Trekk 3 Englekort

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Ditt sanne selv

Ditt sanne selv-strålende, kraftfullt, suksessfullt, og intelligent – skinner nå gjennom overflaten. Tillat ditt sanne selv å bli synlig for andre, for slik løfter du dem opp og inspirerer dem.
Du er fantastisk på så mange måter, og du begynner å stole på og lettere vise din sanne natur. På ett tidspunkt har du kanskje følt at du har måttet skjule dine føleser for andre ( eller til og med deg selv). Men nå derimot, skjønner du hvor flott og tiltrekkende du blir ved å uttrykke ditt sanne selv. Englene veileder deg til å ære dine følelser gjennom å uttrykke dem ovenfor deg selv og andre. de vil hjelpe deg med å snakke om dem med kjærlighet, slik at det ikke oppstår misforståelser mellom deg og dine kjære. Englene vil aldri veilede deg til å si noe som er skadelig for deg selv eller andre ! Fordi du nå gir rom for ditt sanne selv, vil englene ordne det slik at en ny dimensjon av indre fred kommer inn i livet ditt

Fortryllelse

Ta tilbake din bamlige evne til forundring og ærefrykt. Se verden som et magisk sted. Husker du hvor magisk verden syntes å være da du var bam ? Denne fortryllede tilstanden er selve ånden til vårt indre bam. Har du, som så mange andre, mistet denne evnen til forundring på veien ? Englene ber deg om a gjenerobre din magiske evne ved å huske at du er omgitt av en mirakuloskraft . Spør Gud og englene om å hjelpe deg med hva som heist – stort
eller lite. Ikke vær redd – det er ikke slik at du legger beslag på englenes tid og hindrer dem i å gjøre viktigere ting når du ber om hjelp i hverdagssituasjoner. De har ikke
noe større ønske enn å støtte deg slik at du blir fri for aile bekymringer. Du vii da stråle ut den samme gleden og forundringen som et trygt barn som vet at det blir tatt vare på. Nar du er Iykkelig, viI aile du treffer bli inspirert av ditt guddommelige

Tillit

Tillit:Ha tro på deg selv, og tillit til at Gud og englene er med deg. Be dem om hjelp til å gi slipp på all frykt som hindrer deg i å nyte full tillit.
Dine enzler vet at du har blitt skuffet i fortiden. Disse opplevelsene kan ha brutt ned din tillit til deg selv,andre mennesker, og til og med til Gud. Englene minner deg nå om hvor viktig det er at du holder fast ved din tillit. Ved å la deg trekke dette kortet, forteller englene at selvtillit er et nøkkel ord for deg nå, De vet at du, som aile andre . har gjort feiltrinn i fortiden. Men dette har likevel  ikke undergravet din sanne natur. Du har fortsatt den allestedsnærværende Gud inne i deg, og han er ufeilbarlig. Englene ber deg om å ha tillit til Gud, og tillit til dem. De vil hjelpe deg til å stole på deg selv

Stokk
Ta av kort
Del dette :