Vil du vite mer om fremtid etc ?? KONTAKT

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Meditasjon

Meditasjon :Kortets betydning: Meditasjon er svært viktig for deg nå . Gled deg over å praktisere ofte
Englenes sternmer høres lettere i et stille sinn. Gjennom dette kortet ber englene deg om å stilne tankene , slik at kommunikasjonen mellorn dere blir klar og tydelig .Bruk den første tiden etter at du har våknet om rnorgenen til å puste dypt tre eller fire ganger rned lukkede øyer. Still et spørsmal til englene, og lytt deretter like bevisst som til en kjær venn. Ikke anstreng deg, for dersom du jager etter svaret vii det unnvike deg. Fokuser i stedet på å puste dypt, og tillat deg selv å slappe av  Fortell deg selv at det er naturlig for deg å kommunisere med englene, og at det faktisk er en hverdagslig hendelse. Jo mer du klarer å slippe kontrollen over sinnet og slappe av,desto letter for deg er det å høre svarene som kommer

Studier

Du er beskjeftiget med studier og læring akkurat nå. Dine engler veileder deg til å sette av tid til å lese, Iytte og vokse.
Dette kortet er en bekreftelse på at du er i en periode hvor det er viktig for deg å Iære nye ferdigheter og få nye ideer. Kanskje føler du deg veiledet til å begynne å studere, og da er dette kortet en bekreftelse på at det er riktig . Dersom du allerede er student, ber englene deg om å fortsette . I en Iæringsperiode kan vi ofte føle iver etter å teste
var nye kunnskap. I stedet for å bare lære, viI vi omsette det vi har Iært i praksis. Riktig timing er imidlertid alt, og dette kortet veileder deg til å ikke gjøre noe forhastet. Nyt
i stedet Iæringsprosessen. Veksten som oppstår i en slik prosess kan virkelig være noe å glede seg over – når vi minner oss selv på å være til stede i oyeblikket

Musikk

Musikk:Englene veileder deg til å la deg fordype i vakker musikk. Musikk setter sjelen fri, og lar den sveve høyt over jordlige bekymringer. Også dine tanker blir løftet – til guddommelig kjærlighet.
Englene ved din side ønsker å hjelpe deg gjennom musikkens helbredende egenskaper. Nar du trekker dette kortet, blir du bedt om å ta inn mer musikk i livet ditt . Englene råder deg til å spille myk bakgrunnsmusikk når du kler deg , leker og arbeider. De ber deg også om å synge og plystre så ofte som mulig .Det kan være at dette kortet har dukket opp på grunn av ditt eget musikalske talent. Har du nylig følt deg veiledet til å komponere en sang, delta på et musikkteater, melde deg inn i et sangkor, eller til å spille et instrument ? Det er godt mulig at disse innskytelsene kommer fra dine engler, som klart kan se det talentet Gud har gitt deg. De vet at du kan hjelpe andre ved å bruke ditt talent. Og derfor ønsker de at du skal være en jordengel, og gi verden dine gaver i form av sang og melodi

Stokk
Ta av kort