Chios 2 arbeidsbok

.

.

CHIOS® Energi Felt Healing Arbeidsbok

.

.

.

.

.

.

.

.

Oppgaver til kurs

 

 

 

 

 

Nivå 2

Chios Energy Field Healing Arbeidsbok Healing Nivå 2

.

.

Hvordan bruke arbeidsboken?

1

Introduksjon

2

Chios symbolene og bruk av dem til å kalle inn energi.

3

Enkle energidefekter i Aura og Chakra

6

Oppfatte tilstanden til aura og chakra ved hjelp av klarsyn og åndelig veiledning

7

Lære å se auraen

11

Vurdere behandlingsbehovene

13

Forsegling av lekkasjer og rifter i auraen

14

Aura rensing

15

Løse opp blokkerte chakra

16

Aura lading

17

Korrigering av energiflyten

18

Tilleggsteknikker til håndspåleggelseprosedyren

19

Lære å se Chakra fargene

20

Bruk av lys i healing

21

Gi komplette behandlinger

23

Kontaktinformasjon

29

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

–2–

.

.

Hvordan bruke arbeidsboken?

.

Å lære seg energi healing kan ofte være både den mest gledelige, interessante og givende opplevelse et menneske begir seg ut på. Det er både en læresituasjon hvor du lærer å hjelpe andre, og en kraftfull måte å utvikle seg selv spirituelt. Det trenger ikke være særlig vanskelig, men med den rette innstilling kan det være en steg-for–steg-prosess og en kilde til mange nye oppdagelser.

.

Som i mange andre læresituasjoner er det likevel din innsats som er den viktigste biten til å lære seg faget best mulig. Det er viktig å tilegne seg de grunnleggende kunnskaper i denne første delen av kurset, og samtidig er det viktig å øve seg mye slik at du får en viss erfaring og kan spørre læreren din underveis i læreprosessen. Det viktigste av alt er at du øver deg å gi fulle behandlinger som du har lært til nå, litt tid og innsats påregnes hvis du ønsker å bli en god energifeltshealer, men du vil oppdage at det er det absolutt verdt!!

.

For å få mest mulig ut av studiet ditt foreslår vi følgende studiemetode:

.

1.Studer kursmanualene nøye, kapittel for kapittel et kapittel av gangen.
2.Etter at du har lest et kapittelarbeid med tilsvarende kapittel i arbeidsboken svaralternativet kan være et enkelt valg eller flere mulige valg. Velg alltid det som er mest riktig. Det er best om du svarer spørsmålene med lukket manual.
3.Du kan enten rette svarene dine selv, eller din Chios lærer kan rette dem for deg. Les om igjen det som omhandler ting du har svart feil på. Lag notater i margen i arbeidsboken etter hvert som du får en oversikt og forståelse. At du oppnår en forståelse av stoffet er det viktigste av alt.
4.Øv deghver øvelse som er forklart i manualen. Noen ganger har arbeidsboken et forslag til hvordan du skal gå fram med øvelsene. Det beste er å trene mer enn en gang hver øvelse, eller å skrive ned resultatene etter øvelsene. Å journalføre opplevelsene denne måten, er en nyttig og lærerik måte å tilegne seg kunnskap og man kan tilbake og se tidligere oppføringer og se på utviklingen etter hvert. Anbefalt!!
5.Det er også spørsmål som ber om sammendrag i arbeidsboka. Da skriver du korte sammendrag, plass er gjort til det etter spørsmålene, om stoffet. Det er ikke noe absolutt riktige svar i disse sammendrag forespørslene, de gjør at du vil utforske og utfordre deg i selv i forståelsen av stoffet når du skriver korte sammendrag. Du kan gjerne sammenligne dem med andre studenters svar og diskutere dem med medelevene dine eller læreren.

.

.

.

Lykke til med chios studiene dine. Husk de er ikke bare arbeid, men mye moro og undring også.

.

.

.

.

Introduksjon

.

Spørsmål for å teste din forståelse:

1.Hvilke av de følgende uttalelser om aura og chakra er sanne?
a.De sju lagene i auraen er gjennomtrengelige
b.Ettersom man beveger seg oppover i chakrasystemet er funskjonene i chakraene suksessivt mer avanserte, og de har en høyere spirituell funksjon.
c.Hvert chakra forholder seg til sine respektive auralag.
d.Alle utsagnene over er sanne

.

2.Den spirituelle bevisstheten til healeren er så viktig under arbeidet fordi:
e.alle delene i energifeltet samarbeider i sine operasjoner
f.energihealing pasienter er kommet for å en spirituell tilnærming i behandlingen
g.energifelt healeren kan komme til å glipp av viktig informasjon dersom han/hun er fokusert bare en del av energifeltet
h.både (a) og (c) er sant

.

3.Den viktigste kvaliteten som energifelthealeren må kultivere i seg selv er: Svar:

.

.

4.En flink energihealer vil først analysere tilstanden til pasienten og planlegge hele behandlingsforløpet forhånd og følge den til punkt og prikke:

Sant: Usant:

(sett x ved riktig svar)

.

5.Fullfør denne uttalelsen:

Healeren, pasientens energifelt og healing teknikkene som brukes:

a)er det eneste riktige fokuset for energi healeren under behandling
b)ha klare definerte skiller slik at en sunn healing kan finne sted
c) ideelt sett smelte sammen til ett
d)alle er riktig

.

.

.

Til nærmere ettertanke:

.

Tenk kort over hvorfor åpenhet er viktig for energihealeren når han/hun arbeider. Hvorfor tror du at mennesker begrenser sin åpenhet (hindrer sin bevissthet for å fokusere noen få spesielle ting) Tenk over et par måter du kunne tenke deg å prøve å unngå denne tendensen, og dyrke frem en større åpenhet i deg selv mens du studerer energifelt healing. Det er plass til notater neste side. Bruk gjerne eget ark om du trenger det.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chios symbolene og bruk av dem til å kalle inn energi.

.

.

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

1.Grunnen til at Chios symbolene, Triangelet, Sirkelen og Stjernen er så kraftfulle er at:
a)de er velkjent av nesten alle
b)de er enkle og nær essensen
c)de er representanter for den grunnleggende kraften for eksistensen
d)både b og c

.

2.Når du bruker Chios symbolene er det viktig å huske hva det enkelte symbolet betyr mens du bruker det:
e)sant
f)usant

.

