Engle Linker

Englelinker

:

Ta kontakt

De seks englelinkene lager en permanent energetisk forbindelse for deg med hver av de seks medlemmene av en englegruppe som vil kaller A-team? Som består av en Seraf og fem Erkeengler.  Disse seks englevesenene har engasjert seg i arbeidet med å arbeide tett og kraftfullt med de som mottar englelink initieringene.  Via englelink forbindelsen er deres fokus å hjelpe deg å ta inn i deg og utvide de rene englekvalitetene av ren ubetinget kjærlighet,  ikke-fordømmelse,  mot,  skjønnhet og glede i livet ditt.  I tillegg til disse hoved  kvalitetene vil også hvert englevesen du mottar englelink forbindelsen til opptre som en guide for deg innenfor sitt spesielle arbeidsfelt,  som å hjelpe deg i å navigere i den eteriske dimensjonen,  hjelpe deg med guddommelig healing,  lyse opp veien for deg til framtiden,  stimulere din kreative uttrykksmåte og gjøre din kommunikasjon mer effektiv og direkte.
Gjennom sin permanente forbindelse til deg,  vil a-teamet til Seraf Rose Aura og Erkeenglene Michael, Raphael, Uriel, Metatron og Gabriel hjelpe deg med guddommelig inspirasjon og veiledning og oppmuntre deg til å uttrykke disse guddommelige kvalitetene i alle områder av livet ditt.

Seraf Rose Auras englelink for ubetinget kjærlighet

Fra de høyeste nivåer av engleriket finner vi Serafene,  og en Seraf ved navn Rose Aura har gitt seg til kjenne for å spre den guddommelige kvaliteten av den reneste og uforbeholdne kjærligheten til menneskene.  Via hennes engelink forbindelse med deg,  vil en guddommelig flamme av reneste kjærlighet bli plassert i ditt hjerte,  vibrere gjennom ditt energifelt og deretter spre seg ut til alle områder av ditt livs opplevelser.  Etterpå vil Rose Aura arbeide i din eteriske bakgrunn som en guddommelig guide for å hjelpe deg i alle hjertesaker.  Særlig med utviklingen av ubegrenset kjærlighet av deg selv og andre. 
Du må først ha Seraf Rose Auras englelink for å motta en av Erkeenglenes englelink forbindelse.

De fem Erkeenglers englelink
Etter at du har mottatt din Rose Aura forbindelse, er andre englelinker tilgjengelig for deg for å motta mer spesialiserte eteriske linker med Erkeenglene Michael,  Raphael, Uriel, Metatron og Gabriel.
Alle englelinkene er laget for å skape ekstraordinære forbindelser for deg med disse medlemmene av Engleriket?  Forbindelser som vi mener er mye dypere enn kontakten med engleriket som menneskene har hatt til nå.  Vi ser disse forbindelsene med Seraf Rose Aura og Erkeenglene som særlig forfinet og med høy vibrasjon og en permanent natur?  Veldig forskjellig fra de mer telepatiske og eteriske interaksjoner som mange individer til nå har hatt med engler.  Disse 3 kvalitetene,  forfinet,  høye vibrasjoner og evigvarende forbindelse,  er grunnlag for deres kommunikasjon med oss,  disse energiene fra engleriket kan mer effektivt hjelpe oss med sine kvaliteter som uforbeholden kjærlighet,  ikke-fordømmelse,  mot og glede og lignende.  Hver av disse englelinkene lager en veldig spesiell link i ditt energifelt for å skape en ny,  direkte og permanent forbindelse som lar deg og disse lysvesenene arbeide mer kraftfullt sammen.
Etter at du har mottatt din innledende englelink med Seraf Rose Aura,  så er den «energetiske porten»» åpnet for deg så du kan få en direkte og permanent link til hver av de fire erkeenglene på A-team.  Dette gjøres for å trekke enda flere kvaliteter fra englene inn i ditt energifelt og la deg oppleve mer av dem i din hverdag.

Erkeengel Michaels Englelink
Fokuserer på temaer som har å gjøre med ikke-fordømmelse eller å ikke dømme og hjelper deg til å navigere med hell i de eteriske områdene,  som ved telepati,  kanalisering,  bevisste astrale reiser osv. Michael var den første av erkeenglene som tilbød sin englelink.  Lik Seraf Rose Auras symbol av en guddommelig flamme i hjertet,  gir Michael oss sin gave.  Det er et symbol på de reneste energiene for kronechakra som Michael ønsker at menneskene skal trekke inn i sitt energifelt.  Symbolet som blir brukt er glorien.  I dette tilfellet er det en guddommelig glorie av unik mental renhet som vil hjelpe oss med opplevelsen av ikke å fordømme eller dømme i alle våre livs områder.  Den fungerer også som et symbol som minner oss på Erkeengel Michaels forbindelse med oss og han tilbyr oss å fungere som en guide på våre eteriske reiser og i meditasjoner.

