Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Musikk

Musikk:Englene veileder deg til å la deg fordype i vakker musikk. Musikk setter sjelen fri, og lar den sveve høyt over jordlige bekymringer. Også dine tanker blir løftet – til guddommelig kjærlighet.
Englene ved din side ønsker å hjelpe deg gjennom musikkens helbredende egenskaper. Nar du trekker dette kortet, blir du bedt om å ta inn mer musikk i livet ditt . Englene råder deg til å spille myk bakgrunnsmusikk når du kler deg , leker og arbeider. De ber deg også om å synge og plystre så ofte som mulig .Det kan være at dette kortet har dukket opp på grunn av ditt eget musikalske talent. Har du nylig følt deg veiledet til å komponere en sang, delta på et musikkteater, melde deg inn i et sangkor, eller til å spille et instrument ? Det er godt mulig at disse innskytelsene kommer fra dine engler, som klart kan se det talentet Gud har gitt deg. De vet at du kan hjelpe andre ved å bruke ditt talent. Og derfor ønsker de at du skal være en jordengel, og gi verden dine gaver i form av sang og melodi

Tilgivelse

Tilgivelse: Gi slipp på sinne og bitterhet, og fø1 at du er helbredet. Du trenger ikke å tilgi selve handlingen, kun mennesket bak – slik at du kan få fred i sinnet.
Nar du trekker dette kortet, veileder englene deg til å gi slipp på sinne og irritasjon. De er klar over at du nok er fullstendig berettiget til å være sint. Likevel ber de deg om å se nærmere pa hva dette sinnet gjør med deg. Tilgivelse betyr ikke at : «Det du gjorde mot meg er greit a gjort.» Det betyr simpelthen: «lJeg er ikke lenger villig til å gå rundt og bære på den smerten dine handlinger vekker i rneg .» Nar vi går rundt med uforsonlighet i hjertet, er det kun oss selv vi straffer. Om du bare ber dem om det, viI dine engler hjelpe deg med å gi slipp på all bitterhet.

Guddommelig Timing

Vær oppmerksom på dører som åpner og lukker seg for deg akkurat nå. Gå gjennom de åpne dørene, og lær av dem som er lukket.
Dine bønner blir besvart , det er det ingen tvil om. Alt som skjer, er imidlertid underlagt Loven am guddommelig timing . Dett e betyr at noen deler av pusle spillet rnå på plass før andre kan gjøre sin nytte. Dersom du forsøker å hoppe over, eller skynde på noen av brikkene, vii hele planen mangle et solid fundament. Ikke forsøk å tvinge opp dører som viser seg lukket for deg. Spør istedet englene om å få klarhet i om dette kommer som en følge av dine egne negative forventninger, eller om det rett og slett er et uttrykk for guddommelig timing. Se etter de dørene som er åpne , og gå gjennom dem i tillit og takknemlighet.

Stokk
Ta av kort