Spørsmål om Chios

Hva er Chios® Energifelt Healing?

Dette er en spesiell form for healing som er utviklet for å stabilisere og rense aurafeltet og chakraene.

På denne måten kan den hjelpe til med å forebygge sykdom før den viser seg fysisk. Denne form for healing øker velværet og gjør deg mer bevisst på hvem du er i forhold til andre og som sjel. Chios® energifelthealing hjelper deg på din spirituelle vei og til å finne hva som er din oppgave i dette livet. Det er en sterk healingform som kan bringe til overflaten glemte opplevelser fra tidligere i dette livet, eller fra tidligere liv, som du trenger å være bevisst på.

Energi healing (aura og chakra healing) er en av de dypeste og grunnleggende alternative terapiene på markedet alternativ medisin og holistisk helse. Det inneholder spirituelle healingmetoder som utvider energihealerens bevissthet, og man bruker energi, farge og lys teknikker for å katalysere healing i pasientens energifelt (aura og chakrasystem) – og det hjelper pasienten å frigjøre seg fra avhengighet og begrensninger i kropp, sjel og tanke. Det kan gi økt livskvalitet for pasienten og føre til spirituell vekst. Energihealing er ofte en kraftfull åndelig vei for healeren også.

Chios Energi Healing er en relativt ny, men omfattende energi healing system som inkluderer kraftfulle og effektive aura og chakra healing teknikker, nesten alle er unike for Chios. Det er også integrert en meditasjonsmetode og personlig vekst øvelser som er særlig utviklet for energihealeren, samt nye behandlingsprosedyrer for komplementær behandling av alvorlige sykdommer. Chios er et komplett, integrert system som tilbyr standardisert instruksjonsmateriale som er tilgjengelig for alle i verden og som kan bli lastet ned på norsk fra denne siden. Initiering til Chios er tilgjengelig i alle land både ved personlig frammøte og ved fjerninnvielse. Nå kan du lære deg og utøve Chios healing – energi healing formen for det 21 århundret – til nytte for deg og de som du ønsker å heale.

Hva mer?

Chios Energy Healing er den nyeste—likevel av de mest omfattende —av healingformene i verden i dag. Energi healing baserer seg på at sykdom eller forstyrrelser i kroppen, emosjonelt, mentalt eller åndelig har sin ultimate årsak i det høyere energifeltet som omgir vår kropp – som er bygd opp av de syv hovedchakraene og de syv lagene i auraen. Chios Energy Healing inkluderer en ny serie av kraftfulle teknikker som er designet for å assistere energi healeren når defekter oppstår i aura og chakraer. Energihealing behandlinger oppsøkes av millionvis av mennesker over hele verden, som synes at de er en nyttig komplementær behandlingsform i forbindelse med sykdom i kropp og sjel og den er nyttig for å oppdage og forebygge framtidige sykdommer. Energi healing behandlinger er også vanlig å oppsøke for dem som ønsker en spirituell personlig vekst, som et tillegg til andre personlig vekst øvelser og andre behandlinger som gir en generell økning av velvære og helse for kropp, tanke og sjel.

Hvordan utviklet Chios Healing seg?

Chios ble bygd opp av Steve Barrett, som også er nålevende Chios First Master Teacher. Hele historien om hvordan han utviklet Chios kan du finne et annet sted på www.chios.no

Hva betyr ordet «Chios»?

Ordet «Chios» kommer fra et gammelt språk i den gamle sivilisasjonen i Bactria. Den nærmeste norske oversettelsen er «livskraft,» selv om der er en fullere og rikere betydning av ordet: Chios er livstrømmen i alt levende, den stømmer oppover mot vekst og mot lyset og opplysning. Det betyr også kampen for spirituell vekst, og den åndelige prosessen i våre liv. I et tidligere liv har Steve Barrett studert og brukt mange av de teknikkene du lærer når du studerer Chios og ordet «Chios» ble valgt for sin skjønnhet og sin relevans til denne healing formen.

Hva er forskjellen mellom Chios og Reiki?

Det er noen viktige forskjeller mellom Chios og Reiki. Chios healing inkluderer en komplett suksessiv serie av avanserte teknikker i energi healing – som er unike for Chios – og som på en kraftfull måte heler aura og chakra systemet. Chios Master nivå teknikkene i særdeleshet er mye mer avanserte teknikker i energihealing som ikke har vært tilgjengelig tidligere. Chios healing inkluderer også en integrert metode for meditasjon – Chios Meditasjon og og øvelser for å utvikle sin klarsynthet og intuisjon som er svært nyttig for en energihealer. Det er også integrert inngående teknikker for komplementær behandling av alvorlige sykdommer. Chios er et unikt og fullt integrert energihealing system og støttes av detaljerte og standardiserte instruksjons materiale og litteratur – for lærerne, studentene og Chios utøveren – som er fritt tilgjengelig for alle og kan bli lastet ned fra internett uansett hvor i verden man befinner seg. Chios healing har også standardiserte innvielsesprosedyrer både for personlig frammøte og for fjernundervisning – noe som også er en viktig forskjell mellom Chios og Reiki. Chios Innvielser tilbys av Chios Master Teachers i hele verden.

Er Chios innvielser det samme som Reiki innvielser?

Nei, det er ikke de samme innvielsene og kan ikke sammenblandet. Chios er en separat form for healing og ikke det samme som Reiki, de bruker forskjellige innvielser og behandlingsteknikker. Hvis du ønsker å gi Chios behandlinger må du motta Chios innvielser, og om du ønsker å tilby Reiki behandlinger må du motta Reiki innvielser. Når du kobler deg til energien til henholdsvis Chios og Reiki kan man best sammenligne det med å stille inn radiomottakeren på en av to frekvenser. På begge stasjonene finner du lyd, men du finner kanskje rockemusikk på den ene stasjonen og klassisk musikk på den andre. Ikke at jeg sammenligner energien til chios og reiki med disse musikksjangrene, men det gir deg en idè om at det som mottas, er forskjellig energi og informasjon.

Hva kreves for å bli en Chios Utøver eller Master Teacher?

Akkurat nå kreves bare innvielsene og selvstudie av kursmaterialet. I framtiden vil det utarbeides sertifiserings prosedyrer for de som øsnker å utføre energi healing profesjonelt. Disse vil bli tilbudt via et nettverk av godkjente lærere og healing skoler.

Hvor kan man finne mer informasjon om Chios?

Chios sin studieside er en utmerket ressurs og tilbyr også gratis nedlasting av chios informasjonsmateriale – kursmanualer og arbeidsbøker på engelsk. Chios Healing Norge har oversatt informasjonen til Norsk og er tilgjengelig for spørsmål, informasjon og kurs.