Erkeengel Raphaels englelink
Tilbyr oss å trekke inn guddommelig mot og healing.  Vi kaller ham? Veiviseren?  Fordi han gir oss sin gave,  en fakkel av guddommelig lys,  for å hjelpe oss å lyse opp vår livsvei.  Med Raphaels hjelp via denne englelinken vil du bli i stand til å mer effektivt unngå problemer og «humper i veien»  og også vil vi klarere kunne se mulighetene og de spirituelle vekstmuligheten som vi står overfor.  Ettersom du bedre kan lyse opp din vei inn i fremtiden,  vil en fornemmelse av guddommelig mot komme mer naturlig for deg. Erkeengel Raphaels englelink vil også gi deg hjelp i din healing prosess.  Han er kjent som Den Guddommelige Healer og gjennom hans englelink vil Raphael hjelpe deg å oppdage den guddommelige healer i deg selv.

Erkeengel Uriels englelink
Har kommet for å hjelpe oss å trekke inn den skjønnhet,  som vil gi deg mulighet til oppdage den feminine siden av skjønnheten gjennom en forhøyet sans av takknemlighet,  og den maskuline siden av skjønnhet gjennom stimulering av våre kreative uttrykk.  Gjennom denne englelinkforbindelsen kan Uriel hjelpe deg med å øke dine evner til å uttrykke skjønnhet i alt du tenker,  sier og gjør.  Hun kan også stimulere din kreativitet og inspirasjon til kreativt uttrykk i mange områder.  Hun tilbyr sitt symbol,  et hjerteformet skrin,  som eterisk plasseres i ditt hjerte og minner deg om hennes forbindelse med deg.  Hjertet er en stor port for flyten av skjønnhet og kreativitet både inne i deg selv og utovervendt.  Så metaforisk er dette hjerteformede engleskrinet i hjertet ditt stedet hvor du vil holde Uriel`s energier av skjønnhet, takknemlighet og kreativt uttrykk.

Erkeengel Metatrons englelink

Erkeengel Metatron kan hjelpe oss med lettere å sette pris på den viten og veiledningen vi får fra våre engler og gud som fins i livene våre. Han hjelper oss med å utvikle evne til å sette pris på oss selv og våre livserfaringer, lar oss klarere se all den viten som eksisterer rundt oss allerede. Gjennom å høyne våre sanser for guddommelig åpenhet, tålmodighet, aksept og mottakelighet vil våre eksisterende livsomstendigheter – inkludert vår oppfattelse av Selvet – oppleves på nye friske måter. Større nivåer av takknemlighet vil stimuleres inni deg.

Erkeengel Gabriels englelink
Erkeengel Gabriel fokuserer på glede,  fryd og kommunikasjon.  Gjennom denne englelinken lærer hun oss å ta oss tid til å gjenkjenne de eksisterende gleder som er her for oss og til å manifestere nye og spennende nivåer av fryd i vårt hverdagsliv.  Hun kan hjelpe oss å finne ut hva som gjør at vårt hjerte «bevrer av glede»  og tilbyr oss inspirasjon og guddommelig indre styrke i tider som ser ut for oss å være mindre lykkelige.  Gabriel er også tradisjonelt kjent som den store kommunikator for det guddommelige. Så hun er særlig i stand til å hjelpe deg med din indre kommunikasjon slik at du får tilgang til den viten og intuisjon som ligger i ditt indre,  men også med å tilby praktisk hjelp til effektiv kommunikasjon med den ytre verden i vårt hverdagsliv.  I sin rolle som kommunikator fungerer også Gabriel som en budbringer av gode nyheter og informasjon.  Hun har kommet fram i denne tiden for å hjelpe oss i de nye energiene som begynner å flyte i vårt globale menneskelige energisystem – for å hjelpe oss alle å forberede oss på det neste spirituelle globale utviklingstrinnet. 

Initieringene

Hver initiering foregår som en guidet meditasjon. Vi avtaler en tid,  og før den tiden forbereder du deg ved å lese heftet og meditasjonen som står der.  Denne meditasjonen bruker din medhjelper,  når han/hun skal gi deg englelinkforbindelsen.  Englenes energier blir forankret i ditt energifelt slik at du lett kan trekke inn over deg denne i hverdagen eller når du mediterer eller utfører healing arbeid.  Initieringene foregår over avstand slik at du kan sitte i fred og ro i din egen stue hjemme og være mest mulig avslappet.

Man behøver ikke være energiarbeider,  jobbe med healing,  for å motta englelinkene.  Englelinkene er ment for at du skal kunne jobbe med deg selv og om du ønsker kan du dele med andre.
Englelinkene til Erkeenglene kan mottas i hvilken som helst rekkefølge,  eller du kan motta den/de som passer deg best.  De kan du dele med andre om du ønsker dette,  eller bruke det til din egen utvikling.
Det medfører ikke noe mer studie etter initieringen enn å lese heftet som følger med.  Etter at du har mottatt initieringene kan det likevel være fint å meditere på Seraf Rose Auras energier og hver av Erkeenglenes energier.  Det er en stor opplevelse å få arbeide så tett sammen med dem og å møte dem så lett.  Hvis du mediterer i deres energi like etter initieringen,  kan du også be om å få et kjennetegn på at de er der sånn at du lettere skal kunne gjenkjenne dem i hverdagen.  Disse kjennetegnene kan komme i form av lukt,  smak,  fornemmelse,  lyd eller på annen måte.