Chios 3 Arbeidsbok

.

.

CHIOS®

Energi Felt Healing Arbeidsbok

.

.

.

.

.

.

.

.

Oppgaver til kurs

Nivå 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

HVORDAN BRUKE ARBEIDSBOKEN?.  3

INTRODUKSJON  4

Spørsmål som tester din forståelse  4

Sammendrag for nærmere refleksjon:  4

ENERGI, FARGE OG LYS I HEALING  5

Spørsmål som tester din forståelse:  5

Foreslåtte øvelser og aktiviteter  6

Til nærmere ettertanke:  7

LÆRE Å SE DE HØYERE LAG I AURAEN  7

Forslag til øvelser og aktiviteter  10

Tilleggsspørsmål for videre refleksjon  14

ENERGETISKE DEFEKTER I CHAKRASYSTEMET  14

SANSE TILSTANDEN I CHAKRASYSTEMET  17

Spørsmål for å teste din forståelse  17

Forslag til øvelser og aktiviteter:  19

Tilleggsspørsmål for ytterligere refleksjoner:  21

CHAKRA LADING  22

Spørsmål for å teste din forståelse:  22

Forslag til øvelser og aktiviteter:  23

CHAKRASYSTEM REBALANSERING  24

Spørsmål for å teste din forståelse:  24

Forslag til øvelser og aktiviteter:  25

STRÅLETEKNIKKEN  25

Spørsmål for å teste din forståelse:  25

Forslag til øvelser og aktiviteter:  26

Tilleggsspørsmål for ytterligere refleksjoner:  27

FOKAL HEALING AV DET SYVENDE LAG I AURAEN.  28

SPØRSMÅL FOR Å TESTE DIN FORSTÅELSE  28

Forslag til øvelser og aktiviteter:  30

Tilleggsspørsmål for videre refleksjoner:  31

FJERNHEALING  32

Spørsmål for å teste din forståelse:  32

Forslag til øvelser og aktiviteter:  33

HELE BEHANDLINGER  33

.

Hvordan bruke arbeidsboken?

.

Å lære seg energi healing kan ofte være både den mest gledelige, interessante og givende opplevelse et menneske begir seg ut på. Det er både en læresituasjon hvor du lærer å hjelpe andre, og en kraftfull måte å utvikle seg selv spirituelt. Det trenger ikke være særlig vanskelig, men med den rette innstilling kan det være en steg-for–steg-prosess og en kilde til mange nye oppdagelser.

.

Som i mange andre læresituasjoner er det likevel din innsats som er den viktigste biten til å lære seg faget best mulig. Det er viktig å tilegne seg de grunnleggende kunnskaper i denne første delen av kurset, og samtidig er det viktig å øve seg mye slik at du får en viss erfaring og kan spørre læreren din underveis i læreprosessen. Det viktigste av alt er at du øver deg å gi fulle behandlinger som du har lært til nå, litt tid og innsats påregnes hvis du ønsker å bli en god energifeltshealer, men du vil oppdage at det er det absolutt verdt!!

.

For å få mest mulig ut av studiet ditt foreslår vi følgende studiemetode:

.

1.Studer kursmanualene nøye, kapittel for kapittel et kapittel av gangen.
2.Etter at du har lest et kapittelarbeid med tilsvarende kapittel i arbeidsboken svaralternativet kan være et enkelt valg eller flere mulige valg. Velg alltid det som er mest riktig. Det er best om du svarer spørsmålene med lukket manual.
3.Du kan enten rette svarene dine selv, eller din Chios lærer kan rette dem for deg. Les om igjen det som omhandler ting du har svart feil på. Lag notater i margen i arbeidsboken etter hvert som du får en oversikt og forståelse. At du oppnår en forståelse av stoffet er det viktigste av alt.
4.Øv deghver øvelse som er forklart i manualen. Noen ganger har arbeidsboken et forslag til hvordan du skal gå fram med øvelsene. Det beste er å trene mer enn en gang hver øvelse, eller å skrive ned resultatene etter øvelsene. Å journalføre opplevelsene denne måten, er en nyttig og lærerik måte å tilegne seg kunnskap og man kan tilbake og se tidligere oppføringer og se på utviklingen etter hvert. Anbefalt!!
5.Det er også spørsmål som ber om sammendrag i arbeidsboka. Da skriver du korte sammendrag, plass er gjort til det etter spørsmålene, om stoffet. Det er ikke noe absolutt riktige svar i disse sammendrag forespørslene, de gjør at du vil utforske og utfordre deg i selv i forståelsen av stoffet når du skriver korte sammendrag. Du kan gjerne sammenligne dem med andre studenters svar og diskutere dem med medelevene dine eller læreren.

.

.

.

Lykke til med chios studiene dine. Husk de er ikke bare arbeid, men mye moro og undring også.

.

.

Introduksjon

Sett ring rundt eller x ved siden av riktig svaralternativ, fyll ut manglende ord/uttrykk eller svar sann/usann. Bruk gjerne en annen farge enn svart skrift.

.

Spørsmål som tester din forståelse

.

1)De 7 chakra i chakrasystemet:
a)Er mottakere og formidlere av energi og bevissthet
b)Er steder med forbindelser mellom individed, livet i den fysiske verden og tilværelsen av ren bevissthet.
c)Hvert chakra har et unikt virkeområde over hele livsprosessen til individet
d)Alle over

.

2)som hvert chakra, skal ikke hvert lag i auraen tenkes på som et objekt, men som

  å oppleves.

.

3)Healing teknikkene som brukes i Chios Nivå 3 kan:
e)Behandle den ultimate årsak til sykdom hos pasienten
f)Påvirke pasientens oppfattelse
g)Resultere i en forandring i livserfaringene til pasienten
h)Alle over

.

4)Hvilke av følgende utsagn er falske:
i)Healeren healer og pasienten blir helbredet, hver med hele sin væren
j)For å være en ren kanal, må healeren lære å sette til side sin personlighet
k)En healer er et individ hvis ultimate kilde til veiledning skulle være hans eller hennes egne unike ideer og forståelse.
l)Healeren og pasienten opplever begge personlig vekst som et resultat av healing arbeidet.

.

5)En mester healer trenger ikke lenger å alltid følge reglene i behandlinginnholdet, rekkefølgen eller teknikkene

Sant Usant

.

.

Sammendrag for nærmere refleksjon:

Teksten i kursmaterialet sier: Mester healeren er et verktøy, et kjøretøy gjennom hvor bevisstheten opererer sin egen måte, spesielle måter slik at den påvirker healing og forandringer i bevisstheten til mottakeren”. Studer meningen med denne uttalelsen med din egen forståelse: hva er den ultimate naturen til healeren? Til pasienten? Hvem (eller hva) healer? hvilken måte er healeren, personen som får behandling og selve prosessen ett, og hva er den ultimate prosessen som arbeider gjennom healing?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Energi, farge og lys i healing

Spørsmål som tester din forståelse:

.

1)Energi, farge og lys er alle den samme tingen på tre tilsynelatende forskjellige former. De er alle  .

.

2)Energi, farge og lys er et spektrum av vibrasjon eller stråling: Energi—————-Farge—————Lys

I hvert steg opp fra energi mot lys er disse entitetene (bytt skriftfarge eller sett bakgrunnsfarge ett riktig av to svar hver linje under):

.

Mer gjennomtrengende gjennom kroppen /mer lokalisert med spesifikke manifestasjoner Mer spesifikke ved tilføring/ mer generelle ved tilføring

Fornemmesmer visuell måte / fornemmes på en mer subtil måte Grovere i sin natur / mer forfinet i sin natur

.

3)Den riktige måten for en healer å visualisere en farge på er å:
a)Bruke fargens visuelle utseende, følelsen det gir mot øyet
b) en fornemmelse om dens vibrasjonsnivå, fra rødt til fiolett.
c)Sanse og bli den
d)Bruke alle over

.

4)I den grunnleggende progresjonen av Chios symbolene visualisert i farger skriver du inn navnet til Chios symbolet som visualiseres i tilhørende farge i skjemaet under:

.

fiolett    indigo    blå      grønn    gul      oransje    rød     

7 chakra og 7 lag i aura 6 chakra og 6 lag i aura 5

4

3

2

1 .

