Trekk 4 Englekort

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Sjelevenn

Sjelevenn : Dine bønner om en sjelevenn er besvart. Følg veiledningen du rnottar, slik at du kan nyte denne gaven av guddommelig kjærlighet.
Ditt  hjerte lengter etter en stor kjærlighet. Siden .du går den spirituelle vel , ønsker du en partner med like interesser og verdier. Kan du ha brennende lidenskap og samtidig en spirituell forbindelse med samme person? Dette kortet bekrefter at svaret er «Ja!». Når du trekker dette kortet, ber englene deg om å ha tillit til og følge deres veiledning.
Dine engler har hørt dine bønner om en dypere kjærlighet, og de veileder deg til å ta de nødvendige steg for å manifestere dette ønsket. Dersom du allerede er i et forhold, ber englene deg om å overgi det til dem .Hvis det er mulig vii de da hjelpe deg med å opphøye det til et sjelevennforhold. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vii de bista med å gjøre en avslutning sa smertefri som mulig slik at døren åpnes for din ekte sjelevenn. Uansett vii de være der for deg, og gi deg klare retningslinjer for hvilke steg du skal ta

Nye Begynnelser

Nye Begynnelser : Med blanke ark går du nå inn i en periode fylt av nye muligheter og erfaringer.
Omfavn det nye i livet ditt , inkludert nye muligheter, mennesker og prosjekter. Englene vet at forandring kan være skremmende, og de omgir deg nå med kiærlig energi. Hvis du føler angst for å møte nye situasjoner, kan du når som helst påkalle dine engler. De vii da øke din selvtillit og energi, slik at du i stedet kan glede deg over det nye. Noen ganger klamrer vi oss til gamle rutiner bare ford i de er kjente. Når du trekker dette kortet, ber englene deg om a være åpen for nye tilnærminger til livet, Kanskje vii de lære deg en ny måte å se ting på, eller de oppsøker deg for at du skal lære noe nytt. Uansett hva en ny begynnelse er for deg, kan du nå tillate deg selv å bli strukket og tøyd av de nye omstendighetene. Gjennom nye erfaringer lærer vi om oss selv

Sannhet og Intregitet

Sannhet og Intregitet: Du blir veiledet til å være fullstendig ærlig med deg selv, og til a være sann mot deg selv i aile dine aktiviteter og handlinger.
Englene sier til deg: «Gi slipp på alt som ikke er ekte, og aile aktiviteter som ikke speiler dine høyeste intensjoner » Vær villig til å overgi alt som ikke fungerer i livet ditt til Gud og englene .Når vi åpner hendene og slipper aile problemer fri , kan det guddommelige Iyset komme inn . I overgivelsens kjølvann følger det alltid mirakler. Du vil se at din helse, dine relasjoner eller andre omstendigheter helbredes raskt på måter du ikke hadde forestilt deg Under hele prosessen viI englene være der og veilede deg til handlinger som
enten vil føre til at den gjeldende situasjon blir erstattet av en bedre, eller at den blir fullstendig helbredet. Forvent et mirakel når du bestemmer deg for å være «sann mot deg
selv»

Balanse

Har timeplanen din hatt slagside i det siste ? Vær nøye med å balansere tiden mellom arbeid, lek, spiritualitet, trening og samvær med andre.
Englene vet at du har det travelt, og at hverdagens krav tar mye av din tid. De ønsker å lette dine plikter gjennom å balansere tiden din. Når timeplanen din ikke er prosposjonal, synker energinivået, Et nedsatt energi nivå skaper en illusjon om at det ikke er nok timer i døgnet, og dette fører igjen til at det oppstår en negativ spiral  med økende tidsnød. Dine engler ber deg om å sette av tid til regelmessige økter med meditasjon, trening og lek i ditt daglige liv. De vet at en god balanse mellom arbeid, spiritualitet, mosjon og sosiale relasjoner vil hjelpe deg til å vokse og føle glede. Hvis du er overveldet av dine forpliktelser, skal du ikke nøle med å be Gud og englene om å lette  dine byrder.

Stokk
Ta av kort
Del dette :