Trekk 4 Englekort

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Kraft

Kraft:  Du tillater deg nå å gi uttrykk for din kraft . Det er trygt for deg å være sterk, fordi du vet at din kraft uttrykkes gjennom kjærlighet.
Du bærer i deg skaperens kraft. All kraft som finnes i guddommelig kjærlighet, visdom og intelligens er nå ti lgjengelig for deg . Du har den spirituelle evnen til å se englene og fremtiden, og den intellektuelle kraften til å koble deg på den universelle visdommen i den store bevisstheten. Du har også den emosjonelle kraften som lar deg være empatisk med andre , og din fysiske kraft er ubegrenset. Englene ber deg om å overgi all din frykt for å være en kraftfull person til dem. De ser et stille og vakkert aspekt ved din styrke, som har sitt opphav i den eneste virkelige kraften i universet: Guddommelig kjærlighet. Gi deg selv tillatelse til å skinne i denne mektige energien, slik at din sanne kraft kan stråle ut i verden og virke på mirakuløse måter.

Fokus

Tenk på hva du vii skal skje, ikke på det du ikke ønsker, Vokt dine ‘ tanker omhyggelig, for det er de som skaper dine opplevelser.
Det kan ofte se ut til at det er tankene som velger 055, men dette er aldri tilfelle. Vi velger alltid våre tanker – hvert sekund. Det finnes ingen nøytrale tanker, for hver og en har en effekt. Før en tanke blir tenkt , har du først bestemt deg for at den skal tenkes, og dette skjer iløpet av en brøkdel av et sekund. Gjennom trening kan du derfor øve deg opp til å observere , og få muligheten til å forandre dine tanker. Dette er det samme som å bevisstlegge hendene pa rattet og ta styringen i ditt eget liv.
Kanskje tror du at din evne til konsentrasjon er svekket, men husk da at Guds ufeilbarlige bevissthet er til stede også i din egen. Du kan oppleve bemerkelsesverdige
tilstand er av konsentrasjon ved a affirmere: «Jeg er nå i stand til a fokusere mitt sinn gjennom vilje. Jeg har kun kjærlige tanker, og englene står ved mine tankers port og
sikrer en jevn strom av kjrærlighetstanker.

Balanse

Har timeplanen din hatt slagside i det siste ? Vær nøye med å balansere tiden mellom arbeid, lek, spiritualitet, trening og samvær med andre.
Englene vet at du har det travelt, og at hverdagens krav tar mye av din tid. De ønsker å lette dine plikter gjennom å balansere tiden din. Når timeplanen din ikke er prosposjonal, synker energinivået, Et nedsatt energi nivå skaper en illusjon om at det ikke er nok timer i døgnet, og dette fører igjen til at det oppstår en negativ spiral  med økende tidsnød. Dine engler ber deg om å sette av tid til regelmessige økter med meditasjon, trening og lek i ditt daglige liv. De vet at en god balanse mellom arbeid, spiritualitet, mosjon og sosiale relasjoner vil hjelpe deg til å vokse og føle glede. Hvis du er overveldet av dine forpliktelser, skal du ikke nøle med å be Gud og englene om å lette  dine byrder.

Ideer og inspirasjon

Ideer og inspirasjon: Kortets betydning: Vær oppmerksom pa nye tanker og ideer som kommer til deg nå, De er frøene til guddommelig medskapelse.
Gud taler til deg gjennom dine tanker, og englene ber deg nå om å følge opp de ideene du har mottatt i det siste . Avvis dem ikke som ren fantasi , for de kommer som et svar på dine bønner om veiledning. Du har trukket dette kortet fordi englene ønsker å forvisse deg om at du, på lik linje med aile andre Guds bam, er i stand til å motta vidunderlige ideer. Aile vidunderlige ideer har sitt opprinnelige opphav i Guds egen bevissthet. Siden Gud er allestedsrnærværende, er han også til stede i ditt sinn . Her uttrykker han kontinuerlig nye tanker og ideer

Stokk
Ta av kort
Del dette :