.

5)I chios healing bruker healeren visualiseringer av sanne farger for å:
e)Plassere healerens bevissthet i et bestemt vibrasjonsområde for å kunne se det korresponderende laget i auraen.
f)Å hjelpe healeren med å lære å se de korresponderende chakraene.
g)Å behandle energidefekter i chakraer og auralag med spesifikke farger.
h)Alle over
i)Både a) og c) og bare de

.

6)Den korrekte metoden for healeren å kanalisere farge eller lys med hendene er:
j)Visualisere farge/lys skinner fra healerens hender og inn i pasienten
k)Visualisere farge/lys kommer fra healerens energifelt og inn i healerens hånd og deretter flyter inn i pasienten.
l)Visualisere et lag eller en sky av farge/lys under håndflaten sin forsiktig trenger inn i pasienten
m)Ingen av alternativene

.

7)En av hovedårsakene til at healeren bruker lys i healing er at det er et svært kraftfullt og spesifikt innlegg det magnifiserer og fokuserer healingkraften inn i et bestemt område.
n)Sant
o)Usant

.

8)Måten healeren styrer lyset til et spesifikt organ eller område innsiden av pasientens kropp er å:
p)Visualisere at lyset reiser fra under hendene til healeren til organet eller området som behandles
q)Visualisere at lyset omkranser og trenger inn i organet som behandles
r)Både a) og b)
s)Verken a) eller b)

.

9)Når man bruker lys i fjernhealing, visualiserer healeren at lyset omkranser hele kroppen til pasienten, eller omkranser et spesifikt område eller chakra. Healeren burde også være sikker :
t)Å visualisere sin hånd kroppen til pasienten
u)Å visualisere at lyset reiser fra healeren til pasienten
v)At pasienten ikke er for langt borte, da dette kan svekke healing effekten
w)Ingen av svaralternativene

.

.

Foreslåtte øvelser og aktiviteter

Øv øvelsen side 7 i kursmanualen, begynn å gjøre deg kjent med essensen til de 7 fargene. Følg instruksjonene nøye.

Gi en kort beskrivelse av dine resultater under (noen setninger). Fortell hva du opplevde: var du i stand til å sanse og å bli noen farger? Fikk du noen fornemmelse av noen av fargenes naturlige væren og kraft?

Din kommentar:

.

.

.

.

.

.

Når du har fått resultater av øvelsen over, gå til øvelsen side 8 i kursmanualen hvor du begynner å visualisere chios symbolene i farger. Vær nøye når du følger framgangsmåten.

.

Det anbefales at du gjør denne øvelsen flere ganger om dagen i noen dager du venner deg til å se chiossymbolene i farger. Velg symbolene du øver i tilfeldig rekkefølge.

.

.

Til nærmere ettertanke:

Teksten i kursmaterialet sier at healeren må ”lære og kjenne og bli de sanne fargene, og dette gjøres ved at man henter fram kunnskapen og sansen til fargene som healeren allerede bærer inni seg”. Hva tror du at dette betyr hvorfor tror du at healeren allerede har en indre viten om de sanne fargene som bare venter en sjanse til å komme ut.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lære å se de høyere lag i auraen.

1.Når man bruker aktiv og mottakelig prinsippene for å lære og se auraen, trenger ikke healeren å anstrenge seg for å fokusere og konsentrere seg mentalt under den aktive fasen. Konsentrasjon gir ikke  effekt, men evnen til å

.

.

.

.

.

2.etter betraktelig øving å lære å se aura ved hjelp av aktiv og mottakelig prinsipp, healeren fortsette å bevisst huske alle trinn i framgangsmåten til teknikken.

_sant?

_usant?

.

3.Healeren lykkes med å gradvis se fargene i de høyere lagene i auraen ved å:

.

a.Stirre tålmodigauraen med øynene mens han/hun venter at fargene skal komme til syne
b.Lære seg å tolke de subtile fornemmelser, i sitt indre, av fargene, formene og bevegelsene.
c.Være kritisk til oppfattelsen av de subtile fargene for å sikre seg at de er ekte og ikke bare healerens fantasi.
d.Både a og b

.

4.Under den aktive fasen av teknikken for å se de høyere lagene i auraen, må healeren visualisere Chios symbolet i farget som tilhører det gjeldende laget OG:
e.Konsentrere seg om omrisset av kroppen med øynene lukket
f.Konsentrere seg om området over pasientens kropp der det aktuelle auralaget befinner seg – med øynene lukket
g.Konsentrere seg om området over kroppen til pasienten hvor det aktuelle auralaget befinner seg bruke øynene.
h.Ingen av svarene a c er riktig.

.

5.Under den mottakelige fase av teknikken for å lære og se de høyere lagene i auraen, vil healeren:
i.Fortsette å se området over pasientens kropp hvor auralaget befinner seg og prøve å se fargene med øynene
j.Titte bort fra området over pasientens kropp hvor auralaget befinner seg og tillate et inntrykk å forme seg for sitt indre.
k.Lukke øynene sine og tillate et inntrykk å forme seg for sitt indre
l.Enten a eller c kan brukes.

.

6.Etter hvert som healeren beveger seg mot stadig å se høyere lag i auraen:
m.Vil han eller hun trenge å bruke mer og mer defokusert blikk
n.Vil han eller hun trenge å lengre og lengre ut fra pasienten
o.Vil mer subtile og vanskelig-å-se oppfattelser oppdages
p.Alle svarene

.

7.Den beste måten for healeren å se om de fargede energiene som er synlig i høyere lag er sunne eller usunne på, er:
q.Bruke populære bøker om energihealing som oppslagsverk, for å tyde fargene som man finner i auraen
r.Gjøre en intuitiv lesing fargene som man ser, og be om informasjon om de er sunne eller usunne eller om de er urenheter
s.Ved utseende sunne farger ser sunne ut, usunne farger ser usunne ut.
t.Ingen av ovennevnte

.

8.Når usunne energiurenheter finnes i de høyere lagene, vil de framstå:
u.Mørkebrune eller brunrøde
v.Svarte
w.Skitten grå eller sølv
x.Alle ovennenvte

.

.

.

9.Usunne eller syke energier spres ofte fra lag til lag i auraen, eller fra chakraene til de forskjellige auralagene:
y._sant
z._usant

.

10.det 2. laget i auraen (emosjonell kropp):
a.Kalles også den eteriske kropp.
b.Er i hovedsak oransje i farge.
c.Er komponert av bevegelig, udefinerbare formerskyer og områder av farger.
d.Har vanligvis liten forbindelse med den psykologiske tilstanden til individet.

.

11.Det 3. laget i auraen (mental kropp):
e.Eksisterer i et energimønster som speiler den fysiske kroppen.
f.Har vanligvis en farge som ser ut som lysgul eller gyllne utstrålinger.
g.Har en sky av farge i seg.
h.Alle ovennevnte
i.Bare a og b er riktig

.

12.Det 4. laget i auraen (astral kropp):
j.Har mangefargede energier i bevegelse
k.Har farger som er finere og vanskeligere å se enn de som er i 2.laget.
l.Har urenheter som er finere og vanskeligere å se enn de som er i det 2. laget.
m.Alle ovennevnte.

.

13.Det 5. laget i auraen
n.Er eggskall formet, med en farge som vanligvis opptrer som en tåkeaktig, dyp blå utstråling
o.Eksisterer i et energimønster som speiler det som fins i den fysiske kroppen.
p.Inneholder energiurenheter som er vibrasjonsforstyrrelser.
q.Alle ovennevnte.

.

14.Det 6. laget i auraen (kosmiske kroppen):
r.Ser ut som myke, flytende multifargede strømmer av lys.
s.Har en mindre definert eggskallsform.
t.Har misfargede, tilsølede eller utstrykninger av energiurenheter som vanligvis ikke er så vanskelig å se.
u.Alle ovennevnte.

.

15.Det 7. laget i auraen (keterisk kropp):
v.Er eggskallsformet, med en fin farge som vanligvis framstår som lys eller lys gylden.
w.Har en farge som faktisk inneholder alle de andre fargene
x.Inneholder energiurenheter som manifesterer seg som områder som viser en endring i strukturen/mønster.
y.Alle ovennevnte.
z.Bare a og c er riktig.

