Starte bedrift

Vil du starte din egen bedrift ?

Jeg kan hjelpe deg å vurdere mulighetene for at du vil lykkes.
Gå igjennom med deg ditt prosjekt , vurdere det objektivt .
Gå igjennom budsjett, markedsføring og inntjening.
Hva som må til for at du skal lykkes.
Hjelpe deg med registrering av firmaet ditt, hvilken type firma du burde registrere ,
og hvorfor det er det rette for deg.

Ta bare KONTAKT