3.Sirkelen:
g)Er et symbol for helhet og forening av alle ting.
h)Løser opp polare energier
i)Lager en åpning for sjelen
j)Alle

.

4.Triangelet:
k)symboliserer en gjennomtrenging til et høyere eksistensnivå
l)representerer utvidet bevissthet og en høyere grad av vibrasjon
m)leder sjelen til vekst
n)alle

.

5.Stjernen:
o)brukes til å hjelpe med å kalle inn energi i begynnelsen av en behandling
p)bør ikke brukes til å behandle 7. chakra
q)er et fokus og en kanal for energi, og representerer spirituell helhet
r)alt over

.

6.Den riktige måten å visualisere et symboler:
s)å ”late som” du ser det for ditt indre
t)meditere betydningen av det

.

u)sanse og bli ett med det
v)alt over kan brukes

.

7.Hvordan er det riktig å visualisere symbolene, omrisset av dets form eller fylte
w)sirkelomriss eller fylt form
x)triangelet omriss eller fylt form
y)stjernen omriss eller fylt form

.

.

Forslag til øvelser/aktiviteter:

.

Utfør første øvelsen side 7 i kursmanualen, å visualisere symbolene. Visualiser først sirkelen i 5-7 minutter. Følg instruksjonene som er gitt i manualen slik at du er sikker at du visualiserer riktig. Etter at du har visualisert sirkelen, skriv ned et par setninger om hvordan du erfarte dette og om resultatet du får: Var du i stand til å sanse og bli ett med sirkelen?

Mottok du noen inntrykk av kraften som sirkelen bærer eller intuitiv innsikt? Fikk du en følelse av essensen av sirkelen uten at det finnes ord eller uttrykk for å beskrive det?

.

Resultater:

.

.

.

Gjenta øvelsen samme måte og like lenge, først for Triangelet, skriv ned resultat, og deretter for Stjernen og skriv ned resultat:

.

.

.

.

.

Resultat Triangel:

.

.

.

Resultat Stjernen:

.

.

.

.

Etter at du har mottat den andre Chios innvielsen, øv deg å kalle inn energien som beskrevet i kursmanualen side 7 og 8. Bruk Sirkelen og Triangelet for å kalle inn energien, slik du gjør før en behandling. Følg instruksjonen nøye for å være sikker på at du lærer det riktig.

.

Kan du føle at energien kommer inn i kroppen din og samler seg i hendene dine? Får du en følelse av at det samler seg mer energi som du har mottatt den andre innvielsen og dessuten har lært en ny teknikk for å samle energien? Skriv ned et par setninger om hva du erfarer når du kaller inn energien føler du varme, kribling eller en annen følelse i hendene? Det er plass for å notere litt her:

.

.

.

.

.

.

.

Til nærmere ettertanke:

Teksten i manualen sier at det er viktig at healeren sanser og blir ett med symbolet for å forløse hele kraften og evnen til å lede energien som symbolet innehar. I Chios nivå 2 vil du også lære hvor viktig det er å bli ett med hver av healing teknikkene du vil lære – og med energien til pasienten dinmens du utfører en behandling. Hvorfor tror du at det er slik, og hvorfor er det viktig? Hvorfor er det å fjerne grensene mellom bevissthetene til healeren, symbolene, teknikkene og pasientenviktig for å få den fulle kraften tilgjengelig?

.

.

.

.

.

Enkle energidefekter i Aura og Chakra

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

1.Blokkert chakra
a)har en stopp/blokkering av flyten oppover i seg
b)har en effekt hele energifeltet
c)har ofte sammenheng med psykologiske tema hos pasienten
d)alt over
e)bare a og c er rett

.

2.de vanligste chakra som er blokkert hos mennesker er:
f)1. og 2 chakra
g)3. og 7. chakra
h)4., 5. og 6. chakra
i)Ingen spesiell regel

.

3.Lekkasjer:
j)oppstår vanligvis i det første laget
k)er områder i auraen hvor energien sakte svekkes i stedet for å opprettholdes i sitt vanlige mønster
l)kommer av en fortykkelse i auraen
m)både a og b er rett

.

4.Lekkasjer fins ofte i områder som er listet under UNNTATT:
n)ledd
o)knær og skuldrene
p)ryggen
q)nakke, albuer og ankler

.

5.Rifter:
r)er ofte forbundet med emosjonelle, mentale eller spirituelle stresstilstander eller traumer fra fortiden
s)begynner ofte i det første laget i auraen
t)etterlater pasienten sårbar ettersom rifter minker graden av psykisk beskyttelse som energifeltet vanligvis gir
u)alt ovenfor

.

6.Rifter finnes ofte i alle områder under UNNTATT
v)mage og bryst
w)chakraene, særlig 3., 4., og 5. chakra
x)ansiktet
y)skuldrene

.

.

.

7.Auriske energiurenheter:
z)er et resultat av blokkerte chakra
a)er usunne energier som sitter fast i energifeltet og som blokkerer den frie energiflyten
b)eksisterer vanligvis bare ved kroppsoverflaten
c)alt ovenfor

.

8.Auriske energiurenheter finnes ofte i alle områder under UNNTATT:
d)hode og ansikt
e)skuldrene
f)bryst og mage
g)bena og ryggen
h)hoftene

.

9.Auriske energiurenheter finnes noen ganger over chakra, når det gjør det fins de vanligvis over det 2., 4., eller det 7. chakra.
i)sant
j)usant

.

10.Energitapping
k)er når hele energifeltet blir svakere
l)er særlig framtredende i visse lag av auraen
m)påvirker pasientens kropp, følelser og tanker bare hvis pasienten fra før har en alvorlig lidelse
n)ingen av alternativene over er rett

.

11.Pasienter med kreft, hjertesykdom eller annen alvorlig sykdom vil vanligvis også ha en energitapping i energifeltet som trenger behandling
o)sant
p)usant

.

12.Forstyrrelser i energiflyten:
q)vil oftest vise seg i de høyere lagene i auraen
r)er en tilstand av generell forstyrrelse av mønsteret og energiflyten i energifeltet
s)er vanligvis forbundet med et spesielt chakra eller område kroppen
t)ingen alternativer over er rett

.

.

Oppfatte tilstanden til aura og chakra ved hjelp av klarsyn og åndelig veiledning

Spørsmål for å teste din forståelse:

1.Prosessen med å tilegne seg kunnskap om pasientens tilstand skal være fullt ferdig før behandlingen og ikke forstyrre under selve behandlingsprosedyren:
a)sant
b)usant

.

