Trekk 4 Englekort

Helt nytt kurs :Lær deg å rense hus, bygninger , gjenstander etc
Ta kontakt for pris og informasjon ;Enten via telefon 40745921 , eller mail nordichypnose@gmail.com  KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Kroppspleie

Kroppspleie

Kroppspleie : Englene anmoder deg om å ta vare på kroppen din. Du blir bedt om å spise sunn mat, unnga giftstoffer, og om å mosjonere regelmessig.
Dette kortet er englenes måte a be deg om a vie mer oppmerksomhet til din fysiske kropp. Hvis du føler motstand til denne veiledningen, er det mulig at englene gjentatte ganger har forsøkt å formidle dette til deg. De minner deg om at kroppen din, når den er finstemt og blir tatt vare på, er et instrument for en større harmoni. Din sjel er som musikken fra et flygel, og englene ber deg om å vedlikeholde det. Englene dine vet at dersom du følger dette rådet , viI du snart føle deg pa topp . Økt velvære og et større overskudd av energi vii bli din belønning for å følge englenes veiledning. De vii hjelpe deg med å finne tid og motivasjon til å mosjonere. De vii ogsa hjelpe deg med å fri deg frabegjæret etter alt som er usunt for deg, og til å nyte de nye gledene som oppstår gjennom renselse og pleie av kroppen

Guddommelig Veiledning

Guddommelig Veiledning

Ha tillit til din intuisjon , og følg den. Det er Gud og englene som snakker tiI deg.
Du blir gitt guddommelig veiledning akkurat na . Magefølelsen du har, vissheten, visjonene, eller din indre stemme prøver aile å fortelie deg noe. Det er veldig viktig at du har tillit til denne veiledningen, og at du følger den . Hvis du har trukket mer enn ett kort, bør du granske disse omliggende kortene nøye – de gir verdifulle instruksjoner til deg, og viser utfyllende aspekter av det englene forsøker å fortelle deg.

Lytting

Lytting

Lytting :Du er i kommunikasjon med dine engler, og de budskap du mottar er i høyeste grad virkelige. Stol på dem .Dette kortet er en bekreftelse fra dine engler om at det faktisk er dem du hører, Du har gjentatte ganger mottatt beskjeder gjennom dine følelser, drømmer, visjoner,din indre stemme og din visshet. Lytter du til, og stoler du på, disse beskjedene? Følger du dem?Hvis du plutselig får en innskytelse om å ringe noen, gå et bestemt sted, eller til å lese noe, er det viktig at du følger opp veiledningen. Dette kortet er englenes bønn om at du rnå overlate aile bekymringer om guddommelig veiledning til dem og tvil ikke på at du virkelig kommuniserer med himmelen, og nyt samtalene

Fokus

Fokus

Tenk på hva du vii skal skje, ikke på det du ikke ønsker, Vokt dine ‘ tanker omhyggelig, for det er de som skaper dine opplevelser.
Det kan ofte se ut til at det er tankene som velger 055, men dette er aldri tilfelle. Vi velger alltid våre tanker – hvert sekund. Det finnes ingen nøytrale tanker, for hver og en har en effekt. Før en tanke blir tenkt , har du først bestemt deg for at den skal tenkes, og dette skjer iløpet av en brøkdel av et sekund. Gjennom trening kan du derfor øve deg opp til å observere , og få muligheten til å forandre dine tanker. Dette er det samme som å bevisstlegge hendene pa rattet og ta styringen i ditt eget liv.
Kanskje tror du at din evne til konsentrasjon er svekket, men husk da at Guds ufeilbarlige bevissthet er til stede også i din egen. Du kan oppleve bemerkelsesverdige
tilstand er av konsentrasjon ved a affirmere: «Jeg er nå i stand til a fokusere mitt sinn gjennom vilje. Jeg har kun kjærlige tanker, og englene står ved mine tankers port og
sikrer en jevn strom av kjrærlighetstanker.

Stokk
Ta av kort