Lightarian Reiki

Lightarian Reiki


Kursmanualene holder på å bli oversatt til norsk, men inntil videre er de på engelsk. I forbindelse med kurset er det ikke spesielle innsendingsoppgaver, men i manualen er det forslag til hvordan man kan jobbe etter hvert trinn. Dette kurset har gitt både meg og andre enn høyere frekvens å jobbe i når vi sender healing og ofte er det ikke nødvendig å bruke like lang tid på en healing seanse.

Lightarian Reiki er et system som bygger på Karuna Reiki systemet og gir deg en tilgang på et høyere type healingsystem enn Karuna Reiki. Man bygger gradvis opp sitt healing tempel som man kan benytte seg til å jobbe fra. For å kunne ta dette kurset med 4 innvielser, trenger man likevel ikke være opplært innen Karuna Reiki systemet, men man kan få en innvielse som kalles Buddhistic Boost som kompenserer for de høyere energiene som Karuna Reiki representerer.

Kurs komplett 4890.- Ta kontakt for enkelt deler !!!

Krav for opptak tl Lightarian Reiki

Det er to krav som stilles før du kan begynne med Lightarian Reiki: det første, du må være en usui-basert Reiki mester eller lærer.  For det andre så må du ha mottatt Karunabasert reiki 1 og 2 ELLER Lightarian Buddhic Boost. (Les mer om dette under) 
Note: Med «Usui-based» mener vi også alle former for Usui Reiki Master nivå, sånn som for eksempel Shamballa Reiki,  og Seichim Reiki.

Lightarian™ Reiki Training Program

inside cover l reiki III July 2002 jpgKraftfulle reiki healing energier!Lightarian Reiki  er unikt og forbereder degpå å gi et bredere spekter av healing energier ved å utvide vibrasjonsnivået forbi den Usui baserte og Karuna® Inspirert av oppstegne mester Buddha, Lightarian Reiki er kommet for å aksellerere healing prosessen for menneskeheten… og den fokuserer og utvider dine evner som Reiki lærer eller utøver til å kanalisere de høyre energifrekvenser til beste for andre.Gjennom dine forbedrede og utvidede innvielser til oppstegne mester Buddha, vil du også personlig dra nytte av dem til din egen healing prosess etterhvert som du hever din personlige vibrasjon gjennom de fire nivående av Lightarian Reiki programmet.

Inspirasjonen og utviklingen av Lightarian Reiki begynte i 1997 via forbindelser med de høyeste energiene til oppstegne mester Buddha. Hans intensjon var og er fremdeles, å stimulere selvutvikling for lærereren ved å holde innvielsene og healing prosessen enkle, derfor er det ingen flere symboler å lære i Lightarian Reiki. Gjennom intensjon heller enn symboler, oppmuntres læreren til å mer effektivt komme inn i de høyrere energiene til oppstegne mester Buddha, mens læreren også stiger inn i sin egen indre styrke og Høyere selv-forbindelse. De enkle teknikkene til Lightarian Reiki gir læreren mulighet til å kanalisere de høyeste healingenergiene som er tilgjengelig innenfor Reiki systemene i dag og gir en kraftfull og effektiv trening og effektive innvielser for egne studenter.

Reikis vibrasjonsbånd

Fra oppstegne mester Buddha (mrk ikke religiøs tilknytning), har vi lært at der fins totalt 8 vibråsjonsbånd i Reiki energi spekteret, Lightarian Reiki innehar de 6 høyeste båndene.

Første Bånd…    Usui-basert Reiki Disse frekvensene skaper grunnlaget for alt reiki energi arbeide. Etter at man er innviet til Usui nivåene i Reiki og har vært det en stund, kan individer føle seg kallet til å bevegese forbi disse introduksjonsstadiene for å aksellerere sin egen spirituelle vekst og heve det personlige vibrasjonsnivået.