2.Hoved metoden som en healer skal bruke når han eller hun tilegner seg kunnskap om pasientens tilstand:
c)motta klarsynt informasjon og veiledning
d)visuell observasjon av aura og chakra
e)skanning for å sanse aura og chakra
f)alle alternativene skal brukes sammen

.

3.Knytt hvert av punktene nedenfor sammen med den rasjonelt tenkende hjerne eller intuisjon, sett ring rundt eller merk det som er riktig for hvert punkt.
g)en spesiell tankegang/tankemønster rasjonell/intuitiv
h)passiv, uanstrengt mottak av inntrykk rasjonell/intuitiv
i)analytisk, fokuserespesifikke ting rasjonell/intuitiv
j)korrespondere med den mottakelige hjernedelen rasjonell/intuitiv
k)korrespondere med den aktive hjernedelen rasjonell/intuitiv

.

4.Når man lærer den intuitive teknikken for å motta klarsynt informasjon og veiledning:
l)må healeren først gi slippsin intuitive hjernedel for å åpne sin bevissthet, deretter bruke den rasjonelle hjernedelen for å be om informasjon
m)healeren først bruke den rasjonelle hjernedelen for å be om informasjon, deretter gi slipp den og inn i mottakelig modus (bruke intuitive hjernedel) for å motta informasjon
n)bruke begge hjernehalvdeler en gang
o)det kommer an hva slags informasjon healeren forsøker å lese

.

5.Under den aktive fasen når healeren utfører teknikken for å motta klarsynt informasjon og veiledning, så burde han/hun:
p)be sine spirituelle guider om ønsket informasjon
q)konsentrere seg (fokusere) en ting alene f.eks kroppskonturene til pasienten
r)forsøke å se energidefektene i energifeltet til pasienten
s)Alle alternativene er rette.

.

6.Under den mottakelige eller intuitive fasen av teknikken hvor du skal hente klarsynt informasjon bør du
t)Slutte å tenke
u)Ikke anstrenge deg for å se noe
v)Ikke analysere eller bedømme det du ser noen måte
w)Alt er riktig

.

7.Den klarsynte informasjonen som healeren får når han/hun utfører teknikken
x)Er en måte å se på, på samme måte som man ser med de fysiske øyne
y)Eren måte som å ”late som” man ser noe
z)Er en uanstrengt måte å se med hjelp av det tredje øye chakra.
a)Alt over er riktig

.

8.Når energi healeren blir øvet med å hente informasjon denne måten, må han likevel følge alle punktene som han lærer her for å få den mest nøyaktige informasjonen

.

b)Sant
c)Usant

.

9.Informasjonen som kommer til healeren fra underbevisstheten eller fra hans/hennes åndelige veileder har en litt annen valør, eller følelse ved seg enn den informasjonen som vanligvis kommer fra healerens tanker
d)Sant
e)Usant

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter

Øv deg den intuitive teknikken for mottak av klarsynt informasjon og veiledning ved å velge deg en venn, kollega eller medstudent eller andre til å øve deg på. Be dem om å legge seg behandlingsbordet ditt. Lukk øynene og utfør øvelsen for å praktisere den intuitive teknikken for å motta klarsynt informasjon og veiledning som begynner side 14 i kursmanualen. Følg alle trinnene nøyaktig. Mens du mottar informasjon som angår tilstanden til energifeltet hos pasienten din tegn dem inn illustrasjonen nedenfor. Det er ett diagram for hver pasient. Noter det hvis du mottar informasjon om energitapping eller energiforstyrrelser. Det kan hende du føler for å gjøre mer enn en runde av dette for hver pasient for å ytterligere informasjon.

.

Gjenta øvelsen ytterligere to ganger med to nye pasienter eller frivillige. Og noter deg også her forstyrrelser i energi feltet. Bruk pasientdiagrammet nedenfor.

.

.

I dette kapittelet har du lært om viktigheten av intuisjonen i prosessen hvor du mottar informasjon og veiledning. Den rasjonelle hjerne og dens spesifikke kunnskap for eksempel detaljert informasjon som gis om de forskjellige defektene som man finner i energifeltet brukes også.

.

Dette er to motsatte tenkemåter 1) den åpne intuitive bruken av hjernen og 2) den rasjonelle spesifikke studien av fenomener i energifeltet og bruk av spesifikke healing teknikker. Healeren trenger begge: Hvis intuisjonen skulle brukes alene, ville den ha en høyere viten, men ville ikke være i stand til å forme den kunnskapen og bruke den for å opptre i verden spesielle måter. Når den rasjonelle hjernehalvdelen arbeider alene, ville den være i stand til å handle spesielle måter, men ville ikke hatt forbindelse med den høyere kunnskapen og bevisstheten som forteller den hvordan den skal handle holistisk.

.

Er det mulig at der fins en bevissthetstilstand hvor begge disse to hjernehalvdelene smelter sammen og virker som en? Hva kan du si om den bevissthetstilstanden? Hvordan ville tankens og handlingens natur være, når en person er i den bevissthetstilstanden? Hvordan ville en healer tilnærme seg pasienten sin, healing teknikkene, energien og auraen og chakraene til pasienten sin og hvordan hjelper det healeren å nærme seg den tilstanden?

.

.

Lære å se auraen

Spørsmål for å teste din forståelse.

.

1.Det beste miljøet for å lære å se aura en et hvor:
a)lyset ikke er for skarpt eller for svakt
b)mot en nøytral bakgrunn hvor bakgrunnsfargen ikke er for mørk eller lys
c)hvor naturlig sollys er tilstede og ikke ”kunstig” lys
d)både a og b

.

2.Det korrekte blikket som healeren burde bruke når han/hun prøver å se auraen, beskrives i kursmanualen som:
e)Mykt
f)Defokusert
g)Avslappet
h)Alle alternativer over er riktig

.

3.Når du forsøker å se auraen, du som healer huske hvordan den burde se ut slik at det blir lettere å se den til å begynne med:
i)Sant
j)Usant

.

4.Auraen sees først med ditt indre øye (3.øye chakra) og senere med de fysiske øynene
k)Sant
l)Usant

.

