Trekk 4 Englekort

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Harmony

Harmony :En konflikt som har plaget deg blir nå løst. Nyt din nyvunne fred og Iykke, og husk at du har fortjent det.
Elskede guds bam , i ditt hjerte nærer du stor kjærlighet til fred. Dette kortet er et tegn på at en ny harmoni vii senke seg over deg. Gi slipp på din oppfatning om situasjonen
som problematisk, og se deg selv og andre gjennom øynene til dine skytsengler. På denne måten vii du se forbi det overflatiske, og få øye pa skjønnheten og Iyset som
evig skinner i aile. Når du skifter din synsvinkel, og ser ting fra englenes perspektiv, blir du selv en jordengel. Ditt høyere syn på ting vii også sette i gang mirakuløse helbredelser i aile dine relasjoner. Konflikter smelter bort , og den rene og nye sannheten om alt og aile kommer til syne.

Kraft

Kraft:  Du tillater deg nå å gi uttrykk for din kraft . Det er trygt for deg å være sterk, fordi du vet at din kraft uttrykkes gjennom kjærlighet.
Du bærer i deg skaperens kraft. All kraft som finnes i guddommelig kjærlighet, visdom og intelligens er nå ti lgjengelig for deg . Du har den spirituelle evnen til å se englene og fremtiden, og den intellektuelle kraften til å koble deg på den universelle visdommen i den store bevisstheten. Du har også den emosjonelle kraften som lar deg være empatisk med andre , og din fysiske kraft er ubegrenset. Englene ber deg om å overgi all din frykt for å være en kraftfull person til dem. De ser et stille og vakkert aspekt ved din styrke, som har sitt opphav i den eneste virkelige kraften i universet: Guddommelig kjærlighet. Gi deg selv tillatelse til å skinne i denne mektige energien, slik at din sanne kraft kan stråle ut i verden og virke på mirakuløse måter.

Overflod

En ny strøm av støtte er på vei til deg akkurat nå, Be englene om hjelp til å gi slipp på din frykt for nød og fattigdom , slik at du kan nyte denne økte overfloden.
Dine engler gir bud om at en strøm av overflod er på vei til deg. Gud er kilden til all overflod, og pa ett nivå har du hatt nok tillit til at skaperen vii sørge for dine behov. Din tillit , selv om den har virket ubetydelig og liten, har ført til at denne overfloden nå manifesteres. Behold din tillit, for den sikrer deg en jevn strøm av støtte materielt, psykologisk, spirituelt, emosjonelt og intellektuelt. Her er en vidunderlig affirmasjon du kan
bruke til å stå støtt i strømmen av overflod: «Jeg aksepterer det godes inntreden i mitt liv. Alle mine behov blir møtt med overflod nå og for alltid

Ny Kjærlighet

Ny Kjærlighet: Du går nå inn i en ny periode i ditt kjærlighetsliv. Dette kan bety at du møter en ny partner, eller at det oppstår ny lidenskap i ditt eksisterende forhold .
Åpne ditt hjerte for en ny tilførsel av guddommeJig kjærlighet, sendt deg gjennom en partner. Englene forbereder deg på å bli ekstra oppmerksom på nye mennesker som kommer inn i livet ditt, fordi en ny partner kan vise seg a være helt ulik dine tidligere partnere. Vær åpen for forandringer i ditt nåværende forhold, og hold ikke for fast på dine ideer om hvordan du synes et kjærlighetsforhold bør være. Dette er en tid der det skjer
vidunderlige forandringer i ditt kjærlighetsliv. Du blir bedt om å ha tillit til at Gud og skytsenglene legger alt til rette for deg, slik at det skal bli best mulig. Forandringer i kjærlighetslivet blir bare smertefulle dersom du er fastlåst i dine tanker eller i din atferd. Hvis du flyter med i kjærlighetsstrømrnen, vii du oppdage at gamle deler av ditt kjærlighetsliv skylles bort. De blir raskt byttet ut med nye aspekter som vii glede deg . Nåværende kjærlighetsforhold vii kanskje avsluttes, eller gå inn i en ny fase der disse forandringene ferer til økt lidenskap og fomyet kjærlighet, Hvis en ny partner er på vei inn i livet ditt , vil dette være en kilde til stor glede for dere begge

Stokk
Ta av kort
Del dette :