.

.

.

16.En av de beste tingene en healer kan gjøre for å lykkes med å se auraens lag, er å sørge for en regulær, disiplinert praksis av øvelsene.
a.Sant
b.Usant

.

17.Healeren kan informasjon som bilder for sitt indre øye, lyder, fornemmelser eller annen informasjonsom angår betydningen av fargene og/eller energiurenhetene i auralagene ved å utføre en intuitiv lesing. Dette kan gjøres ved å:
c.Konsentrere seg om auralaget som det gjelder under den aktive fase, og deretter slippe opp inn i den mottakelige fase for å få informasjonen.
d.Konsentrere seg om fargen og/eller energiurenhetene under den aktive fase og deretter slippe opp inn i den mottakelige fase for å få informasjonen.
e.Konsentrere seg om området over kroppen hvor fargene og/eller energiurenhetene befinner seg under den aktive fasen, og deretter slippe opp og inn i den mottakelige fase for å informasjon.
f.Ingen av de ovennevnte alternativene.

.

18.Healeren burde alltid stole sin egen evne til å ”lese” meningen til fargene i auraen, heller enn å stoleandre systemer av tydninger av fargene som man finner i populære healing bøker etc.
g.Sant
h.Usant

.

19.Visualiseringsprosessens vedvarenhet viser til:
i.Healerens evne til å huske energetiske defekter sett i pasienten og se dem heales under behandling.
j.Healerens fulle væren letter mekanismen som gir den healingen som pasienten behøver, gjennom bruk av spesifikke teknikker.
k.Den bevisste tilstand gjør den dype healing mulig fra healer til pasient.
l.Alle svarene er rett.

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter

Utfør øvelsene fra side 13 – lære å se de høyere lagene i auraen. La din venn eller prøvekanin ligge behandlingsbenken din. Forsikre deg om at bakgrunnsfargen eller belysningen er som anbefalt i manualen og vær nøye med å følge alle trinnene i teknikken.

.

Øv deg på å skifte mellom den aktive og mottakelige fasen inntil du får en fornemmelse av det 2. laget i auraen. Husk å stol på ditt første inntrykk! Du kan ha ønske om å utføre mer enn en runde av prinsippet om aktiv/mottakelig fase, for å gjøre inntrykkene tydeligere. Etter at du har fått en fornemmelse av dettelaget, og fenomenene i det, noter ditt inntrykk i det første skjemaet neste side. Du kan godt bruke fargede blyanter/tusjer/penner. deretter videre til 3. laget, noter deg dine inntrykk i diagrammet. Fortsett med 4., 5., 6., og 7. lagene noter etter hvert dine inntrykk i diagrammet for hvert lag. Husk stol, stol og stol dine første inntrykk og ha ingen forventning forhånd til hva du vil se.

.

Gjenta øvelsen med minst to frivillige til, noter kort i diagrammene i de påfølgende sider (1 diagram pr pasient + ett ekstra ligger ved). Når du har fått litt erfaring med denne teknikken, bør du forsøke å se bort litt og titte tilbake for å bekrefte med dine fysiske øyne det du

.

fornemmer for ditt indre. Men – ikke bli bekymret over at du ikke ser lagene med dine fysiske øyne til å begynne med. Du skal i hovedsak konsentrere deg om å la inntrykk forme seg for ditt indre dette er hvordan et fullstendig øyesyn av lagene begynner.

.

Etter at du har fått noen resultater for ditt indre (og kanskje begynt å se noen av de laveste lagene med øyne), kan du også øve deg å lese meningen med fargene og urenhetene du finner. Konsentrer deg om bildet av fargen eller urenheten for ditt indre eller med dine øyne og gi deretter slipp inn i den mottakelige fase, tillat at bilder, lyder eller fornemmelser informerer deg om betydningen av fenomenet du ser. Informasjonen du mottar kan være relevant til psykologien til personen, til tidligere traumer, til livserfaringen, forhold, fysiske helse eller sykdom, eller i forbindelse med andre fenomener i hans eller hennes auralag eller chakraer. Stol dine inntrykk du har evne til å sanse MYE mer enn du tror!.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  

.

.

.

.

.

  

.

.

.

.

.

  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  

.

.

.

.

.

  

.

.

Tilleggsspørsmål for videre refleksjon:

Teksten i kursmaterialet sier at Å gi totalt slipp og en total åpenhet er nøkkelen til å klare å oppfatte og få kunnskap om auraen og dens lag du være som en dråpe i det flytende havet”.

.

Dette utsagnet kan virke heller dumt til å begynne med, men etter hvert som Chios ble utviklet snakket Chios guidene spesifikt om det å kultivere en tilstand av bevissthet lik en dråpe som flytervannet, som et bra uttrykk for å lære å se de høyere lagene i auraen.

.

Og så, vurdèr: hva føles det som når man flytervannet? Begynn med de fysiske fornemmelsene av kroppen hvordan føles den fysisk og hvilke fornemmelser i kroppen assosieres med å flyte vannet? Hvilke følelser (emosjonelt) frembringer det å flyte vann? Hvilke kvaliteter av mentaliteten og bevisstheten? Hvordan kan du bevisst bringe deg selv mot denne tilstanden eller egenskapen av bevissthetstilstand uten å fysisk flyte vannet, mens du visualiserer auraen under healing arbeid?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Energetiske defekter i chakrasystemet.

Spørsmål til test av din forståelse:

.

1.hvert chakra i chakrasystemet:
a.tar den stigende flyten av energi gjennom seg, arbeider med det og forvandler den og sender den oppover til chakraet over.
b.Distribuerer energi til, og påvirker resten av energifeltet.
c.Stråler energi utover fra det selv i et visuelt felt
d.Alle alternativene
e.Bare a og b er riktig

.

2.den utstrålende karakteristikken til et chakra er:
f.den primære bevegelsen av energiflyten for dette chakra
g.mekanismen som gjør at chakraet arbeider med og distribuerer energi
h.et lysende tegn utførelsen, tilstanden og helsen til chakraet.
i.Alle alternativene

.

.

.

3.et 4. chakra som innehar en lys, ren grønn farge og ingenting annet er sunnere enn et
4.chakra som også innehar lyse flekker eller gnister av blått og fiolett.
j.Sant
k.Usant

.

4.et underladet chakra:
a.er ett som er nedtonet i farge, diffust eller utsmurt med farge, og er svakt eller hemmet i sin funksjon.
b.Er utstrøket i eller tilsølet med svarte eller grå energiurenheter
c.Enten a eller b kan være sant
d.Verken a eller b kan være sant

.

5.underladede chakraer kan:
e.Et underladet chakra kan gjøre at urenheter eller forstyrrelser i energien kan introduseres i auralagene.
f.Hemme funksjonen til de andre chakraene i systemet
g.Ha en negativ påvirkning i psyken og livserfaringene til personen.
h.Alle alternativer er riktig.

.

6.chakraene som oftest er underladede hos mennesker er: a. 3., 4 og 5.
b.1. og 2.
c.6. og 7.
d.Ingen spesiell regel

.

7.dess høyere opp et chakra ligger, dess mer kan den usunne effekten påvirke personen hvis det er underladet:
i.sant
j.usant

.

8.et ubalansert chakra:
k.har et (visuelt) strålende felt som virker enten større eller mindre enn normalt:
l.mangler renhet i sin grunnfarge og energiinnhold, og har fargede energiurenheter
m.både a og b
n.verken a eller b

.

9.ubalanserte chakraer:
o.har et aktivitetsnivå som er enten for høyt eller for lavt i forhold til de andre chakraene
p.lager en ubalanse som påvirker hele feltet
q.forårsaker vanligvis sykdom
r.alle alternativer er rett
s.bare a og b er rett

.

.

.

10.chakraene som oftest er i ubalanse hos mennesker er:
t.2, 3 og 4
u.1 og 5
v.6 og 7.
w.Ingen spesiell regel

.

11.underladede chakraer og underaktive chakraer hemmer begge funksjonene i energifeltet, men bare underladede chakra bidrar også til energiurenheter:
x.sant
y.usant

.