5.Under den aktive fasen i teknikken lære å se auraen, må healeren
m)Lukke øynene sine og visualisere for sitt indre pasientens kropp
n)Fokusere sitt indre området rundt kroppsformen hvor healeren ønsker å se auraen når han bruker sine fysiske øyne.
o)Enten a eller b kan brukes
p)Hverken a eller b kan brukes

.

6.Under den mottakelige fasen av teknikken lære å se auraen, skal healeren:
q)Fortsette å se området over pasientens kropp for å se auraen der
r)Titte bort fra området hvor han ønsker å se auraen og tillate et inntrykk å forme seg for sitt indre
s)Titte bort fra området hvor han ønsker å se auraen, mens han prøver å se auraen fra øyekroken og mens han bruker et mykt fokus
t)Både b og c kan brukes

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter

Øv deg oppgaven side 17 i kursmanualen, bruk teknikken for å lære å se auraen rundt hendene dine. Følg nøye alle trinnene. Øv deg å skifte mellom aktiv og mottakelig modus helt til du får en fornemmelse av auraen rundt hendene dine, for ditt indre og også kan se tilbake og se litt av auraen rundt hendene med dine fysiske øyne.

.

Skriv ned dine resultater: Var du i stand til å se auraen rundt hendene dine? Hvordan den ut?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Etter at du har utført den første øvelsen over, kall inn energien med hjelp av Sirkelen og Triangelet slik som prosedyren er beskrevet nederst side 7 og side 8 i manualen, slik som du ville gjort før en behandling. Øv deg ”se-teknikken” for å se auraen rundt hendene dine igjen.

.

Skriv ned resultatet: Er auraen rundt hendene dine lysere, klarere? Kan du se dine hender av lys?

.

.

Etter at du lykkes med å se auraen rundt hendene dine øv deg den andre øvelsen som du finnes side 17 nederst, for å øve deg å se auraen rundt hele kroppen til en pasient. Igjen, vær sikker at du følger alle trinnene i prosedyren nøyaktig.

.

Skriv ned resultatet: Var du i stand til å se pasientens aura? Rundt hvilke områder av pasientens kropp? Hvordan den ut?

.

.

.

.

Til nærmere ettertanke:

.

Teksten i kursmanualen sier auraen først sees for ditt indre øye, før de kan sees med de fysiske øynene dine”. Dette grunnleggende konseptet er vitalt for å begynne å lære å se auraen, og det er også sentralt i de andre aura og chakralesing teknikker i Chios nivå 2 og de avanserte aura og chakra lesings teknikkene som kommer i Chios nivå 3. Hvorfor tror du at disse fenomenene først sees for ditt indre (med 3.øye)? Hva sier det om vår grunnleggende natur som bevisste vesener vår fysiske eksistens vs den delen av oss som fins bortenfor den fysiske? Hvor kommer egentlig vår oppfattelsesevne og tanker fra?

.

Vurdere behandlingsbehovene

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

1.Når en healer praktiserer skanning med hendene, kan han:
a)Bruke begge hendene tett samlet over området som skannes
b)Bruke begge hendene og bevege dem over forskjellige områder
c)Bruke en hånd om gangen, prøve med den høyre først, særlig når man lærer å bruke teknikken
d)Alle alternativer over er sanne

.

2.For å tilegne seg en utvidet fornemmelse av pasientens energi kan healeren gjøre følgende, under scanningen
e)La en hånd passere over et spesielt område av pasientens kropp, og deretter la den andre hånden passere over det samme området

b) Prøve å smelte sammen med fornemmelsene i hånden og energiflyten

c)Tillate bilder og følelser å komme opp for sitt indre
d)Alle alternativene over

.

3.Hvis healeren får fornemmelser i hendene over spesielle områder i pasientens energi felt, mens den klarsynte informasjonen og veiledningen han mottar ikke indikerer noe problem i dette området, fornemmelsen i hendene sannsynligvis sees bort ifra, ettersom ekte energidefekter kan bekreftes med mer enn en måte å sanse på.
f)sant
g)usant

.

4.Blokkerte chakraer:
h)kan føles usunne når healeren fører hendene over dem
i)kan ofte oppdages når man ser auraen med øynene
j)kan framstå som svarte, sølete, utsmurte (klissete) eller misfargede for healerens klarsyn
k)alle alternativene over
l)bare a og c

.

5.Hvilke følgende uttalelser om lekkasjer og rifter er IKKE sanne:
m)lekkasjer føles som en usunn flyt av energi når hendene føres over dem, og se ut som en stråle av energi som beveger seg utover
n)Rifter kan føles som en åpning i energifeltet, når hendene føres over dem og ser ut som en revne i energifeltet
o)Store rifter, ofte utvidet over flere auralag, finnes ofte rundt hodet
p)Healeren kan føle lekkasjer og rifter som en brudd eller en revne i den harmoniske flyten av aura energi når hendene føres over dem.

.

6.Auriske energiurenheter:
q)kan føles ”tunge” når du lar hendene passere over dem
r)kan relateres til negative følelser eller tankemønstre i pasientens personlighet
s)vil framstå som en usunn utseende farge i auraen for healerens klarsyn
t)alle alternativene over

.

7.Hvilke av de følgende utsagn er IKKE sanne om energitapping:
u)det påvirker vanligvis et bestemt område i pasientens energifelt
v)det kan føles for healeren som en svakhet eller mangel robusthet i energien når han fører hendene over
w)healeren blir ofte informert om denne tilstanden under mottak av klarsynt informasjon og veiledning når han ”leser” energifeltet til pasienten
x)det kan se tåkete ut i auraen når healeren ser den med sine øyne

.

8.Forstyrrelser i energiflyten:

.

.

y)fornemmes visuelt av healeren
z)fornemmes under skanning
a)fornemmes med healerens hele tilværelse, som en ukomfortabel eller ubehagelig følelse selv i healerens egen kropp
b)alle alternativene over er brukt

.

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

Utfør øvelsen side 19 i kursmanualen for å forfine og utvikle din skanning. Følg instruksjonene nøye. Det er ikke nødvendig å sanse noe spesielt når du utfører denne øvelsen, men den er svært fordelaktig å bruke for å utvikle og forfine dine fornemmelser i hendene, slik at du får nøyaktig informasjon når du skanner en pasient. Den virker et dypt nivå av din bevissthet, for å tune inn sensiviteten i hendene dine og integrere fornemmelsene som de mottar. Du kan med fordel gjøre denne øvelsen forskjellige tidspunkt under ditt Chios studie og du vil oppnå store fordeler ved å gjøre det.

