Chios Master Teacher

Å studere Chios Energifelt Healing gir deg en mulighet til å bli en Sertifisert Chios Master Teacher.
Å bli en Chios Master Teacher krever at du mottar alle tre Chios Innvielsene  enten som fjerninnvielser eller ved personlig frammøte, f.eksempel på kurs.  For å mestre Chios teknikkene, kreves at man studerer alle 3 nivåene. Kompendier for alle manualer og arbeidsbøler for alle 3 nivåene blir tilgjengelig på norsk på denne siden. Både som dokumenter for nedlasting og som dokumenter du kan studere på nettet. Etter at du er blitt en Chios Master Teacher vil du få en mester manual hvor du lærer å utføre de tre Chios Initieringene på andre, både personlige og fjerninnvielsesprosedyrer.  Du vil også motta et Master Teacher sertifikat

Chios Master Teachers bruker et fjerde symbol under innvielser. Det er ikke et velkjent symbol som de første tre symbolene – som blir presentert på denne websiden og i kursmanualene – men et spesielt, kraftfullt et som er unikt for Chios healing kunsten. Det er brukt for å utføre initieringene til Chios Healing studenter, og kan også brukes i starten av en behandling når du er en Chios Master Teacher,
for å bli en enda mer kraftfull kanal for energien, fargene og lyset. Det fjerde symbolet og metoden for å innvie studenter er gjort tilgjengelig bare for Chios Master Teachers, og diskuteres ikke på denne websiden.

Å bli en Chios Master Teacher gir deg ikke bare mulighet for å komme til det høyeste mest kraftfulle nivå som healer, men gir deg også evne til å innvie dine egne studenter og holde kurs og healing trening  basert på Chios teknikkene hvis du ønsker deg. e. Det er ikke noe restriksjoner på hvor mye man skal kreve eller ikke kreve for å yte Chios Innvielser, kurs,  opplæring eller behandlinger. Som en Master Teacher har du også rett til å bruke Chios varemerke i din markedsføring hvis du ønsker det, og vil motta ytterligere fordeler i oppdateringer etter hvert som ny kunnskap om avanserte healingkurs blir tilgjengelig. Det fins flere muligheter for å motta de nødvendige innvielsene for å bli en Chios Master Teacher.

Personlig innvielse ved frammøte:

Etter at du er blitt innviet kan du studere Chios teknikkene, alle er fullt ut presentert på denne websiden. Hvis du har spørsmål angående dine studier eller hvordan du best skal praktisere teknikkene, vil din lokale Chios Master Teacher gi deg hjelp og støtte underveis.

Fjerninnvielse:

Den andre måten du kan bli en Chios Master Teacher er ved å motta hele serien som fjerninnvielser fra en Chios Master Teacher nær deg,

Fjerninnvielser er tilgjengelig på to måter, som en sekvens på 3 Chios avstands initieringer.  Metoden vil gi deg den fulle evne til å praktisere Chios teknikkene og kvalifiserer til Chios Master Teacher.