Fjerne Angst – Depresjon med hypnose

Hypnose hjelper for angst, frykt og depresjon 

Vi er alle farget av vår fortid – på godt og vondt. Og alt lagres i vårt ubevisste sinn. Dette er blitt programmert av alt vi har opplevd, og ikke minst av det vi tenker. Og våre tanker blir påvirket av våre omgivelser. Tanker påvirker vårt sinn og våre interne trossystemer som igjen skaper fokus, og danner vaner og uvaner.
Det vi har fokus på, får vi mer av i livet vårt. Lar vi oss påvirke negativt av våre omgivelser, skapes ofte frykt, angst, depresjon, dårlig selvtillitt osv. Bagasje vi ikke ønsker å dra med oss videre i livet.
Våre daglige tankemønstre preger mer av livet vårt, enn de aller fleste av oss er klar over.
Det er denne programmeringen over tid, som har skapt vår oppførsel, våre følelser osv. Det som befinner seg i vårt ubevisste sinn, er det som skaper vår hverdag – altså livet vårt.
Tankene dine er ditt kraftigste verktøy til å oppnå det du ønsker. Tankene dine påvirker ditt ubevisste sinn, som igjen styrer det meste av ditt liv. 

Hvis det oppstår en konflikt mellom det ubevisste- og det bevisste sinnet er det som regel det ubevisste sinnet som vinner. 
Vaner lagres i underbevisstheten vår og der er litt vanskeligere å styre disse.
Under hypnose får en kontakt med det ubevisste sinnet, og det er her endringene skjer.

Ta kontakt