Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Manifestasjon

Manifestasjon: Du har manifestert overflod og nye muligheter, Vær klar over at disse gavene nå er tilgjengelige for deg!
Det du har ønsket deg er nå på vei. Muligens kornmer det ikke på den måten du hadde trodd, men det er like fullt det du virkelig har lengtet etter. Dyp fred, trygghet og lykke blir nå rnanifestert akkurat slik du ba om. Be englene om a hjelpe deg til å ha tillit til din egen manifestasjonsevne. Med fulll tillit kan Gud og du gjøre hva som helst sammen!
Det er i denne prosessen at tanker manifesteres i konkret form: I begynnelsen oppstår en ide, og den har et guddommelig opphav. I neste fase møter ideen en følelse.Hvis denne følelsen er kjærlig og positiv, danner ideen og følelsen sarnmen et embryo av manifestasjonen . Du nærer din nyfødte ide ved å tro pa den, og ved å føllge den trinnvise veiledningen Gud og englene gir deg gjennom dine følelser, drømmer og visjoner

Tegn

Tegn: Legg nøye merke til de beskjedene som blir gitt deg av englene nå. Du har bedt om et tegn, og de leverer det. Legg merke til, og stol pa disse tegnene.
Du har bedt himmelen om å hjelpe deg. Det er nå opp til deg å legge merke til bevisene for dems hjelp. Dette kortet viser at englene prøver å fange din oppmerksomhet gjennom tegn. De kan be en fugl eller en sommerfugl om å fly mot deg, eller la deg høre den samme sangen igjen og igjen. Kanskje legger de en gjenstand foran deg i veien, som du ikke kan unngå å se. Det å trekke dette kortet er også et tegn fra dine engler. De prøver å nå gjennom til deg – hør dem! Hvis du må ta en beslutning, eller har et spørsmål, kan du når som helst be englene om et tegn. Det er vanligvis ikke så lurt å spesifisere hvilket tegn du vi ha. La det være opp til englene. De er veldig flinke til å gjøre sin tilstede værelse kjent

Guddommelig Timing

Vær oppmerksom på dører som åpner og lukker seg for deg akkurat nå. Gå gjennom de åpne dørene, og lær av dem som er lukket.
Dine bønner blir besvart , det er det ingen tvil om. Alt som skjer, er imidlertid underlagt Loven am guddommelig timing . Dett e betyr at noen deler av pusle spillet rnå på plass før andre kan gjøre sin nytte. Dersom du forsøker å hoppe over, eller skynde på noen av brikkene, vii hele planen mangle et solid fundament. Ikke forsøk å tvinge opp dører som viser seg lukket for deg. Spør istedet englene om å få klarhet i om dette kommer som en følge av dine egne negative forventninger, eller om det rett og slett er et uttrykk for guddommelig timing. Se etter de dørene som er åpne , og gå gjennom dem i tillit og takknemlighet.

Meditasjon

Meditasjon :Kortets betydning: Meditasjon er svært viktig for deg nå . Gled deg over å praktisere ofte
Englenes sternmer høres lettere i et stille sinn. Gjennom dette kortet ber englene deg om å stilne tankene , slik at kommunikasjonen mellorn dere blir klar og tydelig .Bruk den første tiden etter at du har våknet om rnorgenen til å puste dypt tre eller fire ganger rned lukkede øyer. Still et spørsmal til englene, og lytt deretter like bevisst som til en kjær venn. Ikke anstreng deg, for dersom du jager etter svaret vii det unnvike deg. Fokuser i stedet på å puste dypt, og tillat deg selv å slappe av  Fortell deg selv at det er naturlig for deg å kommunisere med englene, og at det faktisk er en hverdagslig hendelse. Jo mer du klarer å slippe kontrollen over sinnet og slappe av,desto letter for deg er det å høre svarene som kommer

Stokk
Ta av kort