.

.

.

.

Forsegling av lekkasjer og rifter i auraen

Spørsmål for å teste din forståelse:

1.Forsegling av lekkasjer og rifter kan utføres med enten 1 eller to hender samtidig:
a)sant
b)usant

.

2.Når du forsegler lekkasjer og rifter, skal healerens hånd holdes med håndflaten åpen og vendt nedover med:
c)fingrene holdt fra hverandre, hånden ca 4 6 cm over pasientens kropp
d)fingrene holdt fra hverandre, hånden ca 4 10 cm over pasientens kropp
e)fingrene samlet, hånden ca 4 6 cm over pasientens kropp
f)fingrene samlet, hånden ca 8 10 cm over pasientens kropp

.

3.Når du forsegler lekkasjer og rifter, kan healerens hånd beveges:
g)Sirkulær bevegelse
h)fram og tilbakebevegelse
i)slik som den blir guidet til å bevege seg
j)alle alternativene over er sanne

.

4.Visualiseringen som healeren bør utføre når han forsegler lekkasjer og rifter er:
k)å se energien i energifeltet til pasienten dyttes tilbake i lekkasjen eller riften slik at den ikke kan rømme
l)se healing energi flyte gjennom healerens hender og inn i lekkasjen eller riften for å reparere det
m)visualisere at lekkasjen eller riften blir forseglet eller fylt igjen og reparert ved å se og være selve reparasjonen og forseglingen
n)alle alternativene over er korrekt

.

5.Når du forsegler store rifter på flere lag i auraen bør healeren begynne med det laveste laget som trenger forsegling og bevege seg oppover i lagene, lag for lag og forsegle hvert lag:
o)sant
p)usant

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

.

Øv deg teknikken med å forsegle lekkasjer og rifter ved hjelp av instruksjonene i manualen s 23 og 24. Velg deg en venn, medstudent eller annen frivillig og be dem om å legge seg benken. Utfør en intuitiv lesing, be om å få informasjon om lekkasjer og rifter i auraen i den aktive fasen og gi deretter slipp og inn i den mottakelige fasen for å motta informasjonen.

.

Har din pasient lekkasje eller rift? Det er stor sannsynlighet for at han eller hun har minst en av hver, men sannsyligvis flere. (hvis du mot all formodning ikke finner noen hos din pasient, du prøve en annen).

.

kaller du inn energien som du gjør før hver behandling, og øver skanning med hendene dine over de områdene av energifeltet hvor din intuitive lesing fortalte deg om en mulig lekkasje eller rift. Hvordan føles dem? Kan du bekrefte med hendene dine den informasjonen som du mottok under din intuitive lesing? Kan du ”se” lekkasjer eller rifter ved hjelp av klarsyn eller til og med med dine øyne?

.

Praktiser forseglingen av lekkasjer. Vær nøye med å utføre i henhold til instruksjonen i kursmanualen. Deretter praktiserer du forsegling av rifter, vær igjen nøye med å utføre nøyaktig etter instruksjonen. Hvis din pasient    har en rift som utvider seg over flere lag, følg skritt for skritt instruksjonen for behandling av denne riften (mange pasienter har flerlags rifter, særlig over magen).

.

Det kan være en fordel å gjenta denne behandlingen med 1 eller 2 pasienter til, helt til du føler deg komfortabel med teknikken.

.

.

Til nærmere ettertanke:

.

.

Teksten i kursmanualen refererer til nødvendigheten av at healeren bruker sine hender med bevisstheten om at han eller hun ”bruker hele sin tilværelse gjennom hendene” under teknikkene. Det blir også forklart (enda en gang) at Du må være åpen, og handle som en fullendt enhet mot hele energifeltet du henvender deg til”. Har du opplevd opplevd disse effektene under dine øvelser med energi healing til nå? Gi en kort beskrivelse din erfaring så langt og hvordan det føltes:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aura rensing

Spørsmål som tester din forståelse:

.

1.Hvilke av de følgende uttalelser om utførelse av aurarensing teknikken for å dra ut auriske energiurenheter er IKKE korrekt:

.

.

a)Healeren skal spre sine fingre litt mer fra hverandre enn når han utfører skanning
b)Dra-ut-bevegelsen til healerens hånd skal begynne ca 2 cm over kroppsoverflaten og bevege seg sakte oppover til omtrent 30 cm over kroppen.
c)Healeren visualiserer at auraenergien flyter fritt gjennom regionen som er påvirket av auraurenhetene for å hjelpe å rense dem ut
d)Under utførelsen av dra-ut-bevegelsen, bør healeren visualisere, ha intensjon om og fornemme at de auriske urenhetene fester seg til hånden og separeres og fjernes fra pasienten.

.

2.Healeren bruker energifeltet i sin egen hånd når han fjerner auriske urenheter ved å:
e)kanalisere ekstra energi inn i det påvirkede området
f)utvide energifeltet rundt hånden sin for å hjelpe til å fange energiurenhetene i pasientens aura
g)som et verktøy for å fange energiurenheter, med intensjonen at de fester seg til håndene
h)både b og c

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

Øv teknikken for å fjerne auriske energiurenheter, bruk instruksjonen som begynner på side 26 i kursmanualen. Velg deg en venn eller annen frivillig og be dem legge seg behandlingsbordet. Utfør en intuitiv lesing, be om informasjon om de auriske urenhetene som befinner seg i feltet i den aktive fasen. Deretter går du inn i den passive fasen og mottar informasjon.

.

Har pasienten din noen auriske urenheter? Det er store muligheter for at han eller hun har det og vanligvis over flere enn ett område av kroppen. Det er svært uvanlig at pasienten ikke har sånne, om din pasient er en av disse du finne en annen å jobbe med.

.

Kall inn energien som du normalt ville gjort før en behandling, og skann de områdene av kroppen hvor du finn indikasjoner at det finnes auriske energiurenheter. Hvordan føles disse? Kan du bekrefte med hendene det du under den intuitive lesingen? Kan du ”se” energiurenhetene for ditt indre, eller kanskje til og med med dine fysiske øyne.

.

Utfør fjerning av auriske energiurenheter. Vær nøye med å følge instruksjonen i kursmanualen.

.

Det kan være ønskelig å utføre øvelsen et par pasienter til, slik at du blir komfortabel med teknikken.

