Innvielser

CHIOS INITIERINGENE / INNVIELSENE

 

Energi initieringene, eller innvielsene er viktige når du skal lære deg healing. De er en del av studiet. Disse initieringene hjelper deg til å åpne for energi, farge og lys kanaliserings evnene, og gjør at du kan utføre energihealing teknikkene mer effektivt. Chios Healing inneholder en serie på 3 innvielser – en i begynnelsen av hvert studienivå – som er særlig utarbeidet for å arbeide med Chios healing teknikker. Chios er en separat healing form, og andre energi innvielser vil ikke aktivere din evne til å praktisere Chios – det er best å motta Chios innvielsene hvis du tenker å utføre Chios healing. Chios innvielsene aktiverer din evne til å utføre Chios teknikkene i sin fulle kraft og effektivitet.

Innvielsene gis på tre måter : Den første er at man mottar serien på tre innvielser separat hos en Chios Master Teacher på forskjellig tider. Hver av de tre personlige innvielsene tar bare 5-10 minutter å motta. Chios Master Teacher gir deg også innvielse i det fjerde symbolet i Chios Healing, og utfører spesielle prosedyrer for kraftfullt å åpne ditt energifelts evne til å trekke inn energi og kanalisere den videre gjennom hendene dine. Den andre måten å motta innvielsene på, er å motta en serie på tre fjern innvielser. De samme Chios innvielsene er også mulig å få på avstand. Hvis du velger fjerninnvielser, bør du forsikre deg om at den som utfører dem er en sertifisert Chios Master   og om at han/hun følger den opprinnelige prosedyren. Fjerninnvielser er like effektive som innvielser ved personlig frammøte hvis de er gitt av en kvalifisert lærer som bruker de opprinnelige prosedyrene.

Den første innvielsen:

Legger grunnlag for alt som følger etter denne. Den åpner ditt energifelt og gir det evnen til å trekke inn den universelle livsenergi, og aktiverer også hendene dine som healing verktøy. I en høyere mening, den åpner for din kontakt med energien og lyset og etablerer en kontakt med essensen (hvor all din healing kraft kommer fra).

Den andre innvielsen:

Denne er betraktelig mer kraftfull. Den gir energifeltet ytterligere kraft, og mulighet til å trekke inn healing energi mer konsentrert, åpner energi kanalene i din kropp som fører den helende kraften til dine hender og gir en stor økning av overføringskraft til hendene dine for å kanalisere energi, farge og lys. I en høyere mening, den andre innvielsen produserer i deg evnen til å forme lyse – til å arbeide med lyset som en manifestasjon av essensen.

Den tredje – Master Teacher – innvielsen:

Den tredje – Master Teacher – innvielsen er en svært kraftfull initiering. Den akselererer din evne til å trekke inn og kanalisere energi, farge og lys til det høyeste nivå. Den har også enda et formål : den gir deg evne til å innvie dine egne studenter, som en Mester lærer i healing. I en høyere mening så gir Master innvielsen deg evne til å være en direkte kanal til essensen og kraftfullt motta og videreføre energi farge og lys.

Ventetid mellom innvielsene:

Både for innvielser ved personlig frammøte og for fjerninnvielser er det nødvendig med ventetid mellom den første og andre innvielsen og deretter mellom den andre og tredje innvielsen. Dette er en fordel – for da har energisystemet ditt tid til å integrere den nye energien og bli klar til å motta den neste innvielsen mer kraftfullt og komplett. Etter at du har mottatt den første innvielsen bør du vente en uke før du mottar den andre. Etter at du har mottatt den andre innvielsen, bør du vente en måned før du får den tredje – mester – innvielsen.. Husk at innvielsene er svært kraftfulle og vil vare resten av livet ditt. De er en viktig del av det å bli en effektiv og god healer.