Trekk 4 Englekort

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Harmony

Harmony :En konflikt som har plaget deg blir nå løst. Nyt din nyvunne fred og Iykke, og husk at du har fortjent det.
Elskede guds bam , i ditt hjerte nærer du stor kjærlighet til fred. Dette kortet er et tegn på at en ny harmoni vii senke seg over deg. Gi slipp på din oppfatning om situasjonen
som problematisk, og se deg selv og andre gjennom øynene til dine skytsengler. På denne måten vii du se forbi det overflatiske, og få øye pa skjønnheten og Iyset som
evig skinner i aile. Når du skifter din synsvinkel, og ser ting fra englenes perspektiv, blir du selv en jordengel. Ditt høyere syn på ting vii også sette i gang mirakuløse helbredelser i aile dine relasjoner. Konflikter smelter bort , og den rene og nye sannheten om alt og aile kommer til syne.

Overgivelse og frigjøring

Overgivelse og frigjøring : Gi slipp, og tillat Gud og englene å hjelpe deg . Alt du gir slipp på blir enten erstattet av noe bedre , eller det gis tilbake til deg i helbredet form,
Nar du tviholder på deler av livet ditt som ikke fungerer, kan ikke dette helbredes. Uansett hva du er misfornøyd med – ditt kjærlighetsliv, din økonorni, karriere, hjem eller heise, er dette kortet en bønn til deg om å gi slipp . Hvis du fortsetter å henge ved disse
aspektene, på grunn av bekymringer som: «Hva om jeg ikke kan finne noe eller noen bedre”,» vii situasjonen bare bli verre . Er du imidlertid villig til å åpne hendene og frigjøre
situasjonen, vii en av to scenarioer utspille seg : Situasjonen blir enten mirakuløst helbredet, eller den blir skyllet bort og erstattet av en bedre. Når du trekker dette kortet, ber englene om at du ikke skal forsøke å kontrollere utfallet
av det problemet du står oppe i. Gi slipp, og la Gud hjel pe deg!

Guddommelig Timing

Vær oppmerksom på dører som åpner og lukker seg for deg akkurat nå. Gå gjennom de åpne dørene, og lær av dem som er lukket.
Dine bønner blir besvart , det er det ingen tvil om. Alt som skjer, er imidlertid underlagt Loven am guddommelig timing . Dett e betyr at noen deler av pusle spillet rnå på plass før andre kan gjøre sin nytte. Dersom du forsøker å hoppe over, eller skynde på noen av brikkene, vii hele planen mangle et solid fundament. Ikke forsøk å tvinge opp dører som viser seg lukket for deg. Spør istedet englene om å få klarhet i om dette kommer som en følge av dine egne negative forventninger, eller om det rett og slett er et uttrykk for guddommelig timing. Se etter de dørene som er åpne , og gå gjennom dem i tillit og takknemlighet.

Mirakler

Mirakler:Kortets betydning: Det skjer mirakler overalt rundt deg nå . Begynn å legge merke tildem, og du vii oppdage enda flere .
Dette kort et er englenes beskjed om at du kan forvente et mirakel. Kanskje føler du at du trenger et nå, fordi du ikke kan se noen andre veier til en løsning. Vær åpen, og ta imot Guds hjelp. Han vil lese dine utfordringer på måter som vii overraske deg. Nar du er villig til å overgi din frykt til Gud, åpner du døren for mirakler. Visualiser at englene bærer bort problemet, og kjenn at du blir støttet av Guds visdom og kreativitet.
I det du synker avslappet inn i kilden, vii du fylles med en visshet om at du er omgitt av velsignelser. Et mirakel er på vei til deg , så vær åpen

Stokk
Ta av kort
Del dette :