12.et chakra med strukturelle energetiske defekter:
z.kan sanses ved sitt utstrålende karakteristikk (visuelt)
a.har en mangel av kvantitet eller renhet i forhold til sin naturlige energi
b.har en mangel – eller feiler – i sin grunnleggende energetiske struktur, og således også i sin evne til å motta, arbeide med og sende videre energi.
c.Alle alternativene

.

13.chakraer med strukturelle energetiske defekter:
d.forstyrrer, filtrerer eller begrenser energien som flyter igjennom dem
e.viser en ufullstendig og forstyrrende energipåvirkning hele energifeltet
f.fører ofte til sykdom
g.alle alternativene
h.a og b bare

.

14.Chakraene som oftest viser strukturelle energetiske defekter hos mennesker er: a. 4., 5., 6., og 7.

b. 1., 2., og 3.

c. 2., og 7.

d. Ingen spesiell regel

.

15.Av de fire energetiske defekter som vi kan finne i chakraer blokkerte chakra, for lite ladede (underladede) chakra, ubalanserte chakra og strukturelle energetiske defekter i chakra er to eller flere ofte funnet sammen i syke chakra.
i.Sant
j.Usant

.

.

Sanse tilstanden i chakrasystemet

Spørsmål for å teste din forståelse

.

1.Hovedmåten healeren burde nærme seg en forståelse av tilstanden i chakraet er:
a.Ved intuitiv lesing og visualisering av chakrasystemet for å motta klarsynt informasjon og veiledning
b.Ved å se refleksjonen av chakrafargen baksiden av healerens hånd
c.Ved en fornemmelse eller empatisk sansning av chakratilstanden, under de vanlige håndposisjonene
d.Alt over bør brukes sammen.

.

2.Under utføring av aktiv fase prinsippet av teknikken for å sanse tilstanden til chakra gjennom mottak av klarsynt informasjon, bør healeren:
e.Fokusere området over kroppen til pasienten hvor de syv chakraene skulle vise seg.
f.Fokusere mentalt kroppsprofilen til pasienten, med de syv chakra fargene synlige over den som et skjell.
g.Fokusere mentalt hvert av de syv chakra suksessivt, for å sjekke hvert enkelt mot lading og balansering.
h.Ingen av de ovennenvnte.

.

3.Under den mottakelige fasen av teknikken for å sanse tilstanden til chakrasystemet via mottak av klarsynt informasjon og veiledning, bør healeren:
i.Legge merke til bilder for sitt indre som viser utvaskede, diffuse, utsmurte, sølete farger eller stripper av svart eller grå urenheter som betyr underladede chakra.
j.Legge merke til bilder for sitt indre som viser en variasjon i høyden til chakrafeltet humper og fordypninger som betyr ubalanserte chakra.
k.Legge merke til bilder for sitt indre som viser forstyrrelser i energiflyten gjennom chakraene som betyr chakraer med strukturelle energetiske defekter.
l.Alle over
m.Bare a og b er riktig.

.

4.Etter å ha øvd å bruke den intuitive teknikken for å lære å lese tilstanden til chakrasystemet (og lære å se auralagene) ved hjelp av den aktive og mottakelige fasen i teknikken, vil visualiseringer av fenomener automatisk utvikle seg i healerens bevissthet så han slipper å anstrenge seg for å det til:
n.Sant
o.Usant

.

5.Healeren kan også bruke den intuitive teknikken for å få tilgang til informasjon om meningen til fargene og urenhetene som han/hun finner i chakrafargene. Dette kan gi informasjon om hvordan tilstandene i chakraene:
p.Samsvarer med farger og urenheter i auralagene.
q.Samsvarer med sykdommer i den fysiske kroppen
r.Henger sammen med psykologien og livserfaringene hos personen
s.Alle ovennevnte er riktig

.

6.Energetiske defekter vil ofte1) ha opprinnelse i chakraene; 2) spre seg til nærmeste chakra: 3) filtrere ut og sette seg fast i påvirkelige høyere auralag, og; 4)deretter forderve andre tilstøtende auralag også. Alle påstander er riktige:
t.Sant
u.Usant

.

7.Når urenheter og sykdomstilstander opptrer i et chakra vil de også vanligvis være tilstede i chakraets korresponderende auralag. Fargen vil være den samme, og det vil også naturen og årsaken til urenheten:
v.Sant
w.Usant

.

8.Å behandle energetiske defekter i et chakra gir også hjelp til de som finnes i det korresponderende auralag og omvendt:
x.Sant
y.Usant

.

9.Strukturelle energetiske defekter i chakra kan sanses via:
z.Skanning med hånd
a.Gjennom empatisk sansning i healerens egne chakra
b.Noen ganger gjennom mottak av klarsynt informasjon og veiledning
c.Alle ovennevnte burde brukes sammen
d.Bare b og c er sanne.

.

10.Underladede chakra vil noen ganger fornemmes under skanning. De vil vanligvis ha en følelse av:
e.Usunnhet
f.Svakhet og forknytthet
g.Tilsølethet eller urenhet
h.Alle over

.

11.Når ubalanserte chakra fornemmes ved hjelp av skanning:
i.Vil et overaktivt chakra kjennes overspent, ustabilt eller ha en oppjaget følelse til sin energi.
j.Et underaktivt chakra vil føles svakt og forknytt
k.Både a og b er sanne
l.Verken a eller b er sanne ubalanserte chakra gir ingen fornemmelser til hendene.

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

Velg deg en venn eller annen frivillig og øv deg å bruke intuitiv lesing av chakrasystemet. La dem ligge behandlingsbenken. Øvelsene starter side 29 i kursmanualen. Du kan utføre øvelsen med øynene åpne eller lukket – slik du foretrekker. Husk at du ikke skal anstrenge deg for å visualisere, under den aktive fasen. Vær nøye med å følge alle trinnene i teknikken til punkt og prikke.

.

Mens du mottar informasjon om tilstanden til chakrasystemet hos din venn, husk: Stol på dine første inntrykk! Det kan hende at du vil forsøke å skifte flere ganger mellom sykluser av aktiv/mottakelig fase under teknikken for å få mer informasjon. Du kan også oppover og nedover i chakrasystemet for å få ytterligere informasjon om de enkelte chakra ved å bruke flere runder av den intuitive teknikken.

.

Etter at du har fått noe inntrykk av fargene og nyansene i hvert chakra, og det generelle mønsteret av ubalanser som kan være tilstede, prøv også å se fargene deres reflektert baksiden av hånden din. Mens du kort plasserer hånden din pasients chakra fra 7 til 2 på framsiden av hans/hennes kropp, utfør teknikken for å lære å se chakrafargen baksiden av hånden som du lærte i Chios nivå 2. Kan du med hjelp av denne teknikken bekreftet noe av det du fikk av informasjon ved den intuitive teknikken? Tillat at en kombinasjon av begge disse teknikkene begynner å gi deg en fullstendig status av din venns chakraer utvikler seg for ditt indre.

.

Noter dine resultater i det første skjemaet neste side. I hvert av de 7 blanke chakrafeltene der, vi tilstanden av fargen i det chakraet, fargeurenheter som er tilstede, humper og fordypninger i høyden av feltet. Bruk gjerne fargeblyanter eller fargepenner til dette.

.

Etter at du har sjekket din venns chakraer for lading og balansering, sjekk dem for strukturelle energetiske defekter også. Mens du forsiktig plasserer dine hender hvert av hans/hennes 7 til 2. chakra framsiden av kroppen, forsøk å sanse tilstanden til chakraet, bruk teknikken side 33 i kursmanualen. Vær nøye med å følge alle trinnene av teknikkene til punkt og prikke. Kan du sanse om noen av chakraene har strukturelle energetiske defekter?

.

Gjenta øvelsen med minst to prøvekaniner til, noter deg kort skjemaet resultatene som før.

.

Etter at du begynner å gode resultater med å motta inntrykk om tilstanden til chakrasytemet for ditt indre, kan du også øve på å lese om meningen til fargene og forstyrrelsene du ser.