Andre bånd…   KarunaReiki®Etter hvert som individed motiveres til å utvikle seg innen reiki, kan man tre inn i det andre bånde av reikispekterets vibrasjoner via Karuna Reiki og/eller the Lightarian Buddhic Boost (detaljer under). Tredje til åttende bånd…   Lightarian™ Reiki Utover det andre båndet er det seks til som kalles Lightarian Reiki, som tilbyr de høyeste tilgjengelige healingenergiene innenfor systemet fra Mester Buddha

De 4 nivående i Lightarian Reiki treningen

De 6 vibrasjonsbåndene i Lightarian Reiki (tredje til åttende) er blitt organisert via vår effektive opplæring og innvielsesprosesser til bare 4 treningsnivåer. Disse fire kalles Lightarian Reiki I & II, III, IV and V & VI

* nivå I & II:
 Mesteparten av prinsippene innenfor Lightarian Reiki læres og din første Lightarian innvielse med oppstegne Mester Buddha leveres på dette nivået. Denne første innvielsen forbereder deg til å motta de tre neste høyere nivåene av innvielser. * Nivåene III, IV and V&VI: etter å ha mottatt Lightarian Reiki I & II, disse tre avanserte innvielsene vil progressivt øke dine energier til høyere vibrasjonsnivåer innenfor Reiki spekteret, og forbinde deg med de høyere aspekter til Buddhic healing energier. Og under hver av disse innvielsene vil du få en introduksjon og permanent forbindelse med forskjellige høyere vesener som hjelper deg med å forfine din healing prosess. Disse eteriske vesenene har sine energetiske spesialiteter og gir et unikt bidrag til innvielsene

Treningsformat for hvert av de 4 nivåene i Lightarian Reiki

Hvert nivå inneholder to trinn:

(1) Et nøye selvstudie av treningsmanualen til hvert trinn, fulgt av utveksling av spørsmål og svar mellom læreren og eleven,
enten via telefon eller email, og

(2) selve innvielsen- jeg leverer via avstand – hvor vi avtaler tid som passer for begge.

For Lightarian Reiki I & II, tilbys en omfattende Treningsmanual, og mindre tilleggsmanualer levers for hver av de andre påfølgende nivåene.

Ventetid mellom innvielsene: For de fleste peroner er en 30-dagers ventetid mellom de forskjellige Lightarian Reiki innvielsene anbefalt. Likevel kan de gjøres med mindre ventetid under spesielle omstendigheter. Etter hvert trinn du fullfører i Lightarian Reiki: Du vil få et master teacher/utøver sertifikat som viser at du har bestått hvert trinn. Og som en utøver er du energetisk forberedt til straks å kunne kanalisere healing energi til dine klienter, og som lærer kan du begynne å gi innvielser til egne studenter.

Personlige og profesjonelle fordeler av Lightarian Reiki Programmet

* Etter hvert som du mottar dine Lightarian Reiki innvilser, vil det personlige healing nivåe bli suksessivt dypere og vibrasjonsnivået til dine chakraer og auralag vil bli høynet.

* Din mestring og dine evner til å kanalisere reiki healing energier i en høyere og mer forfinet frekvens til klientene dine blir dramatisk utvidet.

* Dine latentetalener kan begynne å manifestere seg og din selvfølelse kan utvikle seg til det bedre pga den energetiske transformasjonen som tesnnes av Lightarian Reiki innvielsene. * Rett etter innvielsene og når du har mottatt sertifikatet ditt, kan du begynne å arbeide med dine egne klienter og studenter til det trinnet.

Lightarian Buddhic Boost

Lightarian Buddhic Boost tilbys for å skape en energetisk bro i det vibrasjonsmessige gapet som er mellom Usui-basert Reiki og Lightarian Reiki. Å motta denne vil enkelt og effektivt løfte ditt vibrasjonsnivå opp til det andre båndet av Reiki energiene, som en forberedelse til å motta de høyere vibrasjonene til Lightarian trinn 1 og 2.
Lightarian Buddhic Boost har ingenting med religion eller Buddha å gjøre, slik vi er mest vant til, men er en oppstegen mester som du kan lese mer om i Lightaraian Manual for trinn 1 og 2.
Buddhic Boost er en veldig enkel innvielse som er laget for å forberede deg til å

starte med Lightarian Reiki programmet. Det krever ingen formell trening og ingen manual mottas før denne innvielsen. Informasjon om innvielsen finnes i Lightarian Reiki 1 og 2 manualen. Ca 30 dager etter at du har mottatt denne, er du klar for å starte med Lightarian 1 og 2. Under spesielle forhold kan tiden framskyndes noe.
Merk deg at Buddhic Boost innvielsen bare gis til de som også forplikter seg til å ta Lightarian Reiki 1 og 2. Derfor er det at man betaler både for denne og den neste innvielsen på forhånd


inside cover l reiki III July 2002 jpginside cover l reiki IV july 2002 jpginside cover l reiki VVI july 2002 jpg