Trekk 3 Englekort

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Nye Begynnelser

Nye Begynnelser : Med blanke ark går du nå inn i en periode fylt av nye muligheter og erfaringer.
Omfavn det nye i livet ditt , inkludert nye muligheter, mennesker og prosjekter. Englene vet at forandring kan være skremmende, og de omgir deg nå med kiærlig energi. Hvis du føler angst for å møte nye situasjoner, kan du når som helst påkalle dine engler. De vii da øke din selvtillit og energi, slik at du i stedet kan glede deg over det nye. Noen ganger klamrer vi oss til gamle rutiner bare ford i de er kjente. Når du trekker dette kortet, ber englene deg om a være åpen for nye tilnærminger til livet, Kanskje vii de lære deg en ny måte å se ting på, eller de oppsøker deg for at du skal lære noe nytt. Uansett hva en ny begynnelse er for deg, kan du nå tillate deg selv å bli strukket og tøyd av de nye omstendighetene. Gjennom nye erfaringer lærer vi om oss selv

Helbredelse

Helbredelse: En situasjon som har bekymret deg er i ferd med å bli helbredet.
Du er en naturlig helbreder, og dine helbredende tanker har nå manifestert seg i form
Ofte er det slik at en situasjon ikke kan helbredes for du har gitt helt slipp på det som har utfordret deg – først da kan det helbredende Iyset komme inn. Dine bekymringer vii snart være over, for dette kortet viser at en helbredelse har skjedd. Men for at du virkelig skal
forstå dette , rnå du først slutte med å fokusere på «det som er galt,» og i stedet
affirmere: «Alt er i guddommelig og perfekt orden akkurat nå.» Du har naturlige helbredelses evner, og dette kortet ber deg om a ha tillit til at Gud arbeider gjennom deg. Du er en helbredende jordengel. Ha kjærlige tanker om enhver situasjon som synes å trenge helbredelse. Visualiser situasjonen som helbredet akkurat nå. Send deretter en takk til Gud for helbredelsen, og overlat alt fullstendig til englene. Den  kraftfulle virkningen av ditt arbeid vii berøre mange liv

Støtte

Støtte: Gud, englene og de oppstegne mestere som elsker, beskytter og veileder deg, våker over deg akkurat nå. Du er ikke alene, og du er trygg !
Dette kortet forsikrer deg om at du er en del av et kraftfullt team av kjærlige vesener. De orngir, beskytter og elsker deg kontinuerlig . Hvis du er i fare, vil de gripe inn
med advarsler eller livreddende tiltak. Dersom du er redd , vii de trøste deg med guddommelig kjærlighet, og er du forvirret vii de hviske veiledning i ditt øre. Ved å la deg trekke dette kortet, ber dine engler og veiledere om at du rnå snakke oftere med dem. Ha indre samtaler med dem om alt, og du vii snart se beviser for deres eksistens. Englene vii snart verve deg til å hjelpe andre mennesker. Be englene om hjelp til å gi slipp på frykten dersom du noen gang skulle føle tvil om din evne til å hjelpe andre.

Stokk
Ta av kort
Del dette :