Konsentrer deg om bildet av fargene eller urenhetene du finner for ditt indre og gi deretter slipp inn i mottakelig fase, tillat at bilder, lyder eller fornemmelser informerer deg om meningen til fenomenet du ser. Informasjonen du mottar kan ha sammenheng med psyken til din pasient, tidligere traumer, livserfaringene, forhold, fysisk helse eller sykdom, eller til forbindelser med andre fenomener i hans/hennes auralag eller chakraer.

.

Du kan også bruke den intuitive teknikken for å prøve å mer informasjon om chakraer med strukturelle energetiske defekter. Konsentrer deg om den emptatiske fornemmelsen av chakraet du føler i deg selv, og gi deretter slipp inn i den mottakelige fasen, tillat at bilder, lyder eller fornemmelser informerer deg om meningen til fenomenene du ”ser”. Stol dine inntrykk i alle dine undersøkelser. Du vil motta den informasjonen du trenger for å behandle din pasient.

.

.

.

.

.

Tilleggsspørsmål for ytterligere refleksjoner:

.

Teksten i kursheftet refererer til faktum at chakraene og høyere lag i auraen er eksistenser som speiler hverandre. I hvilken grad er de eksistenser? Hva mener vi når vi sier at de speiler hverandre? Det er snakk om både individuelle chakra versus spesifikke lag i auraen, og om chakrasystemet som et hele versus auraen med alle sine lag. Noter også kort om den praktiske bruken av denne realiteten: hvordan hjelper dette healeren med å få en full forståelse av tilstanden til pasienten, mens healeren leser aura og chakrasystemet og undersøker meningen med energiene som healeren finner i dem?

.

.

Chakra lading

Spørsmål for å teste din forståelse:
1.Når vi lader chakrasystemet behandler vi også de høyere lag i aura.
a.Sant
b.Usant

.

2.hvilken av de følgende påstander om utførelsen av chakraladingsteknikken er IKKE riktig:
c.Healeren visualiserer Chios symbolet og fargen som korresponderer med chakraet som blir behandlet gjennom hele teknikken.
d.Healeren visualiserer et lag eller en sky av farger under hendene gjennom hele teknikken
e.Healeren visualiserer at hans eller hennes hånd fjerner de fargede urenhetene i chakraet gjennom hele teknikken.
f.Healeren har en intensjon om og fornemmer at fargen til chakraet returnerer til sin rene nyanse gjennom hele teknikken.

.

3.Når du behandler områdene over kroppsoverflaten under chakraladingsteknikken bør du:
g.Løfte dine hender 15 – 18 cm høyere for hvert nivå som behandles
h.Bevege hendende litt lengre fra hverandre for hvert trinn av høyere nivå som blir behandlet
i.Generelt behandle bare opp til det nivået i auraen som korresponderer med chakraet som blir behandlet.
j.Alle ovennevnte
k.Bare a og b er riktig

.

4.Under behandling av de høyere lag i auraen:
l.Bør healeren bevege sine fysiske hender i små sirkulære bevegelser.
m.Bør healeren ha en ide om bevegelse for sitt indre og se for seg at han/hun beveger sine ”eteriske” hender i små sirkulære bevegeler.
n.Enten a eller b kan brukes
o.Verken a eller b er riktig

.

5.Healeren skal huske å behandle både framside komponenten og bakside komponenten av chakraene ved chakralading.
p.Sant
q.Usant

.

6.Når du lader chakra kan du som healer begynne ved det laveste eller høyeste chakraet som trenger behandlingenettersom hva du foretrekker.
r.Sant
s.Usant

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

Velg deg en venn eller annen frivillig og be dem ligge behandlingsbenken din. Utfør øvelsen for å gjøre den intuitive lesingen av chakrasystemet, øvelsen begynner side 29 i manualen. Du kan gjøre denne lesingen med øynene åpne eller lukket ettersom du foretrekker. Husk at du ikke skal anstrenge deg under visualiseringen, den skal komme fritt under den aktive fasen. Vær nøye med å følge alle trinnene av teknikken til punkt og prikke.

.

Har din venn noen chakra som trenger ladning? Det er stor sjanse for at han/hun har minst ett eller to, og mange vil ha flere også. (For det svært sjeldne tilfellet at din venn ikke har noen, du finne en annen prøvekanin).

.

Kall inn energien som du normalt vil gjøre før du begynner en behandling, og plasser kort dine hender over hvert chakra fra det 7. til det 2.mens du praktiserer teknikken for å se chakra fargene baksiden av hånden din. Kan du med denne teknikken bekreftelse den informasjonen du fant gjennom den intuitive lesingen viser de samme chakraene en farge eller urenhet som indikerer at de er underladet og trenger ladning?

.

Utfør ladningen chakraene som trenger det, bruk instruksjonen som du finner side 37 i kursmanualen. Vær nøye med å følge alle trinnene i instruksjonen for chakraladingsteknikken til punkt og prikke. Etter at du har behandlet alle chakraene som trengte det, bruk den intuitive lesingen igjen for å lese chakrasystemet. Ser du forskjell chakraene som har fått opplading og hvordan de har fått tilbake til sine rene nyanser?

.

Etter at du har fått litt øvelse i chakraladingsteknikken, kan du føle behov for å observere chakrafargene baksiden av hånden din mens du lader de laveste nivåene av chakra og bruke det til å bedømme når oppladingen av dette laget er fullført. Du kan også se hvert auralag over mens du behandler det for å observere forandringer som chakraladingsteknikken gjør med energiene, og for å bedømme når behandling av dette laget er fullført. Det kan være veldig interessant å se hvordan fargene sprer seg fra hendene dine mens du bruker denne teknikken, og se forandringene de gjør i auralagene hos personen du behandler.

.

Gjenta behandlingen med ytterligere 1 eller 2 pasienter, til du føler deg komfortabel med teknikken.

.

.

Chakrasystem rebalansering

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

1.Chakra system rebalansering skal bare utføres etter at alle chakraer i systemet som trenger det har fått oppladning.
a.Sant
b.Usant

.

2.Rebalansering av chakraer behandler også de høyere lagene i auraen
c.sant
d.usant

.

3.Riktig utførelse av chakrasystem rebalanseringsteknikken krever at healeren:
e.Visualiserer det Chios symbolet i farger – som korresponderer medd chakraet som behandles gjennom hele teknikken
f.Visualiserer det Chios symbolet i farger som ligger et nivå under eller over det behandledes chakra naturlige farge/symbol, gjennom hele teknikken.
g.Visualiserer det Chios symbolet som korresponderer med chakraet som blir behandlet gjennom hele teknikken, og bruker en høyere eller lavere farge enn det behandlede chakraets egen naturlige farge etter behov.
h.Ingen påstander stemmer.

.

4.Når du utfører chakra rebalanseringsteknikken:
i.Visualiserer du et lag eller en sky av farge under hendene dine gjennom hele teknikken
j.Har du en intensjon om og en fornemmelse av at chakraets aktivitetsnivå blir senket eller hevet.
k.Bør du aldri begynne med en farge som er mer enn ett trinn høyere eller lavere enn den naturlige fargen til chakraet som blir behandlet.
l.Alle påstander er riktig.

.

5.Når du rebalanserer chakraene, kan du begynne med det laveste eller høyeste chakra som krever behandlingen ettersom du foretrekker
m.Sant
n.Usant

.

6.Når du behandler underaktivitet av det 7. chakra eller overaktivitet av det 1. chakra:
o.Visualiserer du et Chios symbol i farger og bruker et høyere eller lavere nivås fargesymbol fra fargeskjema etter behov gjennom hele teknikken.
p.Visualiserer du Chios symbolet som korresponderer til chakraet som behandles gjennom hele teknikken, men bruker en farge fra nivået høyere eller lavere enn chakraets naturlige farge etter behov.
q.Visualiserer du Chios symbolet som korresponderer til chakraet som behandles uten farge, og bruker din egen vilje til å bringe aktivitetsnivået i balanse.
r.Ingen av påstandene er sanne under aktivitet av det 7. chakra og overaktivitet i det 1. chakra kan ikke behandles på noen av disse måtene.

