Reiki,Healing

USUI REIKI:

Reiki som healingteknikk bygger på en tradisjon som i forrige århundre ble gjenoppdaget og utviklet av en japaner ved navn Dr. Mikao Usui.  Usui levde på slutten av det forrige århundre og var daglig leder og kristen prest ved et universitet i Kyoto.
Han ble etterhvert interessert i å finne mer ut om healingteknikkene til Kristus,  og dette var foranledningen til at han søkte i gamle buddhistiske skrifter,  hvor han kom over reiki som metode.
Han fant de symboler og mantraer som er grunnlaget for reiki.
Etter en spesiell meditativ opplevelse hvor han følte han fikk en dypere forståelse av hvordan disse symbolene kunne brukes,  begynte han å bruke denne healingmetoden og utarbeidet anvisninger for hvordan man skulle leve med reiki.
Sentralt i reiki er at man må be om å få healing,
i starten hadde Usui gitt healing til fattige som ikke hadde bedt om det,  og han forstod etterhvert at den som heales måtte ta del i sin egen healingprosess.
Usui innviet en etterfølger som startet opp en klinikk i Tokyo,  og dette er starten på det som idag er en voksende bevegelse av mestere som innvier elever i reiki.  Reiki er en enkel metode som ikke krever noen spesielle forkunnskaper og som bygger på en gammel healingtradisjon..
Reiki er japansk og betyr egentlig en kosmisk og universell energi,  der «ki» betyr livskraft,  noe vi alle har i oss.
Reiki går ut på å gi oss selv energi,  alle trenger vi energi i en eller annen form,  tar vi ikke vare på oss selv,  kan jo dette gå utover både psyken og fysikken.
Reiki kan gi deg mer livsenergi og balansere energiene i kroppen.
Reiki kan virke på forskjellige måter,  alt etter hva man trenger eller kroppen har behov for.
Energiene går dit de skal,  mange som får reikibehandling eller lærer seg reiki,  opplever at de går igjennom en utrensende prosess,  dette er selvfølgelig ingen regel,  men helt individuelt
.

Ta kontakt