Foredrag – Workshop

Mer informasjon kommer om dette .

  • Starte egen bedrift
  • Hjelp til å komme i arbeid
  • Veien fremover
  • Utbrent – hvordan komme videre
  • Hvordan motivere 
  • Bruk av åndeligehet i hverdagslivet
  • Meditatasjon i hverdagslivet
  • Og masse mer