Vil du vite mer om fremtid etc ??  KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Tilgivelse

Tilgivelse: Gi slipp på sinne og bitterhet, og fø1 at du er helbredet. Du trenger ikke å tilgi selve handlingen, kun mennesket bak – slik at du kan få fred i sinnet.
Nar du trekker dette kortet, veileder englene deg til å gi slipp på sinne og irritasjon. De er klar over at du nok er fullstendig berettiget til å være sint. Likevel ber de deg om å se nærmere pa hva dette sinnet gjør med deg. Tilgivelse betyr ikke at : «Det du gjorde mot meg er greit a gjort.» Det betyr simpelthen: «lJeg er ikke lenger villig til å gå rundt og bære på den smerten dine handlinger vekker i rneg .» Nar vi går rundt med uforsonlighet i hjertet, er det kun oss selv vi straffer. Om du bare ber dem om det, viI dine engler hjelpe deg med å gi slipp på all bitterhet.

Velsignelser

Velsignelser: Gud og englene bistår deg akkurat nå. Fortsett med å be om deres hjelp, og ta imot når den kommer (som den alltid gjør).
Englene ønsker du skal vite at du har ekstra mange velsignelser rundt deg nå. Kanskje har du nylig opplevd noen utfordringer, eller har bedt om hjelp og assistanse. Uansett grunn; englene omgir deg nå med mer kjærlighet enn noen gang for. Det er også flere engler enn vanlig rundt deg, og aile sender deg lys og kjærlighet . Fra tid til annen føler du kanskje at Gud og englene har sviktet deg. Dette kortet vii minne deg om at de ikke er forsvunnet, og at de aldri noen gang kan foriate deg. Det er kun vår egen frykt som gjør oss blinde og dove for yåre englers nærvær. Dine engler kan løfte bort din frykt hvis du ber dem om det – og lar dem gjøre det. Du er i sannhet velsignet, og du er høyt elsket av Gud og englene

Sannhet og Intregitet

Sannhet og Intregitet: Du blir veiledet til å være fullstendig ærlig med deg selv, og til a være sann mot deg selv i aile dine aktiviteter og handlinger.
Englene sier til deg: «Gi slipp på alt som ikke er ekte, og aile aktiviteter som ikke speiler dine høyeste intensjoner » Vær villig til å overgi alt som ikke fungerer i livet ditt til Gud og englene .Når vi åpner hendene og slipper aile problemer fri , kan det guddommelige Iyset komme inn . I overgivelsens kjølvann følger det alltid mirakler. Du vil se at din helse, dine relasjoner eller andre omstendigheter helbredes raskt på måter du ikke hadde forestilt deg Under hele prosessen viI englene være der og veilede deg til handlinger som
enten vil føre til at den gjeldende situasjon blir erstattet av en bedre, eller at den blir fullstendig helbredet. Forvent et mirakel når du bestemmer deg for å være «sann mot deg
selv»

Tegn

Tegn: Legg nøye merke til de beskjedene som blir gitt deg av englene nå. Du har bedt om et tegn, og de leverer det. Legg merke til, og stol pa disse tegnene.
Du har bedt himmelen om å hjelpe deg. Det er nå opp til deg å legge merke til bevisene for dems hjelp. Dette kortet viser at englene prøver å fange din oppmerksomhet gjennom tegn. De kan be en fugl eller en sommerfugl om å fly mot deg, eller la deg høre den samme sangen igjen og igjen. Kanskje legger de en gjenstand foran deg i veien, som du ikke kan unngå å se. Det å trekke dette kortet er også et tegn fra dine engler. De prøver å nå gjennom til deg – hør dem! Hvis du må ta en beslutning, eller har et spørsmål, kan du når som helst be englene om et tegn. Det er vanligvis ikke så lurt å spesifisere hvilket tegn du vi ha. La det være opp til englene. De er veldig flinke til å gjøre sin tilstede værelse kjent

Stokk
Ta av kort