.

.

.

.

.

Løse opp blokkerte chakra

Spørsmål for å teste din forståelse:

1.Å løse opp blokkerte chakra gjøres vanligvis:
a)nær begynnelsen av behandlingen, rett etter skanning og før man utfører den normale sekvensen med håndposisjoner som kanaliserer energien inn til chakraene

b)etter utførelsen av den normale sekvensen med håndposisjoner som kanaliserer energien inn til chakraene

c)under den normale sekvensen med håndposisjoner som kanaliserer energi inn i chakraene samme tid
d)ingen av alternativene over

.

2.For hvert av chakraene som er listet nedenfor, indiker hvilket av Chios symbolene som visualiseres av healeren for å hjelpe ham i å løse opp blokkeringer i chakra, sett ring rundt det riktige symbolet i hvert chakra:
1.chakra:  Sirkel/Triangel/Stjerne
2.chakra:  Sirkel/Triangel/Stjerne
3.chakra:  Sirkel/Triangel/Stjerne
4.chakra:  Sirkel/Triangel/Stjerne

.

.

5.chakra:  Sirkel/Triangel/Stjerne
6.chakra:  Sirkel/Triangel/Stjerne
7.chakra:  Sirkel/Triangel/Stjerne

.

3.For å løse opp et chakra bør healeren visualisere det riktige Chios symbolet (som over) og samme tid visualisere:
a)at blokkeringen fjernes
b)energien som går oppover langs ryggraden og flyter gjennom chakra
c)både a og b
d)hverken a eller b bare visualisering det aktuelle symbolet er nødvendig for å løse opp blokkert chakra når du bruker Chios symbol

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

Øv deg teknikken for å løse opp blokkerte chakra ved hjelp av instruksjonen som er gitt side 28 i kursmanualen. Velg deg en venn eller annen frivillig og be dem legge seg behandlingsbordet. Utfør en intuitiv lesing, be om informasjon om blokkerte chakra i den aktive fasen, og deretter inn i passiv fase for å motta informasjonen.

.

Har din pasient blokkert(e) chakra(er)? Det er stor sannsynlighet for at han/hun har minst en, mest sannsynlig to eller flere. Det er svært uvanlig at en pasient ikke har blokkerte chakraer, hvis din pasient er en av disse, velg deg en annen frivillig til øvelsen.

.

Kall inn energien som man gjør før en behandling og skann de områdene i auraen hvor din intuisjon fortalte deg at det fantes blokkerte chakra. Hvordan føles de? Kan du bekrefte med hendene dine det du mottok under din intuitive lesing?

.

Øv deg på å løse opp de blokkerte chakraene. Vær nøye med å følge instruksjonen i kursmanualen side 28.

.

Det er ønskelig at du øver ytterligere 2 pasienter til du føler deg komfortabel med teknikken. Begynn å øve teknikken med øynene åpne hvis du føler deg klar for det.

.

.

.

Aura lading

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

.

1.Ved en aura lading hendene til healeren behandle hvert segment kroppen suksessivt ved å plasseres:
a)Med begge hendene i midten av hvert segment, i den samme posisjon som de ville vært under den normale håndplasseringen chakraene, for å kanalisere energi
b)Med en hånd på den laveste delen av segmentet og den andre hånden den høyeste delen av kroppssegmentet
c)Hendene samlet den lavere delen av segmentet, for å kanalisere energi der, og deretter begge hendene samlet den øvre del av segmentet for å behandle det området
d)Ingen av alternativene
2.Bruk skjemaet under for å vise hva du kan om den korrekte rekkefølgen av kroppssegmenter som healeren går igjennom år han utfører auralading teknikken. (første kroppssegment merkes med nr 1, andre med nr 2 osv)

.

.

.

3.Når du kanaliserer energien til hvert kroppssegment under en auralading, bør healeren:
e)overføre energien mer intenst enn normalt, sende stråler av energi inn i pasienten
f)fornemme og bli pasientens energifelt og se at det fylles med energi
g)visualisere et bånd mellom pasientens energifelt og det område kroppen som behandles
h)alle alternativene over

.

4.Når du utfører auralading en pasient, er en del av den rette teknikken som healeren skal bruke å lede energien oppover i kroppen for å re sikker at energien er balansert begge sider:
i)sant
j)usant

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

Øv deg teknikken for auralading, bruk instruksjonen som er gittside 30 i kursmanualen. Velg deg en frivillig, og be vedkommende legge seg behandlingsbenken. Utfør en intuitiv lesing og be om å informasjon om pasienten din tappes for energi fra auraen i den aktive fasen, inn i den passive eller den mottakelige fasen for å motta informasjonen.

.

Lider pasienten din av energiuttømming? Ikke vær redd om din pasient ikke trenger å sin aura ladet teknikken kan aldri skade og vil bare være til hjelp. Fortsett med å kalle inn energien som du gjør før en behandling og utfør auraladings-teknikken for pasienten din. Vær nøye med å følge instruksjonen i kursmanualen.

.

Kan du ”se” at auraen fylles med energi når du bruker ditt klarsyn, kanskje du til og med kan se det med dine fysiske øyne under behandlingen.

.

Det er ønskelig at du utfører teknikken et par ganger til for at du skal bli komfortabel med å bruke den.

.

.

.

Korrigering av energiflyten

Spørsmål som tester din forståelse:

.

.

1.Når man gir en energiflytkorrigerings behandling skal healerens hender plasseres:
a)kronen hodet, i samme posisjon som når du behandler det 7. chakra
b)kronen hodet, i en posisjon som er spesiell for denne prosedyren
c)hver del av kroppen som viser en forstyrrelse av energiflyt
d)Bruke en lignende prosedyre som man gjør under auralading

.

2.Under korrigering av energiflyt prosedyren bør healeren visualisere Stjernen og også inkludere alt som står listen under, UNNTATT:
e)Visualisering av at energien på begge sider av kroppen blir lik hverandre og blir balansert
f)Prøve å bli ett med flyten av energi i pasientens energifelt
g)Visualisere at hele energifeltet glattes ut til en harmonisk flyt
h)Sende energi til hele kroppen til pasienten

.

