Hva er Chios

Dette er en spesiell form for healing som er utviklet for å stabilisere og rense aurafeltet og chakraene

På denne måten kan den hjelpe til med å forebygge sykdom før den viser seg fysisk. 
Denne form for healing øker velværet og gjør deg mer bevisst på hvem du er i forhold til andre og som sjel. 
Chios® energifelthealing hjelper deg på din spirituelle vei og til å finne hva som er din oppgave i dette livet. 
Det er en sterk healingform som kan bringe til overflaten glemte opplevelser fra tidligere i dette livet, 
eller fra tidligere liv, som du trenger å være bevisst på.Energi healing (aura og chakra healing) er en av de dypeste og grunnleggende alternative terapiene 
på markedet alternativ medisin og holistisk helse. 
Det inneholder spirituelle healingmetoder som utvider energihealerens bevissthet, og man bruker energi,
farge og lys teknikker for å katalysere healing i pasientens energifelt (aura og chakrasystem) 
– og det hjelper pasienten å frigjøre seg fra avhengighet og begrensninger i kropp, sjel og tanke. 
Det kan gi økt livskvalitet for pasienten og føre til spirituell vekst. 
Energihealing er ofte en kraftfull åndelig vei for healeren også.

Hvordan kan Chios Healing behandling hjelpe meg?

Chios Healing er en spesiell form for healing som er utviklet for å stabilisere og rense aurafeltet og chakraene. 
På denne måten kan den hjelpe til med å forebygge sykdom før den viser seg fysisk.
Denne form for healing øker velværet og gjør deg mer bevisst på hvem du er i forhold til andre og som sjel. 
Chios® energifelthealing hjelper deg på din spirituelle vei og til å finne hva som er din oppgave i dette livet. 
Det er en sterk healingform som kan bringe til overflaten glemte opplevelser fra tidligere i dette livet, 
eller fra tidligere liv, som du trenger å være bevisst på.
Eksempler:

 • Har du uforklarlige smerter som ikke forsvinner?
 • Har du en kronisk sykdom?
 • Har du et inderlig ønske om å gå ned i vekt?
 • Ønsker du å bedre din evne til å lære?
 • Ønsker du å bedre din sportslige kapasitet?
 • Føler du at du har blokkeringer som hemmer deg?
 • Føler du at du blir tømt for energi?
 • Er du redd for å snakke foran et publikum?
 • Lider du av stress, depresjon, angst eller sorg? 
 • Har du dårlig immunforsvar? (f.eks. stadig vekk forkjølet eller influensa)

Årsaken til alle fysiske, mentale eller psykiske plager er forstyrrelser av flyten av energi i kroppen eller energifeltene rundt.

Årsakene til forstyrrelsene kan være:

  • Forstyrrende energi  fra elektriske komponenter, tv, radio, pc,mikrobølgeovn osv..
  • Mineral- og vannkilder i bakken
  • Stråling
  • Mikroorganismer som bakterier eller virus
  • Parasitter
  • Uttørring
  • Pusten, lite oksygen, feil pusteteknikk
  • Feilernæring/dårlig kosthold, vitamin/mineralmangel
  • Følelsesmessige, psykiske eller fysiske traumer
   Narkotika eller alkoholmisbruk
   Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, kan Energifelt healing være noe for deg. 

Utfyllende behandling:

All form for healing er komplementær behandling
(dvs utfyllende behandling i samarbeid med fysikalsk eller medisinsk behandling av sykdom), og er man alvorlig syk må man kontakte lege for medisinsk behandling.
Jeg samarbeider gjerne med din lege for å hjelpe deg.Men man trenger ikke være syk for å få healing, da dette også
kan forebygge sykdom ved å balansere ditt energifelt eller dine chakra
før sykdommen gir seg utslag fysisk.
Healing kan være en kilde til energipåfyll og dypt velvære for alle og enhver .