Om coaching

Først litt om hva jeg utfører i forbindelse med en coach time ,
jeg vil bruke alt som du ser på min hjemmeside for å hjelpe deg ,
coaching er så mangt , det kan være rett og slett fysiske eller psykiske årsaker til at du strever ,
har vondt , ikke kommer fremover , eller føler at du bare stagnerer.
Da kombinere vi flere typer behandlingsformer , slik at du kjenner at ting kommer på plass igjen .
Det kan faktisk være , samtale, healing, hypnose , i noen tilfeller også energier som må fjernes .
Men alt dette finner vi ut av i løpet av samtalen .

Så litt generelt :

Coaching er etterhver blitt et begrep som de fleste har hørt om, men som mange ennå har et fjernt forhold til.
Det kan derfor være på sin plass å si litt om hva coaching egentlig er.
Kortversjonen er at coaching er å hjelpe andre til å lykkes uten at de blir fortalt hva de må gjøre.
En coach arbeider gjennom å stille spørsmål som skaper refleksjon, ettertanke og erkjennelser.
Dermed får den som coaches et eierforhold til løsningen, og vil anstrenge seg for å gjennomføre den,
i motsetning til hva som ofte skjer når løsningen blir presentert av en ekstern rådgiver.
En coach forteller deg ikke hva du må gjøre for å nå dine mål, men hjelper deg gjennom
samtaler med å utvikle din tenkemåte, væremåte og levemåte for at du selv kan nå målene dine.
Coaching brukes individuelt eller for grupper.
I en bedrift starter det gjerne med coaching av lederen eller ledergruppen.
Det er etterhvert blitt mer vanlig at coaching også tilbys medarbeidere som en
bedrift ønsker å satse på og vil bidra til å utvikle videre.

For privatpersoner, er individuell coaching det mest hensiktsmessige.

Selv om coaching av en leder eller medarbeidere i en bedrift gjerne har utgangspunkt i jobbsituasjonen,
vil ofte hele livssituasjonen bli et tema.
Vi er alle hele mennesker og hvordan vi har det på jobb påvirker fritiden vår – og omvendt.
Vi skal heller ikke glemme at vår egen opplevelse av hvordan vi har det, påvirker våre omgivelser.
Terskelen for å engasjere en coach i en bedrift, er etterhvert blitt ganske lav fordi
coaching er kommet inn som et element i begrepet lederutvikling.

Ta KONTAKT