Trekk 4 Englekort

Helt nytt kurs :Lær deg å rense hus, bygninger , gjenstander etc
Ta kontakt for pris og informasjon ;Enten via telefon 40745921 , eller mail nordichypnose@gmail.com  KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Kroppspleie

Kroppspleie

Kroppspleie : Englene anmoder deg om å ta vare på kroppen din. Du blir bedt om å spise sunn mat, unnga giftstoffer, og om å mosjonere regelmessig.
Dette kortet er englenes måte a be deg om a vie mer oppmerksomhet til din fysiske kropp. Hvis du føler motstand til denne veiledningen, er det mulig at englene gjentatte ganger har forsøkt å formidle dette til deg. De minner deg om at kroppen din, når den er finstemt og blir tatt vare på, er et instrument for en større harmoni. Din sjel er som musikken fra et flygel, og englene ber deg om å vedlikeholde det. Englene dine vet at dersom du følger dette rådet , viI du snart føle deg pa topp . Økt velvære og et større overskudd av energi vii bli din belønning for å følge englenes veiledning. De vii hjelpe deg med å finne tid og motivasjon til å mosjonere. De vii ogsa hjelpe deg med å fri deg frabegjæret etter alt som er usunt for deg, og til å nyte de nye gledene som oppstår gjennom renselse og pleie av kroppen

Guddommelig Timing

Guddommelig Timing

Vær oppmerksom på dører som åpner og lukker seg for deg akkurat nå. Gå gjennom de åpne dørene, og lær av dem som er lukket.
Dine bønner blir besvart , det er det ingen tvil om. Alt som skjer, er imidlertid underlagt Loven am guddommelig timing . Dett e betyr at noen deler av pusle spillet rnå på plass før andre kan gjøre sin nytte. Dersom du forsøker å hoppe over, eller skynde på noen av brikkene, vii hele planen mangle et solid fundament. Ikke forsøk å tvinge opp dører som viser seg lukket for deg. Spør istedet englene om å få klarhet i om dette kommer som en følge av dine egne negative forventninger, eller om det rett og slett er et uttrykk for guddommelig timing. Se etter de dørene som er åpne , og gå gjennom dem i tillit og takknemlighet.

Velsignelser

Velsignelser

Velsignelser: Gud og englene bistår deg akkurat nå. Fortsett med å be om deres hjelp, og ta imot når den kommer (som den alltid gjør).
Englene ønsker du skal vite at du har ekstra mange velsignelser rundt deg nå. Kanskje har du nylig opplevd noen utfordringer, eller har bedt om hjelp og assistanse. Uansett grunn; englene omgir deg nå med mer kjærlighet enn noen gang for. Det er også flere engler enn vanlig rundt deg, og aile sender deg lys og kjærlighet . Fra tid til annen føler du kanskje at Gud og englene har sviktet deg. Dette kortet vii minne deg om at de ikke er forsvunnet, og at de aldri noen gang kan foriate deg. Det er kun vår egen frykt som gjør oss blinde og dove for yåre englers nærvær. Dine engler kan løfte bort din frykt hvis du ber dem om det – og lar dem gjøre det. Du er i sannhet velsignet, og du er høyt elsket av Gud og englene

Ideer og inspirasjon

Ideer og inspirasjon

Ideer og inspirasjon: Kortets betydning: Vær oppmerksom pa nye tanker og ideer som kommer til deg nå, De er frøene til guddommelig medskapelse.
Gud taler til deg gjennom dine tanker, og englene ber deg nå om å følge opp de ideene du har mottatt i det siste . Avvis dem ikke som ren fantasi , for de kommer som et svar på dine bønner om veiledning. Du har trukket dette kortet fordi englene ønsker å forvisse deg om at du, på lik linje med aile andre Guds bam, er i stand til å motta vidunderlige ideer. Aile vidunderlige ideer har sitt opprinnelige opphav i Guds egen bevissthet. Siden Gud er allestedsrnærværende, er han også til stede i ditt sinn . Her uttrykker han kontinuerlig nye tanker og ideer

Stokk
Ta av kort