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

Øv deg chakra rebalanseringsteknikken en frivillig og be dem ligge ned behandlingsbenken. Utfør øvelsen for intuitiv lesing av chakrasystemet fra side 29 i manualen. Du kan utføre denne teknikken med øynene åpne eller lukket ettersom du foretrekker. Husk at du ikke skal anstrenge deg for å visualisere under den aktive fasen. Vær nøye med å følge trinnene til punkt og prikke.

.

Har din pasient noen chakra som trenger rebalansering? Det er store sjanser for at han/hun har et tydelig system av ubalanse. Det er svært sjelden at du ikke finner noe, da du finne en annen prøvekanin.

.

Kall inn energien som vanlig før en behandling. Øv deg å rebalansere chakraene som krever det, bruk instruksjonen fra side 40 i manualen. Vær nøye med å utføre alle trinnene. Bruk en intuitiv lesing for å sjekke hvert chakras aktivitetsnivå mens du rebalanserer det, og for å velge den riktige fargen å bruke. Etter at du har rebalansert alle chakraene som krevde det, kan du sjekke resultatet igjen med å ta en intuitiv lesing for å lese hele chakrasystemet. Kan du se forskjellen som behandlingen av chakraene har gjort for pasienten? Kan du se en mer jevn kurve over chakraene for ditt indre? Det indikerer at aktivitetsnivået til chakraene har blitt mer balansert.

.

Øv deg 1 til 2 pasienter til, til du er komfortabel med teknikken.

.

.

.

Stråleteknikken

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

1.stråleteknikken behandler også de høyere lag i auraen
a.sant
b.usant

.

2.under utførelse av stråleteknikken, speiler healeren pasienten ved:
c.fornemmelser i sin egen kropp av de chakraene i pasienten som har en strukturell energetisk defekt ved å ”bli” pasienten.
d.Å bruke chakraene i sin egen kropp som kanaler, for å sende energi til de chakraene i pasienten som har strukturell energetisk defekt ved å ”bli” pasienten”
e.Både a og b er sanne påstander
f.Verken a eller b er sant.

.

3.healeren lindrer ”vondter” i pasienten ved å lindre ”vondter” i

  .

.

.

.

.

4.Uttrykket ”gjennomsiktighet” bruker vi til å beskrive tilstanden til healeren mens han/hun utfører stråleteknikken, dette betyr:
g.Healeren blir en ren kanal for healingsenergiene
h.Healeren er ikke seg selv under teknikken
i.Healeren skaper i seg selv et rom hvor healing energiene og pasienten møtes, og er gjennomsiktig for dette møtet.
j.Alle påstander er sanne
k.Bare a og b er sanne.

.

5.Healeren visualiserer chakraet som behandles under utførelse av teknikken ved:
l.Å identifisere seg med det ved å sanse det visuelt
m.Bruker kunnskapen han/hun har om chakraets natur og betydning for å smelte sammen med det
n.Sanser og blir det
o.Alle påstander ovenfor er deler av teknikken.

.

6.Når healeren behandler de høyere lagene i aura med stråleteknikken, bør han/hun:
p.Bevege hendene samme måte som når han behandler de høyere nivåene under chakraoppladning
q.Være ett med chakraet han/hun behandler.
r.Generelt bare gi behandling opp til det nivået i auraen som tilsvarer chakraet som blir behandlet.
s.Alle påstander er riktig.

.

7.Når du bruker stråleteknikken, kan du begynne enten det høyeste eller det laveste chakraet med behov, og behandle bare framsiden av kroppen.
t.Sant
u.Usant.

.

8.Når du bruker chakra lading eller stråleteknikkbarn, er den korrekte stigningen for å behandle lagene i auraen over:
v.10 12 cm som hos voksne
w.8 cm
x.4 – 6 cm
y.ingen av alternativene

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

Utfør stråleteknikken en frivillig venn eller prøvekanin og be dem legge seg behandlingsbenken. Kall inn energi som du vanligvis gjør foran en behandling. Begynn med det 7. chakra og nedover til det 2, plasser hendene på hvert chakra noen øyeblikk. Får du noen empatiske sansninger? I deg selv og/eller i dine egne korresponderende chakra, en smerte eller annet? Det kan til og med stråle ut og inn i chakrafeltet og de høyere auralag.

Fornem, og bli pasienten og stol på dine kroppsfornemmelser, dine følte sanser og inntrykk.

.

Utfør en intuitiv lesing chakrasystemet, be om informasjon om hvilke chakra som har strukturelle energetiske defekter. Husk det med ikke å anstrenge seg for å visualisere under

.

den aktive fasen. Får du noen informasjon bilder, lyder eller en fornemmelse om hvilke chakra som har strukturelle energetiske defekter? Kan du bekrefte med denne intuitive lesingen noe av det du fornemmet ved hjelp av din empati? Hovedmåten som strukturelle energetiske defekter sanses på, er gjennom empatisk sansning, men du kan få bekreftet og mer informasjon om tilstanden til chakraene med strukturelle energetiske defekter ved hjelp av å utføre en intuitiv lesing.

.

Har pasienten din noen chakra med strukturelle energetiske defekter som trenger behandling med stråleteknikken? Det er stor sannsynlighet for at han eller hun har minst ett eller to, og til og med flere. Det er veldig sjelden at man ikke har minst ett eller to, i tilfelle din pasient er en av disse få, du finne en annen prøvekanin.

.

Utfør stråleteknikk behandlingen chakraene som trenger det, suksessivt, ved hjelp av instruksjonene som fins fra side 46 i kursmanualen. Vær nøye med å følge alle trinnene i instruksjonen til punkt og prikke særlig når det gjelder å sette til side din identitet og forbli en fullstendig åpen og klar kanal.

.

Etter at du har fått litt øvelse i å bruke denne teknikken, kan du hvis du vil, se hvert av lagene i auraen mens du behandler, for å observere forandringene som stråleteknikken gjør med energiene der, og for å bedømme når behandlingen av dette laget er fullført. Det kan være svært interessant å følge de herlige healing energiene som kommer gjennom hendene dine   når du bruker denne teknikken, og se forandringene de bringer til energier i auralagene til pasienten din.

.

Øv deg i tillegg ytterligere 1 3 pasienter til du er komfortabel med denne teknikken.

.

.

Tilleggsspørsmål for ytterligere refleksjoner:

.

Mens stråleteknikken ble utviklet fikk den arbeidsnavnet Catalytic Radiatory Resonance katalytisk strålings resonans, navnet virker heller sjargongaktig, men likevel forteller det mye om hvordan denne teknikken arbeider.

.

Tenk litt over hva slags resonans som etableres – mellom hva og egenskapen og unikheten av den energien som er involvert. På hvilken måte tror du at stråleteknikken virker katalytisk i sin mekanisme – hvordan tror du det gjør healing mulig i pasientens chakra, og hvor kommer egentlig healingen fra, og hvem eller hva gjør egentlig mest ut av denne healingen? Hvordan gjør teknikken å bli ett med pasienten ordet katalytisk passende, og hvem er katalysatoren?

.

Plass for notater:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fokal healing av det syvende lag i auraen.

Spørsmål for å teste din forståelse:
1.hvilke av følgende utsagn om det 7. auralag er IKKE korrekt:
a.Det inneholder det mest forfinede og permanente energetiske karakteristika av alle auralagene.
b.Energetiske tilstander i det, påvirker alle de andre auralagene under det.
c.Det kan behandles mest effektivt via behandling av dets korresponderende chakra.
d.Det inneholder energetiske defekter som er relatert til traumer ofte fra tidligere liv.

.

2.Selv om energetiske defekter kan finnes hvor som helst i det eggskallformede 7. lag, viser de seg vanligvis i den øverste halvdelen.
e.Sant
f.Usant

.

3.Energetiske defekter i det 7 lag kan vise seg som:
g.Områder som har en noe annerledes farge
h.Områder som har en forskjell i intensiteten av lyset de utstråler
i.Områder som viser seg med lys i en annerledes konsistens.
j.Alle ovennevnte

.

4.Den korrekte håndposisjonen som brukes i den fokale healingteknikken, krever at healeren:
k.Holder sine hender ca 20 cm fra kroppsoverflaten
l.Har håndflatene sine åpne, og rettet ned mot kroppsoverflaten.
m.Plasserer hendene sine mellom kroppsoverflaten og det skadede området i det

7. laget.

n.Alle ovennevnte påstander er riktig
o.Bare a og b er riktig

.

