Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Kraft

Kraft:  Du tillater deg nå å gi uttrykk for din kraft . Det er trygt for deg å være sterk, fordi du vet at din kraft uttrykkes gjennom kjærlighet.
Du bærer i deg skaperens kraft. All kraft som finnes i guddommelig kjærlighet, visdom og intelligens er nå ti lgjengelig for deg . Du har den spirituelle evnen til å se englene og fremtiden, og den intellektuelle kraften til å koble deg på den universelle visdommen i den store bevisstheten. Du har også den emosjonelle kraften som lar deg være empatisk med andre , og din fysiske kraft er ubegrenset. Englene ber deg om å overgi all din frykt for å være en kraftfull person til dem. De ser et stille og vakkert aspekt ved din styrke, som har sitt opphav i den eneste virkelige kraften i universet: Guddommelig kjærlighet. Gi deg selv tillatelse til å skinne i denne mektige energien, slik at din sanne kraft kan stråle ut i verden og virke på mirakuløse måter.

Tilbaketrekning

Tilbaketrekning: Tilbring tid alene i stille rekresjon. Rens sinnet, og fokuser på din sannhet og på det som er viktigst for deg.
Presser du deg selv for hardt, du Guds elskede barn ? Englene minner oss om at hvile er en naturl ig del av syklusen til alt som lever. Tenk bare på det mektige eiketreet som veksler mellom perioder av hurtig vekst og stille hvile. Det trekker sin næring fra jordens dyp, og bruker tid for det igjen vokser oppover. På samme måte er det viktig for deg med spirituell og emosjonell næring. Ta deg tid til a reflektere over ditt hjertes sanne følelser og ønsker mens du hviler. Englene snakker til deg gjennom ditt hjerte. Når du Iytter til, og rører dine foøelser; går du hand i hand med Gud og englene. Nar du hører ditt ønske om å gjøre en forskjell i verden , vil du vite at det du hører er guddommelig veiledning, og ikke kun fantasi eller ønsketenkning

Skytsengel

Skytsengel: Dine skytsengler ønsker du skal vite hvor høyt de elsker deg akkurat nå. Deres kjærlighet til deg er fullstendig ubetinget og omsluttende.
Du er ikke alene. Du trakk dette kortet som et kjærlighetsbrev fra dine skytsengler, og de forteller deg at: «Vi er her, vi har aldri forlatt deg, og vi kan aldri forlate deg.»
Dine skytsengler forteller at du fortjener deres hjelp og oppmerksomhet. Det er ingenting du noensinne kan ha sagt, tenkt eller gjort som kan ha ødelagt bandet mellom deg og dine guddommelige hjelpere. De vii aldri forlate deg, eller dømrne deg for de feilene du gjør . Englene er ganske enkelt alltid ved din side for å støtte deg , slik at du
kan utvikle deg spirituelt og hjelpe andre

Sjelevenn

Sjelevenn : Dine bønner om en sjelevenn er besvart. Følg veiledningen du rnottar, slik at du kan nyte denne gaven av guddommelig kjærlighet.
Ditt  hjerte lengter etter en stor kjærlighet. Siden .du går den spirituelle vel , ønsker du en partner med like interesser og verdier. Kan du ha brennende lidenskap og samtidig en spirituell forbindelse med samme person? Dette kortet bekrefter at svaret er «Ja!». Når du trekker dette kortet, ber englene deg om å ha tillit til og følge deres veiledning.
Dine engler har hørt dine bønner om en dypere kjærlighet, og de veileder deg til å ta de nødvendige steg for å manifestere dette ønsket. Dersom du allerede er i et forhold, ber englene deg om å overgi det til dem .Hvis det er mulig vii de da hjelpe deg med å opphøye det til et sjelevennforhold. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vii de bista med å gjøre en avslutning sa smertefri som mulig slik at døren åpnes for din ekte sjelevenn. Uansett vii de være der for deg, og gi deg klare retningslinjer for hvilke steg du skal ta

Stokk
Ta av kort