Ta bort fobier med hypnose

Fobier

Fobier er lært adferd. Vi er ikke født med dem. Faktisk så er det bare to frykter vi er født med, frykt for å falle og frykt for høye lyder. All annen frykt er lært adferd, og har du lært det så kan du avlære det.
Fobier er et veldig bra eksempel på hvor raskt mennesker lærer. Det skal som regel bare èn negativ eller ubehagelig hendelse til for å skape det som kalles en fobisk respons.

All fobisk adferd og minner er kodet via sansene våres. En fin måte å se sinnet på, er å se på det som en datamaskin. Når vi lærer oss nye ting kan man se på det som at man installerer et program. Vi kjører automatiske programmer heletiden. I blant så skjer det at vi får installert noen programmer som ikke er så nyttige for oss, som foreksempel en urasjonell frykt. Med  hypnose kan man meget raskt og effektivt overkjøre det gamle programmet med et nytt slik at den gamle responsen opphører. Og det er dette som er målet under behandlingen

Ta kontakt