5.Den korrekte visualisering for healeren når han/hun utfører den fokale 7.lags healing teknikk er:
p.En strøm av lys som kommer fra healerens hånd og går inn i det skadede området i det syvende laget.
q.En strøm av lys som kommer fra området rundt pasientens kropp, går rett igjennom healerens hånd og fortsetter til det skadede området i det syvende laget.

.

r.En strøm av lys som kommer fra området rundt pasientens kropp, går rett gjennom healerens hånd og sprer seg utover til det skadede området i det syvende laget.
s.En strøm av lys som kommer fra området rundt pasientens kropp, går rett igjennom healerens hånd og fokuserer mot ett punkt samtidig, fortsetter til det skadede området i det syvende laget.

.

6.lyset som passerer gjennom healerens hånd under utførelsen av den fokale 7. lags healing teknikk, har sin opprinnelse fra:
t.et lag eller en sky av lys rett under kroppsoverflaten
u.ligger rett overflaten av pasientens kropp
v.fra området som omgir pasientens kropp
w.fra healerens hånd

.

7.Lyset som passerer gjennom healerens hånd under utførelsen av denne teknikken, skulle ha en viss diameter(ca) akkurat når det når overflaten til det syvende laget:
x.8 cm

b. 12 16 cm

c.30 cm
d.60 cm

.

8.Det syvende lags fokale healingteknikk, trenger bare å utføres til framside halvdelen av kroppen.
y.Sant
z.Usant

.

9.Det syvende lags fokale healingteknikk, skal bare utføres med en hånd av gangen.
a.Sant
b.Usant

.

10.Healeren bør bruke skanningsteknikken for å sjekke resultatene av det syvende lags fokale healingteknikk:
c.Rett etter å ha utført den for å sanse nivået av harmoni i pasientens energi
d.En eller to uker etter å ha utført den, for å sjekke og sikre seg at det syvende laget har blitt korrekt og fullstendig behandlet.
e.Både a og b er riktige utsagn.

.

11.Healeren kan forandre innholdet av den klarsynte informasjonen han/hun har mottatt, før han/hun leverer den til pasienten om nødvendig:
f.Sant
g.Usant

.

12.healeren kan velge hvilken del (forandre hvor mye) av den klarsynte informasjonen han/hun har mottatt, før han/hun leverer den videre til pasienten:
h.sant
i.usant

.

.

.

13.hvilke av påstandene under skal healeren IKKE gjøre, når han/hun leverer klarsynt informasjon videre til pasienten:
j.generelt sett gi videre den klarsynte informasjonen han/hun mottar litt om gangen.
k.Styre pasienten mot å oppleve sine egne følelser, minner og sinnsbevegelser
l.Være ærlig med pasienten og gi han eller henne alle detaljer fort som mulig hvis informasjonen som er mottatt handler om et alvorlig livstraume i et tidligere liv, for eksempel som voldtekt eller drap.
m.Oppmuntre pasienten til å undre seg over tidligere livs erfaringer og om de har påvirket pasientens syn seg selv og nåværende omstendigheter.

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

Øv deg 7. lags fokale healingteknikk en venn eller annen frivillig, be dem ligge benken. Utfør den intuitive teknikken for å se de høyere lagene i auraen, avsnittet med øvelsen starter side 11 i kursmanualen, bruk den fiolette Stjernen for spesielt å fokusere det 7. laget. Vær nøye med å følge trinnene i teknikken til punkt og prikke.

.

Forsøk å få inntrykk via ditt indre øye først. Etter at du har fått noe inntrykk fra det 7. laget og dets karakteristikk, se tilbake og prøv å bekreft dine inntrykk med øynene dine, det du har sanset med ditt klarsyn. Det kan hende du vil utføre flere ”runder” av denne teknikken over flere minutter for å la alle inntrykk fra det 7. laget forme seg for ditt indre og deretter kanskje for dine fysiske øyne. Studer det 7. laget nøye. Fortsett til du har en fullstendig fornemmelse av det 7. laget. Har din pasient noen soner eller områder i sitt 7. lag som viser en forandring i sin tekstur og som kan trenge behandling med 7. lags fokale healingteknikk? Det er en sjanse for at pasienten har det, men det vil likevel være mange som ikke har det, og hvis det er tilfelle, bør du prøve denne teknikken en annen pasient.

.

Hvis din pasient trenger healing med denne teknikken, du først sanse og ”bli” hver sone i det syvende laget som trenger behandling, visualiser at det heales – som vi har diskutert i instruksjonen. Kallinn energien, som du normalt gjør før du starter en behandling.

Praktiser teknikken de områder hos din pasients 7. auralag som krever det, bruk instruksjonen som du finner side 49 i kursmanualen. Vær nøye med å følge alle trinnene i instruksjonen til punkt og prikke.

.

Etter at du har utført den grunnleggende teknikken alle soner som trenger det, husk å gjøre en skanning for å ”se” resultatet, slik vi har diskutert i kursmanualen. Gjør dette rett etter at du har behandlet pasienten for å en fornemmelse av den mer harmoniske flyten av energi i pasientens energifelt. Lag en avtale med pasienten for en oppfølging 1 til 2 uker etter hans eller hennes første behandling med denne teknikken, slik at du kan forsikre deg om at det er en harmonisk energiflyt i pasientens energifelt og hvis det er nødvendig, kan du gi en behandling til med den fokale 7. lags healing teknikk. Det er viktig å gjøre en nøye jobb med denne teknikken, selv under opplæring av den.

.

Etter at du har fått litt øvelse med denne teknikken, kan du sjekke din framdrift med å behandle hver sone i det 7. laget ved hjelp av ditt klarsyn, for å sjekke når behandling av hver sone er fullført. Du kan også øve å ”lese” sonene i det 7. laget som du har fått inntrykk av krever behandling for å finne mer informasjon om dem. Konsentrer deg om hver sone for ditt

.

indre øye, og gi deretter slipp inn i den mottakelige fase, tillat bilder, lyder eller fornemmelser gir deg informasjon om betydningen av fenomenene du ”ser”. Informasjonen du mottar kan ha sammenheng med psyken til din pasient, til tidligere livs traumer, til pasientens tidligere eller nåværende livs erfaringer, forhold, fysiske helse eller sykdommer, eller med forbindelser til andre fenomener i hans eller hennes aura lag eller chakraer. Igjen, du kommer alltid til å motta den informasjonen du trenger for å behandle dine pasienter.

.

Du bør utføre denne teknikken med 1 eller 2 pasienter til, velg pasienter som trenger behandling med denne teknikken helt til du er komfortabel med å bruke den.

.

.

Tilleggsspørsmål for videre refleksjoner:

.

Det har vært sagt mye i manualen om healerens evne til å få tak i klarsynt informasjon om en persons personlige saker, psyke, forhold, tidligere livs og nåværende livs traumer, livserfaringer, fysiske helse og mulige sykdomstilstander etc. mens healeren ”leser” pasientens aura og chakraer. Utførelsen av nesten alle teknikker som læres i Chios nivå 3 gir denne muligheten. Etter hvert som healeren utvikler seg i energi healing arbeid, vil denne informasjonen bli mer og mer tilgjengelig.

.

Beskriv kort: hvordan vil du bestemme hvilken del av informasjonen du mottar om hver klient som skal overbringes videre til hver av dem og når vil du overbringe den? Hvordan vil du lede dine klienter til sine egne sinnsstemninger, minner, forståelse og forløsning? Og til slutt: nevn flere ting du kan gjøre for å minimere sjansen for at dine egne personlige saker skal forstyrre eller ”spinne” i den klarsynte informasjonen du mottar og måten du overbringer det til dine pasienter?

.

Plass for besvarelse:

.

.

.

.

Fjernhealing

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

1.Hvilke av de følgende teknikker som du har lært i Chios nivå 2 kan gjøres i en behandling over avstand, sett ring rundt eller marker riktig svar:

.

a.

Forsegle lekkasjer og rifter

kan gjøres / kan ikke gjøres

b.

