49 Englesymbol

49 Englesymbol
Nøkkelen Til Englenes Verden

 Ta kontakt 
Englenes symboler en gave fra englenes verden, de kurerer vår sjels struktur og dessuten 

er de med for at vi skal bli friskere mentalt og psykisk.
De vil gjøre at vi oppnår mer harmoni, styrke og energi i våre kropper.

Englenes Symbolerer

 •  Hvis man føler blokkeringer i kroppen enten grove eller fine, vil symbolene føle energiske og aktivere chackra i  kroppen.
 •  Øker energi frekvensene i kroppen, det blir mindre følelses belastninger i auraen, og i celler i kroppen.
 •  Selvhealings prosessen vil starte opp, og samtidig vil den støtte deg og være til stede i utviklingen av lyskroppen.

Anvendelse av symbolene:

Englene symbolene kan brukes som nærmest en telefon samtale med englene

Tegn symbolet i luften eller visualiser det, en det blir en veldig hurtig tilkobling til det
symbolet du har brukt og hva det står for.

Engel symbolene kan brukes:

 •  På bestemte plasser på kroppen din eller i chackra
 •  Under meditasjon eller avslapping i det tredje øyet
 •  Blir i kroppen din konstant
 •  Hvis du tegner dem på vinduer, f. eks i et hus, vil det bli energi etter hva slags symbol du bruker. Og det blir værende en god stund
 •  Kan også brukes for å lade kilder som vann, glass, mat, massasje olje omtrent alt
  ENGEL SYMBOLER OG DENS ENERGIER:
  Engel symbolene kommer direkte fra englenes verden og blir derved kraftige energier.
De er beskyttede energier og forseglet, og ingen fremmed energi kan komme i mellom. Derfor renser også disse symbolene seg selv.