Trekk 4 Englekort

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Sjelevenn

Sjelevenn : Dine bønner om en sjelevenn er besvart. Følg veiledningen du rnottar, slik at du kan nyte denne gaven av guddommelig kjærlighet.
Ditt  hjerte lengter etter en stor kjærlighet. Siden .du går den spirituelle vel , ønsker du en partner med like interesser og verdier. Kan du ha brennende lidenskap og samtidig en spirituell forbindelse med samme person? Dette kortet bekrefter at svaret er «Ja!». Når du trekker dette kortet, ber englene deg om å ha tillit til og følge deres veiledning.
Dine engler har hørt dine bønner om en dypere kjærlighet, og de veileder deg til å ta de nødvendige steg for å manifestere dette ønsket. Dersom du allerede er i et forhold, ber englene deg om å overgi det til dem .Hvis det er mulig vii de da hjelpe deg med å opphøye det til et sjelevennforhold. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vii de bista med å gjøre en avslutning sa smertefri som mulig slik at døren åpnes for din ekte sjelevenn. Uansett vii de være der for deg, og gi deg klare retningslinjer for hvilke steg du skal ta

Feiring

Gode nyheter! Det er grunn til å feire, og du kan na nyte fruktene av dine anstrengelser. Englene vii du skal vite at dette er en flott periode i livet ditt, fylt av Iys og glede. Du har arbeidet med å Ia til forandringer, og dine intensjoner har nå manifestert seg i form. Det er tid for at du kan fylle ditt hjerte med en varm følelse av takknemlighet. Englene ber deg, gjennom dette kortet , om å stå sterk i denne følelsen av takknemlighet. Som en gartner har du plantet frø og pleid dem, og du har hatt tillit til at ditt arbeid vii skape ny vekst. Fortsett med å vanne og ta vare på dine frø, og du vi! snart se dem spire opp gjennom overtlaten. Englene er dine assistenter i dette arbeidet, og de hjelper deg med a ta yare pa avlingen

Romantikk

Romantikk: Englene er nå opptatt av dine romantiske behov, og de er der for å assistere deg Be om – og aksepter, englenes hjelp i ditt kjærlighetsliv.
Dette kortet viser at englene har hørt din forespørsel om romantikk. De anerkjenner ditt hjertes lengsel etter kjærlighet. De har mottatt og besvart dine bønner. Du vii nå samarbeide med englene om å manifestere den romantikken du søker, De vii veilede deg på spesifikke måter for å sikre at de oppfyller dine ønsker, For eks empel kan du få en sterk innskytelse om å kjøre til et bestemt sted, og kanskje møter du der en vidunderlig partner. Det er også godt mulig at englene ber deg om å involvere deg i aktiviteter som for eksempel treningsklasser, et kurs i ernæring eller et selvutviklingsseminar. Følg denne veiledningen, og dul vil finne romantikken du søker

Selvaksept

Selvaksept Du er et perfekt bam av Gud, og hver eneste del av deg er vidunderlig. Dine engler veileder deg til å gi slipp pa dømrnende tanker du har om deg selv, og til å nyte følelsen av å være deg selv.
«Du er altfor hard mot deg selv!» forteller englene deg gjennom dette kortet. Selv om du liker å ha en høy standard, rnå du nå begynne å se deg selv med kjærlige øyne. Selvfordømmelse fører kun til at ditt livsmot synker, Personlig vekst kommer fra et positivt sinn. Se deg selv gjennom øynene til dine engler, og du vil se et menneske som er et perfekt og hellig barn av Gud. Selv om du har gjort feiltrinn i fortiden , er det ingen ting
du noen gang har sagt eller gjort som kan forandre Guds kjærlighet til deg. Englene ser forbi dine overfladiske feil og mangler; de ser kun Guds kjærlige hjerte banke inne i
deg. De elsker deg ubetinget, og de ber deg om å elske deg selv pa samme måte

Stokk
Ta av kort
Del dette :