Lære deg : Hypnoterapi/Hypnose -healing – mediumskap -husrens
forskjellige kurs ,pakker og alltid gode tilbud .
Ønsker du å se i fremtiden , husrens , healing, coaching .
Ta kontakt for pris og informasjon ;Enten via telefon 40745921 , eller mail nordichypnose@gmail.com 
KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Natur

Natur: Det er viktig for deg å tilbringe tid alene i naturen. Selv fern minutter i en hage vil være helbredende for deg nå.
Ved å la deg trekke dette kortet, ber englene deg og være i mer kontakt med naturen. Hver dag om mulig, Kortet kan også være et signal om at du kanskje ville blitt
Iykkeligere dersom du bodde pa et mer landlig sted. Hvis du har gått rundt med slike tanker, kan du betrakte dette kortet som en positiv bekreftelse på at det er riktig. Dette
kortet kan også være ment som en oppmuntring til deg om å velge et yrke der du arbeider med dyr eller planter. Gled deg over hagearbeid, bli veterinær eller dyrepasser – eller fordyp deg i dyrekommunikasjon . Dine engler, og natur englene, hjelper deg med å oppdage og overbringe dine gayer til verden. Hjelp dem med å hjlepe deg, og tilbring mere tid i naturen

Musikk

Musikk:Englene veileder deg til å la deg fordype i vakker musikk. Musikk setter sjelen fri, og lar den sveve høyt over jordlige bekymringer. Også dine tanker blir løftet – til guddommelig kjærlighet.
Englene ved din side ønsker å hjelpe deg gjennom musikkens helbredende egenskaper. Nar du trekker dette kortet, blir du bedt om å ta inn mer musikk i livet ditt . Englene råder deg til å spille myk bakgrunnsmusikk når du kler deg , leker og arbeider. De ber deg også om å synge og plystre så ofte som mulig .Det kan være at dette kortet har dukket opp på grunn av ditt eget musikalske talent. Har du nylig følt deg veiledet til å komponere en sang, delta på et musikkteater, melde deg inn i et sangkor, eller til å spille et instrument ? Det er godt mulig at disse innskytelsene kommer fra dine engler, som klart kan se det talentet Gud har gitt deg. De vet at du kan hjelpe andre ved å bruke ditt talent. Og derfor ønsker de at du skal være en jordengel, og gi verden dine gaver i form av sang og melodi

Overgivelse og frigjøring

Overgivelse og frigjøring : Gi slipp, og tillat Gud og englene å hjelpe deg . Alt du gir slipp på blir enten erstattet av noe bedre , eller det gis tilbake til deg i helbredet form,
Nar du tviholder på deler av livet ditt som ikke fungerer, kan ikke dette helbredes. Uansett hva du er misfornøyd med – ditt kjærlighetsliv, din økonorni, karriere, hjem eller heise, er dette kortet en bønn til deg om å gi slipp . Hvis du fortsetter å henge ved disse
aspektene, på grunn av bekymringer som: «Hva om jeg ikke kan finne noe eller noen bedre»,» vii situasjonen bare bli verre . Er du imidlertid villig til å åpne hendene og frigjøre
situasjonen, vii en av to scenarioer utspille seg : Situasjonen blir enten mirakuløst helbredet, eller den blir skyllet bort og erstattet av en bedre. Når du trekker dette kortet, ber englene om at du ikke skal forsøke å kontrollere utfallet
av det problemet du står oppe i. Gi slipp, og la Gud hjel pe deg!

Sannhet og Intregitet

Sannhet og Intregitet: Du blir veiledet til å være fullstendig ærlig med deg selv, og til a være sann mot deg selv i aile dine aktiviteter og handlinger.
Englene sier til deg: «Gi slipp på alt som ikke er ekte, og aile aktiviteter som ikke speiler dine høyeste intensjoner » Vær villig til å overgi alt som ikke fungerer i livet ditt til Gud og englene .Når vi åpner hendene og slipper aile problemer fri , kan det guddommelige Iyset komme inn . I overgivelsens kjølvann følger det alltid mirakler. Du vil se at din helse, dine relasjoner eller andre omstendigheter helbredes raskt på måter du ikke hadde forestilt deg Under hele prosessen viI englene være der og veilede deg til handlinger som
enten vil føre til at den gjeldende situasjon blir erstattet av en bedre, eller at den blir fullstendig helbredet. Forvent et mirakel når du bestemmer deg for å være «sann mot deg
selv»

Stokk
Ta av kort