3.En hel korrigering av energiflyt behandling tar vanligvis bare 1 til 2 minutter:
i)Sant
j)Usant

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

Øv deg teknikken for korrigering av energiflyt, bruk instruksjonen side 32 i kursmanualen. Velg en frivillig og be han/henne legge seg behandlingsbenken. Utfør en intuitiv lesing der du ber om å informasjon om pasienten din har forstyrrelser i energifeltet aktiv fase, deretter gir du slipp og går inn i passiv fase for å motta informasjonen du trenger. Husk at du vil som regel sanse denne tilstanden uten å se den, men du vil sanse den med hele din væren som en ubehagelig eller ukomfortabel følelse i energifeltet til pasienten din, eller som en ukomfortabel eller ubehagelig følelse i din egen kropp.

.

Har pasienten din en forstyrrelse i energiflyten? Mange pasienter har ikke det, men det er en stor andel pasienter som har det. Ikke vær redd om pasienten din ikke trenger en korrigering av energiflyt prosedyre teknikken kan ikke skade og vil bare hjelpe.

.

Kall inn energien som du ville gjort før en behandling og utfør korrigeringsprosedyren. Følg alle trinnene i kursmanualen nøye.

.

Det er ønskelig å øve denne teknikken med opptil et par pasienter til, du blir komfortabel med teknikken.

.

.

.

Tilleggsteknikker til håndspåleggelseprosedyren

Spørsmål for å teste din forståelse:

.

.

1.skulderposisjonen er fordelaktig for:
a)behandling av lekkasjer eller rifter rundt skuldrene og nakken
b)tune inn healeren mot pasientens kropp
c)avslapning og å bygge opp tillitt hos en pasient som er nervøs
d)både b og c

.

2.healeren bør vurdere om han skal bruke Stjernen pasientens 7. chakra under en vanlig behandlingsprosedyre, selv om det ikke er noen åpenbar energidefekt der:
e)sant
f)usant

.

3.Jordingsposisjonen:
g)Er en enklere versjon av auralading

.

.

h)Er særlig god for pasienter som ikke er jordet, og for alle pasienter lager det en sunn link mellom pasienten og Moder Jord
i)Gir energi til pasientens energifelt
j)Alle alternativene er sanne

.

4.Korrekt utføring av rensing av energikanalen langs ryggsøylen inkluderer alle punktene listen under UNNTATT
k)Healeren skal plassere sine hender baksidekomponenten til det 2. og 5. chakra
l)Healeren bør visualisere at energien vaskes opp og ned langs ryggsøylen
m)Healeren bør rense auriske energiurenheter over ryggsøylen
n)Det skal gjøres helt slutten av en behandling

.

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

.

Øv deg tilleggsposisjonene og teknikkene som er gitt i dette kapittelet og bruk instruksjonene side 34 35 i kursmanualen.

.

Velg en frivillig som du ber legge seg behandlingsbenken, kall inn energien og øv deg skulderposisjonen. Vær nøye med å følge hvert trinn i instruksjonen. Hvordan virker denne posisjonen pasienten din? Får du en bedre følelse av pasientens kroppsenergier?

.

Øv deg på å bruke Stjernen på det 7. chakra, vær nøye med å følge alle trinnene i instruksjonen. Dette er en svært kraftfull teknikk får du noen fornemmelse av dens effekt?

.

Neste, øv deg jordingsteknikken pasienten din, følg instruksjonen nøye. Det kan være en fordel å se pasientens aura når du utfører denne teknikken. Hvis du gjør det hva ser du- kan du noen inntrykk eller visualisering av kvaliteten energien som kommer inn i pasienten fra jorden? Eller av at pasientens energifelt mottar ekstra energi og blir mer balansert? Denne teknikken er også et svært nyttig tillegg ditt repertoar.

.

Til slutt øv deg på å rense energikanalen langs ryggraden. Vær nøye med å følge instruksjonene. Du kan øve disse teknikkene et par pasienter til, eller til du føler deg komfortabel med bruken av teknikkene.

.

.

.

Lære å se Chakra fargene

Dette er en valgfri teknikk for Chios nivå 2. Hvis du planlegger å fortsette til Chios nivå 3, anbefaler vi at du lærer og øver denne teknikken for å lære å se Chakrafargene, selv om det er valgfritt.

.

.

Spørsmål for å teste din forståelse

.

1.Under den aktive prinsipp- fasen av teknikken for å lære å se chakra fargene bør healeren:
a)fokusere (konsentrere seg om) chakraet som behandles
b)visualisere fargen til chakraet
c)fokusere (konsentrere seg om) baksiden av sin hånd
d)fokusere (konsentrere seg om) området over kroppen hvor chakraet befinner seg

.

2.Under den mottakelige prinsipp-fasen av teknikken for å lære å se chakra fargene bør healeren:
e)fortsette å se hånden mens han lar inntrykkene av chakrafargene forme seg mens han ”ser” fargen baksiden av hånden sin.
f)titte bort (som når han lærer å se aura) for å tillate inntrykkene av chakrafargene forme seg og ”se” fargen baksiden av hånden sin.
g)Lukke øynene sine, tillate informasjon som angår chakraets farger å forme seg for sitt indre
h)Ingen av alternativene er riktige.

.

.

.

3.Healeren forstår at chakraet er ”sykt” eller har energetiske defekter når:
i)det ser usunt ut eller har en lite tiltalende fargenyanse
j)det er misfarget, falmet eller har et utvannet eller oljeaktig utseende
k)det har mørke områder i seg
l)alle alternativene er riktig
m)alternativ a og b er riktig

.

.

Forslag til øvelser og aktiviteter:

Øv deg teknikken for å lære å se chakrafarger ved hjelp av instruksjonene som gis side 36 og 37 i kursmanualen. Velg deg noen du kan øve og be dem om å legge seg behandlingsbordet. Kall inn energien som du normalt ville gjort før du begynner en behandling og utfør deretter en enkel healing behandling hvor du behandler hvert chakra som vanlig fra 7. til 2. chakra framsiden av kroppen. Når du behandler hvert chakra, øv deg teknikken for å lære å se chakra fargen. Følg nøye alle trinnene i instruksjonen i manualen.

.

Sanser du eller ser du for ditt indre øye fargen hvert chakra når du øver deg? Legg merke til hvilke chakra som viser mørkere urenheter eller hvilke som har en misfarget, falmet, utvannet eller oljet utseende. Det er store sjanser for at pasienten din har minst 2 chakra med fargeurenheter, mange vil ha 3, og noen vil ha flere.

.

