Trekk 4 Englekort

 

Ta gjerne kontakt på telefon 40745921 eller via mail :
nordichypnose@gmail.com for mer info

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Musikk

Musikk

Musikk: Englene veileder deg til å la deg fordype i vakker musikk. Musikk setter sjelen fri, og lar den sveve høyt over jordlige bekymringer. Også dine tanker blir løftet – til guddommelig kjærlighet.
Englene ved din side ønsker å hjelpe deg gjennom musikkens helbredende egenskaper. Når du trekker dette kortet, blir du bedt om å ta inn mer musikk i livet ditt . Englene råder deg til å spille myk bakgrunnsmusikk når du kler deg , leker og arbeider. De ber deg også om å synge og plystre så ofte som mulig .Det kan være at dette kortet har dukket opp på grunn av ditt eget musikalske talent. Har du nylig følt deg veiledet til å komponere en sang, delta på et musikkteater, melde deg inn i et sangkor, eller til å spille et instrument ? Det er godt mulig at disse innskytelsene kommer fra dine engler, som klart kan se det talentet Gud har gitt deg. De vet at du kan hjelpe andre ved å bruke ditt talent. Og derfor ønsker de at du skal være en jordengel, og gi verden dine gaver i form av sang og melodi

Sinnsro

Sinnsro

Sinnsro: Du beveger deg inn i en tid fylt av større indre fred og ro
Sinnsro betyr å føle seg trygg, og oppstår fra en visshet om at du alltid blir tatt vare på. Selv om ditt logiske sinn ikke klarer å se for seg hvordan en utfordring kan løses, betyr et fredfullt sinn at du har tillit til at Gud vil lage en mirakuløs løsning. Denne formen for tillit er alltid en garanti, fordi den er selve nøkkelen til å oppleve slike mirakler. Når du trekker dette kortet, forsikrer englene deg om at fred finnes inne i deg. Du kan føle deg rolig og trygg, selv i stormfulle tider. Det er en misforståelse å tro at du må vente til du har et liv uten problemer før du kan oppleve sinnsro og lykke . Faktisk er sannheten det motsatte. Først må du jobbe deg til sinnsro, for da vil dine utfordringer minke og forsvinne. Sinnsro er din naturlige tilstand, og englene arbeider nå med deg for å realisere dette

Skytsengel

Skytsengel

Skytsengel: Dine skytsengler ønsker du skal vite hvor høyt de elsker deg akkurat nå. Deres kjærlighet til deg er fullstendig ubetinget og omsluttende.
Du er ikke alene. Du trakk dette kortet som et kjærlighetsbrev fra dine skytsengler, og de forteller deg at: «Vi er her, vi har aldri forlatt deg, og vi kan aldri forlate deg.»
Dine skytsengler forteller at du fortjener deres hjelp og oppmerksomhet. Det er ingenting du noensinne kan ha sagt, tenkt eller gjort som kan ha ødelagt bandet mellom deg og dine guddommelige hjelpere. De vil aldri forlate deg, eller dømme deg for de feilene du gjør . Englene er ganske enkelt alltid ved din side for å støtte deg , slik at du
kan utvikle deg spirituelt og hjelpe andre

Balanse

Balanse

Har timeplanen din hatt slagside i det siste ? Vær nøye med å balansere tiden mellom arbeid, lek, spiritualitet, trening og samvær med andre.
Englene vet at du har det travelt, og at hverdagens krav tar mye av din tid. De ønsker å lette dine plikter gjennom å balansere tiden din. Når timeplanen din ikke er proporsjonal, synker energinivået, Et nedsatt energi nivå skaper en illusjon om at det ikke er nok timer i døgnet, og dette fører igjen til at det oppstår en negativ spiral  med økende tidsnød. Dine engler ber deg om å sette av tid til regelmessige økter med meditasjon, trening og lek i ditt daglige liv. De vet at en god balanse mellom arbeid, spiritualitet, mosjon og sosiale relasjoner vil hjelpe deg til å vokse og føle glede. Hvis du er overveldet av dine forpliktelser, skal du ikke nøle med å be Gud og englene om å lette  dine byrder.

Stokk
Ta av kort