Ta kontakt hvis du trenger hjelp !

Ta et kurs eller flere, skreddersyr kurspakke til deg !!

Ta gjerne kontakt på telefon 40745921 eller via mail :
nordichypnose@gmail.com for mer info

KONTAKT

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Støtte

Støtte

Støtte: Gud, englene og de oppstegene mestere som elsker, beskytter og veileder deg, våker over deg akkurat nå. Du er ikke alene, og du er trygg !
Dette kortet forsikrer deg om at du er en del av et kraftfullt team av kjærlige vesener. De omgir, beskytter og elsker deg kontinuerlig . Hvis du er i fare, vil de gripe inn
med advarsler eller livreddende tiltak. Dersom du er redd , vii de trøste deg med guddommelig kjærlighet, og er du forvirret vil de hviske veiledning i ditt øre. Ved å la deg trekke dette kortet, ber dine engler og veiledere om at du må snakke oftere med dem. Ha indre samtaler med dem om alt, og du vil snart se beviser for deres eksistens. Englene vii snart verve deg til å hjelpe andre mennesker. Be englene om hjelp til å gi slipp på frykten dersom du noen gang skulle føle tvil om din evne til å hjelpe andre.

Guddommelig Veiledning

Guddommelig Veiledning

Ha tillit til din intuisjon , og følg den. Det er Gud og englene som snakker til deg.
Du blir gitt guddommelig veiledning akkurat nå . Magefølelsen du har, vissheten, visjonene, eller din indre stemme prøver alle å fortelle deg noe. Det er veldig viktig at du har tillit til denne veiledningen, og at du følger den . Hvis du har trukket mer enn ett kort, bør du granske disse omliggende kortene nøye – de gir verdifulle instruksjoner til deg, og viser utfyllende aspekter av det englene forsøker å fortelle deg.

Intensjon

Intensjon

Intensjon : Dine intensjoner skaper dine erfaringer. Hva har du til hensikt skal skje? Forsikre deg om at dine tanker og følelser reflekterer dine sanne intensjoner.
Når du trekker dette kortet, ber englene deg om å foreta en grundig gjennomgang av dine forventninger. Hva forventer du skal skje i dag, i morgen, eller i fremtiden? Disse forventningene er opphavet til dine intensjoner. Å ha en intensjon betyr at du har satt deg et mål – og har til hensikt å oppnå det. Dine opplevelser styres av dine intensjoner. Englene ber deg nå om å velge, og om å fylle dine intensjoner med kjærlighet. Se deg selv og andre som lykkelige, suksessfulle og fredfulle . Ved å ha disse spirituelle intensjonene, hjelper du deg selv og andre. Hvis du ber englene om assistanse, hjelper de deg med å erstatte din vanemessige negative tenkning med mer styrkende tanker.

Stokk
Ta av kort