Etter at du har øvd deg det 7. til 2. chakra framsiden, ta en scanning disse chakraene som du oppdaget hadde uregelmessighet ved seg. Kan du den måten bekrefte med hendene den informasjonen som du fikk når du øvde på å se chakra fargene har de samme chakraene også en usunn følelse ved seg mens du lar hendene passere over dem?

.

Det er gunstig å øve seg denne teknikken 2 3 pasienter til inntil du føler deg komfortabel med teknikken.

.

.

.

Bruk av lys i healing

Dette er en valgfri teknikk for Chios nivå 2. Hvis du planlegger å fortsette til Chios nivå 3, anbefaler vi at du lærer og øver denne teknikken for å lære å se Chakrafargene, selv om det er valgfritt.

.

.

Spørsmål for å teste din forståelse

1.den riktige metoden for healeren å integrere bruken av lys under en vanlig behandlingsprosedyre er:
a)visualisere lyset som kommer inn i healerens energifelt og flyter gjennom hendene sine og inn i pasienten
b)visualisere lyset som kommer fra hendene og inn i chakraet som blir behandlet
c)visualisere et lag som en sky av lys under håndflatene sine
d)visualisere lyset som kommer fra hendene og inn i hele kroppen til pasienten

.

2.når healeren bruker lyset under en healing behandling kan han bruke enten et blekt hvitt lys eller et blekt blåhvitt lys etter som han eller hun foretrekker
e)sant
f)usant

.

3.for å forsegle lekkasjer eller rifter ved hjelp av lyset, bør healeren utføre forseglingsteknikken som vanlig, og inkludere:
g)å sende ekstra healing lys inn i lekkasjen eller riften for å hjelpe til å forsegle det
h)visualisere at lyset fyller opp lekkasjen eller riften for å ertstatte den tapte energien
i)visualisere et strålende lag med lys rett under håndflaten som lukker og forsegler bruddet
j)ingen av alternativene

.

4.for å behandle blokkerte chakra ved hjelp av lys, bør healeren utføre teknikken for å løse opp blokkerte chakra som vanlig, men også inkludere:

.

.

k)visualisere en sky av lys under håndflaten sin
l)visualisere det riktige Chios symbolet bygd opp av lyset
m)visualisere lys som flyter oppover og gjennom hvert chakra for å rense det
n)alle alternativene er rette
o)alternativ a og c er rett

.

5.healeren kan også bruke lyset for å behandle uregelmessige chakra for korrigering av energiflyt og for å rense ryggradskanalen
p)sant
q)usant

.

Føler du noe for bruken av lys har du en naturlig impuls for å bruke det i healing arbeid? Hvis du har det slik, hvordan føles det hva føler du, i deg selv, om hvorfor du har den tendensen? Hvor tror du denne følelsen kommer fra?

.

.

Gi komplette behandlinger

Som avslutning ditt Chios Healing Nivå 2 studie skal du gi 3 komplette behandlinger tre forskjellige pasientervenner, familie, kollegaer eller andre frivillige. Under hver av behandlingene følg hvert steg som er gitt i dette kapittelet i manualen. Du kan bruke ”Nivå 2 behandlingsprosedyre” som en referanse.

.

For hver behandling noter deg spesielt temaene 1 5 under. Bruk tabellen de neste sidene til å notere behandlingsinformasjonen som det er spurt etter for hver pasient under behandlingen. Ikke flytt fra topp til bunn i den riktige kolonnen, men noter deg alt du sanser og alle inntrykk som du får i hele din væren mens du får en forståelse av din pasients tilstand under behandlingen.

.

For hver pasient noter følgende:

.

1.RESULTAT AV SKANNING MED HENDENE: Over hvilke områder av kroppen følte du vage fornemmelser i håndflatene dine under skanningen og hvilke inntrykk mottok du? Hva fornemmet du over pasientens chakraer?

.

2.LEKKASJER OG RIFTER: Etter at du har utført intuitiv lesing, noter deg hvilke områder kroppen som lekkasjene og riftene befinner seg over. Beskriv kort lokasjonen til hver enkelt lekkasje og rift som trenger forsegling. Kunne du fornemme disse defektene når du skannet pasienten med hendene eller når du auraen?

.

3.AURISKE ENERGIURENHETER: Etter utførelse av intuitiv lesing, noter deg over hvilke deler av kroppen du oppdaget energetiske urenheter. Beskriv kort hvor hver enkelt område med aurisk urenhet med behov for behandling, befinner seg. Kunne du merke disse auriske defektene når du skannet pasienten med hendene, eller når du så auraen?

.

4.BLOKKERTE CHAKRA: Hvilke chakra var blokkert hos pasienten din? Nevn alle chakra som trenger å løst opp sine blokkeringer. Kunne du sanse blokkeringen(e) i chakra når du skannet pasienten med hendene. Hvis du bruker teknikken med å se chakra fargene hva du i hvert chakra? Viste chakraene som krevde oppløsing av blokkeringer også urenheter i fargene?

.

5.ANNET: Hadde alle pasientene forstyrrelse i energiflyten eller var tappet for energi? Følte du behov for å bruke jordingsteknikk eller ryggradskanal rensings teknikk? Hvilke andre viktige ting kom opp under behandlingenmottok eller sanset du annen viktig informasjon om din pasients tilstand eller fant du andre områder eller tilstander som behøvde behandling?

.

Chios Energy Field HealingArbeidsbok Healing Nivå 2

.

Energitapping, Forstyrrelse i energiflyten,

Andre teknikker

Blokkerte chakra Eller chakra Farger

Auriske energi Urenheter

Lekkasjer og rifter

Resultat skanning med hender

.

.

.

.

.

.

Pasient 1

.

.

.

.

.

Pasient 2

.

.

.

.

.

Pasient 3

.

GRATULERER DU HAR FULLFØRT NIVÅ 2 I CHIOS® ENERGIFELTS HEALING OG KAN FORTSETTE MED NIVÅ 3.

.

.

Send inn arbeidsboka elektronisk eller pr post for å motta diplom.

.

.

.

.

 Petter Paulsen

Sundelsgatan 4 Haparanda

eller e-post : nordichypnose@gmail.com Hjemmeside: http://www.petterpaulsen.nu Telefon: 40745921 eller svensk nummer 0761043832

.

.

Ring, send sms eller skriv når det er noe du lurer på, du finner også informasjon hjemmesidene våre.