Trekk 3 Englekort

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Velsignelser

Velsignelser: Gud og englene bistår deg akkurat nå. Fortsett med å be om deres hjelp, og ta imot når den kommer (som den alltid gjør).
Englene ønsker du skal vite at du har ekstra mange velsignelser rundt deg nå. Kanskje har du nylig opplevd noen utfordringer, eller har bedt om hjelp og assistanse. Uansett grunn; englene omgir deg nå med mer kjærlighet enn noen gang for. Det er også flere engler enn vanlig rundt deg, og aile sender deg lys og kjærlighet . Fra tid til annen føler du kanskje at Gud og englene har sviktet deg. Dette kortet vii minne deg om at de ikke er forsvunnet, og at de aldri noen gang kan foriate deg. Det er kun vår egen frykt som gjør oss blinde og dove for yåre englers nærvær. Dine engler kan løfte bort din frykt hvis du ber dem om det – og lar dem gjøre det. Du er i sannhet velsignet, og du er høyt elsket av Gud og englene

Manifestasjon

Manifestasjon: Du har manifestert overflod og nye muligheter, Vær klar over at disse gavene nå er tilgjengelige for deg!
Det du har ønsket deg er nå på vei. Muligens kornmer det ikke på den måten du hadde trodd, men det er like fullt det du virkelig har lengtet etter. Dyp fred, trygghet og lykke blir nå rnanifestert akkurat slik du ba om. Be englene om a hjelpe deg til å ha tillit til din egen manifestasjonsevne. Med fulll tillit kan Gud og du gjøre hva som helst sammen!
Det er i denne prosessen at tanker manifesteres i konkret form: I begynnelsen oppstår en ide, og den har et guddommelig opphav. I neste fase møter ideen en følelse.Hvis denne følelsen er kjærlig og positiv, danner ideen og følelsen sarnmen et embryo av manifestasjonen . Du nærer din nyfødte ide ved å tro pa den, og ved å føllge den trinnvise veiledningen Gud og englene gir deg gjennom dine følelser, drømmer og visjoner

Ditt sanne selv

Ditt sanne selv-strålende, kraftfullt, suksessfullt, og intelligent – skinner nå gjennom overflaten. Tillat ditt sanne selv å bli synlig for andre, for slik løfter du dem opp og inspirerer dem.
Du er fantastisk på så mange måter, og du begynner å stole på og lettere vise din sanne natur. På ett tidspunkt har du kanskje følt at du har måttet skjule dine føleser for andre ( eller til og med deg selv). Men nå derimot, skjønner du hvor flott og tiltrekkende du blir ved å uttrykke ditt sanne selv. Englene veileder deg til å ære dine følelser gjennom å uttrykke dem ovenfor deg selv og andre. de vil hjelpe deg med å snakke om dem med kjærlighet, slik at det ikke oppstår misforståelser mellom deg og dine kjære. Englene vil aldri veilede deg til å si noe som er skadelig for deg selv eller andre ! Fordi du nå gir rom for ditt sanne selv, vil englene ordne det slik at en ny dimensjon av indre fred kommer inn i livet ditt

Stokk
Ta av kort
Del dette :