon ikke kan helbredes for du har gitt helt slipp på det som har utfordret deg – først da kan det helbredende Iyset komme inn. Dine bekymringer vii snart være over, for dette kortet viser at en helbredelse har skjedd. Men for at du virkelig skal
forstå dette , rnå du først slutte med å fokusere på «det som er galt,» og i stedet
affirmere: «Alt er i guddommelig og perfekt orden akkurat nå.» Du har naturlige helbredelses evner, og dette kortet ber deg om a ha tillit til at Gud arbeider gjennom deg. Du er en helbredende jordengel. Ha kjærlige tanker om enhver situasjon som synes å trenge helbredelse. Visualiser situasjonen som helbredet akkurat nå. Send deretter en takk til Gud for helbredelsen, og overlat alt fullstendig til englene. Den  kraftfulle virkningen av ditt arbeid vii berøre mange liv

Tilbaketrekning

Tilbaketrekning: Tilbring tid alene i stille rekresjon. Rens sinnet, og fokuser på din sannhet og på det som er viktigst for deg.
Presser du deg selv for hardt, du Guds elskede barn ? Englene minner oss om at hvile er en naturl ig del av syklusen til alt som lever. Tenk bare på det mektige eiketreet som veksler mellom perioder av hurtig vekst og stille hvile. Det trekker sin næring fra jordens dyp, og bruker tid for det igjen vokser oppover. På samme måte er det viktig for deg med spirituell og emosjonell næring. Ta deg tid til a reflektere over ditt hjertes sanne følelser og ønsker mens du hviler. Englene snakker til deg gjennom ditt hjerte. Når du Iytter til, og rører dine foøelser; går du hand i hand med Gud og englene. Nar du hører ditt ønske om å gjøre en forskjell i verden , vil du vite at det du hører er guddommelig veiledning, og ikke kun fantasi eller ønsketenkning

Støtte

Støtte: Gud, englene og de oppstegne mestere som elsker, beskytter og veileder deg, våker over deg akkurat nå. Du er ikke alene, og du er trygg !
Dette kortet forsikrer deg om at du er en del av et kraftfullt team av kjærlige vesener. De orngir, beskytter og elsker deg kontinuerlig . Hvis du er i fare, vil de gripe inn
med advarsler eller livreddende tiltak. Dersom du er redd , vii de trøste deg med guddommelig kjærlighet, og er du forvirret vii de hviske veiledning i ditt øre. Ved å la deg trekke dette kortet, ber dine engler og veiledere om at du rnå snakke oftere med dem. Ha indre samtaler med dem om alt, og du vii snart se beviser for deres eksistens. Englene vii snart verve deg til å hjelpe andre mennesker. Be englene om hjelp til å gi slipp på frykten dersom du noen gang skulle føle tvil om din evne til å hjelpe andre.

Stokk
Ta av kort