Aura rensing

kan gjøres / kan ikke gjøres

c.

Løse opp blokkerte chakra

kan gjøres / kan ikke gjøres

d.

Aura lading

kan gjøres / kan ikke gjøres

e.

Korrigering av energiflyt

kan gjøres / kan ikke gjøres

.

2.Når du behandler en pasient med fjernhealing, bør du:
a.Alltid bruke visualisering av lys, i stedet for visualisering av energi
b.Ikke visualiser dine hender pasienten eller forestill deg at du bruker dem når du utfører de forskjellige teknikkene
c.Lese pasientens aura og chakrasystem med hjelp av de samme teknikkene som ved kontakthealing (med person til stede)
d.Alle påstander er riktig.

.

3.Når du gir behandling til en pasient med lys eller farge under fjernhealing, bør du:
e.Se for deg at du har din hånd pasienten, og deretter visualisere et lag av farge eller lys under den som forsiktig trenger inn i pasientens chakra.
f.Se for deg at fargen eller lyset alene trenger inn i pasientens kropp og inn i chakra.
g.Se for deg at fargen eller lyset omgir pasientens chakra
h.Ingen påstander er riktige.

.

4.Når du bruker chakra opplading teknikken eller stråleteknikken i fjernhealing behandling, bør du likevel behandle alle auraens nivåer opp til og inkludert det som korresponderer til chakraet du behandler.
i.Sant
j.Usant

.

5.Når du bruker 7. lags fokale healingteknikk ved fjernhealing, bør du utføre teknikken samme måte som når pasienten er personlig til stede for en kontakthealing, UNNTATT det faktum:
k.Healeren bør se for seg hånden sin mellom pasientens kropp og det skadede området i det syvende laget, med lys som kommer igjennom.
l.Healeren bør ikke visualisere eller se for seg hånden mellom pasientens kropp og det skadede området i 7. laget, men sanse det bare som et fokalt punkt hvor lyset kommer igjennom det.
m.Healeren bør bare visualisere at lyset strømmer fra nær pasientens kropp og direkte ut til det skadede området i det 7. laget.
n.Hvilken som helst av påstandene over vil virke.

.

.

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

Utfør fjernhealing til en venn eller annen frivillig, og gjør en avtale med dem for en fjernhealingsseanse. Det kan være noen du har gitt en healing behandling til tidligere, men det er ikke en nødvendighet. Din pasient bør ha tid til å slappe av og være uforstyrret avtalt tidspunkt.

.

Når tiden kommer for fjernhealingsbehandlingen, finn et sted for deg selv hvor du føler deg komfortabel og hvor du ikke blir forstyrret. Kall inn energien som du gjør før en healing behandling, og gir du behandlingen over distanse, bruk instruksjonene side 52 i kursmanualen. Vær nøye med å utføre alle teknikkene nøyaktig, inkludert sett deg inn i forandringene i teknikkene som brukes når man gir behandling avstand.

.

Sjekk gjerne med pasienten din etter fjernhealingen, for å se om han eller hun har hatt noen fornemmelser under behandlingen. Det er ikke nødvendig for pasienten å ha sanset noe under behandlingen, for det er like effektivt likevel.

.

Etter at du har fått litt øvelse i fjernhealing, kan du innlemme alle teknikker du har lært for å motta klarsynt informasjon om din klient. Informasjonen du mottar mens du utfører de forskjellige Chios teknikkene over avstand, kan ha forbindelse med psykologien til din pasient, tidligere livs traumer, til pasientens tidligere eller nåværende livserfaringer, forhold, fysiske helse eller til forbindelse med andre fenomener du finner i hans/hennes auralag eller chakraer.

.

Gi gjerne 1 eller 2 fjernhealingsbehandlinger i tillegg, inntil du føler deg komfortabel med teknikken.

.

.

Hele behandlinger

Som avslutning dine Chios trinn 3 studier, gi 3 fulle behandlinger til 3 forskjellige frivillige venner, kollegaer, medstudenter, eller andre. Under hver av behandlingene, følg de riktige trinnene i behandlingen som du finner i dette kapittelet i Chios kursmanual. Du kan gjerne bruke ”nivå 3 behandlingsprosedyrer” som en referanse.

.

I hver behandling, gjør spesielt notater av følgende. Bruk skjemaet neste side for å notere deg behandlingsinformasjonen for hver pasient under behandlingen. Ikke hopp fra topp til bunn i de riktige kolonnene, men noter deg alt som smelter sammen med hele din væren etter hvert som du kommer til en forståelse av din pasients tilstand under behandlingen:

For hver pasient noterer du deg:

.

1.Resultater av nivå 2 teknikker:

Over hvilke områder av din pasients kropp føler du subtile fornemmelser når du skanner auraen med hendene? Hvilke områder krever forsegling av lekkasjer og rifter, oppløsing av chakraer eller rensing for auriske energiurenheter? Var det påkrevd med auraopplading, korrigering av energiflyt, jording, ryggrads rensing

.

eller andre teknikker?

.

2.Å se de høyere lag i auraen:

Hva du av de høyere lag i auraen til pasienten din? Nevn et viktig fenomen du la merke til skjemaet neste side hvis du ønsker. Mottok du noen ekstra informasjon om pasienten din, mens du utførte denne teknikken, eller når du foretok eventuelle intuitive lesinger fenomenene?

.

3.Chakra opplading:

Etter at du har utført intuitiv lesing av tilstanden til chakrasystemet, noter deg hvilke chakra som trenger opplading. Mottok du noen ekstra informasjon om din pasient når du utførte teknikken med å lese chakrasystemet eller mens du arbeidet med opplading av chakra? Eller mottok du noe mens du foretok en intuitiv lesing av fenomenet du oppdaget i dem?

.

4.Chakra system rebalansering:

Viste din pasient et mønster av ubalanse i aktivitetsnivået til chakraene sine? Hvilke chakra krevde rebalansering?

.

5.Stråleteknikken:
a.Hvilke chakra hos din pasient fornemmet du hadde strukturelle energetiske defekter? Hvordan sanset du hvert av dem? Mottok du noe ekstra informasjon om din pasient mens du utførte stråleteknikken?

.

6.7. lags fokale healingteknikk:
b.Hadde alle pasientene områder i sitt 7. lag som krevde healing med denne teknikken? Du kan gjerne tegne eget skjema for å vise dette laget og fenomenene du fant. Hvilken fornemmelse fikk du når du skannet med hendene, også etter at du utførte denne teknikken? Mottok du noen ekstra informasjon om din pasient når du utførte 7. lags fokale healingteknikk eller når du foretok en intuitiv lesing fenomenene du oppdaget i auralaget?

.

.

.

.

.

.

.

Pasient 1

Pasient 2

Pasient 3

Chios 2

teknikker

.

.

.

Se de høyere auralag

.

.

.

Chakra opplading

.

.

.

.

.

.

.

Pasient 1

Pasient 2

Pasient 3

Chakra system rebalansering

.

.

.

Stråleteknikken

.

.

.

7. lags fokale healingsteknikk

.

.

.

.

.

PS: seksjonen i kursmanualen ”Behandlingsprosedyrer for alvorlig sykdom” er en referanseseksjon som du kan bruke når du oppdager spesifikke situasjoner i ditt healingarbeid. Det er ikke inkludert i arbeidsboken, men skal brukes som en referanse.

.

.

.

.

GRATULERER DU HAR FULLFØRT NIVÅ 1 I CHIOS® ENERGIFELTS HEALING OG KAN FORTSETTE MED NIVÅ 2.

.

.

Send inn arbeidsboka elektronisk eller pr post for å motta diplom.

.

.

.

.

Petter Paulsen

Sundellsgatan 4 Haparanda

eller e-post: nordichypnose@gmail.com Hjemmeside: http://www.petterpaulsen.nu Telefon: 40745921 eller svensk nummer 0761043832

.

.

.

Ring eller skriv eller sms når det er noe du lurer på, du finner også informasjon hjemmesidene våre.

.

.

.

.

Du vil tilsendt prosedyrer for innvielser av dine egne studenter når du har bestått dette trinnet.

Lykke til i ditt Chios Energifelt healing arbeid.